lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

AI på tvärs i nytt nätverk

2018-06-11

På universitetet har man forskat på artificiell intelligens i olika former sedan 1980-talet, även om det vid den tiden inte kallades just så, utan exempelvis kognitionsvetenskap, reglerteknik och bildanalys. Idag, när begreppet med skräckblandad förtjusning är på allas läppar, lanserar en grupp forskare det tvär­vetenskapliga nätverket AIML – The Network for Artificial Intelligence and Machine Learning at Lund University.

Oavsett om man sällar sig till skeptiker- eller entusiast-sidan i diskussionen om i vilken utsträckning AI tros förändra framtiden, är de flesta ense om att tekniken redan nu påverkar samhället på flera nivåer. Det är mot den bakgrunden en grupp forskare bildat ett nytt AI-nätverk som de hoppas ska leda till nya spännande samarbeten, samtal och möten över ämnesgränserna. 

Läs hela artikeln i senaste LUM, Lunds universitets magasin. http://www.lum.lu.se/ai-pa-tvars-i-nytt-natverk/