lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar är en nationell konferens specifikt för ingenjörsutbildning och en utvecklingsmötesplats för alla högskolor och universitet som utbildar ingenjörer i Sverige. Målgrupperna är lärare, aktiva inom programledningar samt pedagogiska utvecklare inom ingenjörsutbildning:

FÖR LÄRARE
Du är lärare inom ingenjörsutbildning.

FÖR AKTIVA INOM PROGRAMLEDNING
Du har en roll inom programledning, exempelvis som programansvarig, administratör, studievägledare eller studentrepresentant.

FÖR PEDAGOGISKA UTVECKLARE
Du arbetar med pedagogisk utveckling av ingenjörsutbildning och/eller är aktiv inom den högskolepedagogiska utbildningen av lärare inom ingenjörsutbildning.

 

HUVUDANSVAR/HISTORIK

Huvudansvaret för Utvecklingskonferensen ligger på de nationella organen RET/TUF-gruppen för civilingenjörsutbildning tillsammans med Samverkansgruppen för högskoleingenjörsutbildningar. De utser konferensarrangör för att garantera kvalitet och spridning för konferensen. Den första Utvecklingskonferensen gavs 2008 på KTH och planeras framöver arrangeras vartannat år (udda år) som ett komplement till de redan väletablerade konferenserna NU-konferensen (den nationella utvecklingskonferensen för alla utbildningsområden som SUHF ansvarar för) och LTHs Pedagogiska Inspirationskonferens som båda arrangeras vartannat år (jämna år). Nästa Utvecklingskonferens är planerad till Linköping 2011.

Den 2:a Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

2-3 December 2009 på LTH

Tidtabell

1 APRIL
Inbjudan att lämna in förslag till bidrag börjar skickas ut (pdf)

MÅN 15 JUNI
Sista dag att lämna förslag till bidrag (max 300 ord)

TIS 30 JUNI
Besked om bidrag accepteras

1 SEPTEMBER
Anmälan öppnar

   Inbjudan (pdf)

SÖN 25 OKTOBER
Sista dag för slutlig text av bidrag (1500-3000 ord för presentationer och 1000-2000 ord för rundabordsdiskussioner)

Sista dag för anmälan till ordinarie konferensavgift

   Välkomstbrev (pdf)

2-3 DECEMBER
Konferens!

Frågor?

Roy Andersson
Roy.Andersson@cs.lth.se
046-2224907

Lisbeth Tempte
Lisbeth.Tempte@kansli.lth.se
046-2223122