lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Dags för doktorspromotion

2016-05-27

Processionen utgår från Universitetshuset, prick klockan 12.00, och går sedan ner genom Lundagård och in i Domkyrkan där promotionen äger rum.

LTHs rektor Viktor Öwall i LTHs rektorskedja samt prorektor Annika Mårtensson vid doktorspromotionen 2016.

LTHs hedersdoktorer 2016, Keith Trigwell, Heike Riel och Takehiko Kitamori.

Processionens högtidliga intåg i domkyrkan.

Idag promoveras 63 nya doktorer, samt tre hedersdoktorer, Takehiko Kitamori, Heike Riel och Keith Trigwell, från LTH Under en högtidlig ceremoni i Lunds domkyrka .

Doktorspromotionen är Lunds universitets största akademiska högtid som har genomfört sedan 1670. Under en högtidlig ceremoni i Lunds domkyrka promoveras de doktorer som under det senaste året avslutat sin forskarutbildning och försvarat en doktorsavhandling vid Lunds universitet. Ordet promovera kommer av det latinska verbet promovere som betyder föra fram, befordra.

I samband med promotionsceremonin delas insignier ut till promovendi. Insignierna är ett bevis för att en doktor är promoverad. Vid dagens promotion förekommer hatten, lagerkransen, ringen och diplomet som insignier.

Doktorspromotionen inleds med en procession som avgår från universitetshuset till domkyrkan kl 12.00.

Läs mer om hur doktorspromotionen går till

Läs mer om LTHs hedersdoktorer 2016

Lunds Tekniska Högskola vill gratulera följande forskare som promoveras idag:

Mathias Agmell
Vladimir Alekseev
Hammad Abdullah AlNasseri
Christian Andersson
Maria Antfolk
Anders Arkell
Maria Berghof
Erik Börjesson
Ling Chen
Moah Christensen
Isa Doverbratt
Fredrik Ejserholm
Magnus Eneberg
Borbála Erdei
Martin Eriksson
Zilma Escobar Gabriel
Maria Evertsson
Johan Friberg
Karl Fridolf
Höskuldur Runar Gudjonsson Kröyer
Elinor Hallström
Martin Hast
Daniel Jacobsson
Kristofer Jansson
Elisabeth Joelsson
Nils Johansson
Ola Johnsson
Malin Jonsson
Oskar Jonsson
Joakim Kembro
Ufuk Kirik
Venera Kuci Emruli
Mercy Lard
Linnéa Larsson
Kajsa Lawaczeck Körner
Filip Lenrick
Helena Lindh
Anna Lindholm
Pontus Lundemo
Dara Maghdid
Anders Mannesson
Kilian Mergenthaler
André Månsson
Patrik Nilsson
Axel Nordin
Emil Nordström
Gustav Nylund
Björn Olofsson
Jaime Palalane
Håkan Petersson
Frida Rydnert
Ramin Sabet Azad
Mahsa Saeidpour
Nora Smedby
Moa Sporre
Andreas Stolt
Sten Strömberg
Fredrik Ståhl
Helena Svensson
Anna Säll
Alfred Theorin
Bing Wang
Annika Weiber

Lista över samtliga medverkande i doktorspromotionen 2016