lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

”Effektivitetsivern har nått vägs ände”

2016-06-28

Jakten på kostnader inom utbildningen har placerat oss på tunn is, skriver sjutton dekaner och rektorer inom teknik och naturvetenskap i Upsala Nya Tidning. Bildkälla: UNT

Viktor Öwall, rektor vid Lunds Tekniska Högskola, hör till de nära 20 företrädare för universitet och högskolor som undertecknat en debattartikel i Upsala Nya Tidning med ett budskap riktat till regeringen: Vi måste få realistiska förutsättningar att utbilda våra studenter.

Om universitet och högskolor inte lyckas attrahera, behålla och utbilda studenter till dagens och framtidens arbetsmarknad är detta ett allvarligt problem för Sveriges globalt utsatta teknikföretag och för hela landets tillväxt och framtid, resonerar författarna av den debattartikel som publiceras i UNT. Deras uppmaning riktas till regeringen:

Stoppa urholkningen av statliga medel till utbildning, och rusta för framtida utmaningar och möjligheter.

 Vi som utbildar inom teknik och naturvetenskap har enats kring det viktiga budskapet. Under de senare åren har den ekonomiskt ansträngda situationen, med nedskärningar och effektiviseringar, blivit allt mer akut. Nu har vi nått vägs ände, säger LTH-rektorn Viktor Öwall.

Enligt Viktor Öwall behöver studenter inte bara lärarledd undervisning och dialog med lärare, studenterna måste också ha tillgång till den rätta tekniska utrustningen, som datorer och laboratorieutrustning. Med dagens resurstilldelning går det inte ihop.

 Vi som skriver företräder naturvetenskap och teknik, men det här gäller egentligen hela universitetsvärlden, säger Viktor Öwall.

DEBATTARTIKEL / ”Smärtgränsen är snart nådd”

”Vi har hittat smarta sätt att använda lärartiden effektivt, vi har sett över olika behov i undervisningen och prioriterat. Våra utbildningar håller överlag hög kvalité, men ska Sveriges naturvetare och ingenjörer fortsätta ha den kompetens de förväntas ha efter examen finns det en vägs ände för effektivitetsivern”, skriver 17 företrädare för tekniska och naturvetenskapliga utbildningar.

http://www.unt.se/asikt/debatt/smartgransen-snart-nadd-4284149.aspx