lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

LTHs Pedagogiska Inspirationskonferens

LTHs Pedagogiska Inspirationskonferens är en regelbunden konferens för att öka möjligheterna till samverkan och till utbyte av pedagogiska erfarenheter lärare emellan. Konferensen har funnits sedan 2003 och arrangeras av Genombrottet, LTHs pedagogiska stöd- och utvecklingsenhet.

Med utgångspunkt i det stora intresset för LTHs Pedagogiska Inspirationskonferens arrangerar Lunds Universitet sedan 2007 en universitetsgemensam utvecklingskonferens vartannat år och LTHs egen Pedagogiska Inspirationskonferens kommer då bara att arrangeras de åren den universitetsgemensamma konferensen inte går. 


9:e Pedagogiska Inspirationskonferensen 15 december 2016:

 • Call for papers
  — bidrag lämnas senast 11 september (ca 300 ord)
  — antagna bidrag meddelas senast 3 oktober
  — fulltext (ca 1300 ord) skall föreligga senast 6 november (instruktioner och mallhänvisningar finns i det mail alla accepterade konferensbidrag får, skickat till bidragsinlämnaren)
 • Inbjudan
 • Anmälan (senast 30 november)
 • Program
 • Proceedings
 • Frågor kring konferensen besvaras av Lisbeth Tempte och Roy Andersson.Proceedings från tidigare inspirationskonferenser:

 

Utvecklingskonferens LU: