lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Ny Wallenberg Academy Fellow helar hälar

2017-12-14

Hopp om bättre läkning av framtida avslitna hälsenor när biomekanik-forskaren Hanna Isaksson nu utses till Wallenberg Academy Fellow

Hälften av dem som drabbas av brusten hälsena, eller hälseneruptur, återfår inte full funktion efteråt. Med större kunskap om hur och hur mycket senan ska belastas så sakteliga igen kan fler på sikt kunna bli helt återställda. Det är i alla fall förhoppningen bakom ett nytt forskningsprojekt där Hanna Isaksson, docent i biomedicinsk teknik och nybliven Wallenberg Academy Fellow, ska gå till botten med frågan.

Tillsammans sin forskargrupp ska hon blicka in i hälsenans innersta, bland annat med hjälp av mätningar vid Max IV. På så sätt kan hon se hur olika strukturer i hälsenan töjs och hur vatten flödar när senan belastas på olika sätt.

– Om vi förstår vad som händer på cell- och molekylnivå ökar chansen till att vi också förstår vilka mekanismer som kan återställa hälsenans mekaniska funktion, säger Hanna Isaksson.

Observationerna kommer lägga grunden för beräkningsmodeller som på sikt kan komma att underlätta för sjukvården att utforma lämpliga behandlingsprogram. Hanna Isaksson och hennes forskargrupp har flera års erfarenhet inom detta forskningsområde som hör hemma inom biomekaniken, ett ämne där man använder mekaniska lagar för att studera vilken inverkan krafter har på levande vävnad.

Hanna Isaksson har tidigare främst inriktat sig på benskörhet för att blanda annat kunna identifiera patienter med hög risk för benskörhetsfrakturer.

Ytterligare två forskare har utsetts till Wallenberg Academy Fellow vid LU...

... och totalt 24 forskare har utsetts