lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kom och lyssna på LTH:s hedersdoktorer 2016

2016-05-04

Heike Riel, Keith Trigwell och Takehiko Kitamori.

Missa inte chansen att lyssna på när LTH:s hedersdoktorer för 2016 - Takehiko Kitamori, Keith Trigwell och Heike Riel - berättar om sin forskning torsdagen den 26:e maj.

Takehiko Kitamori, University of Tokyo
“Innovating Microfluidics and Pioneering Nanofluidics”
När: 26 maj, 09:00-09:45
Var: Fernströmsalen, BMC, Sölvegatan 19, Lund

Keith Trigwell, University of Sydney
"Academic teachers’ thoughts about teaching and how they affect student learning"
När: 26 maj, 10:15-11:30
Var: Sal 1406, E-huset, John Ericssons väg 4, Lund

Heike Riel, IBM Research - Zürich
När: 26 maj, 13:15-14:00 följt av kaffe och mingel
Var: Rydbergsalen, Fysikum, Professorsgatan 1, Lund

Kortfattat om hedersdoktorerna:
Professor Takehiko Kitamori vid University of Tokyo är en ledande forskare inom lab-on-a-chip-teknologi och mikrofluidik och har drivit gemensamma forskningsprojekt med postdoc- och doktorandutbyten och skapat samarbetsavtalet med studentutbyte mellan University of Tokyo och LTH. Professor Keith Trigwell är verksam vid University of Sydney och ägnar sig åt högskolepedagogisk forskning och har haft stor inverkan på LTH:s pedagogiska utvecklingsarbete. Doktor Heike Riel leder en mycket framgångsrik forskningsmiljö̈ vid IBM:s forskningslaboratorium i Zürich, Schweiz och  har under lång tid gett värdefulla bidrag till LTH:s forskning i Lund.