lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Genombrottets kursutbud

1. Genombrottets ordinarie kursutbud
Ansökan
Kursstart
Högskolepedagogiska översiktskurser:
Högskolepedagogisk introduktionskurs (3v)
4 nov 2018
14 april 2019
3 dec 2018
13 maj 2019
Introduction to Teaching and Learning in
Higher Education (in English, 3v)
*
Sept 30 2018
Feb 17 2019
Oct 29 2018
March 18 2019
Högskolepedagogisk inspirationskurs (in English, 3v)
9 feb 2018
27 feb 2018
Teaching, Learning and Supervision in Higher Education for Adjunct Professors (in English, 1v)
2 nov 2018
13 nov 2018
Högskolepedagogiska specialområdeskurser:
Communicating Science (in English, 3v/1v)**
Feb 14 2019
Mar 8 2019
Den goda föreläsningen (2 el 3v)
26 feb 2019
13 mars 2019
Handledning i teori och praktik (2v)
2 jan 2018
10 jan 2018
Kultur, normer och makt - hur behandlar vi varandra på LTH? (3v)*****
3 aug 2018
22 aug 2018
Projektbaserad kollegiekurs (2v)
På begäran
Readership Course (in English, 3v)***
Jan 18 2019
Feb 5 2019
Sceniskt framförande i föreläsningar (1,5+1v/0+1v)****
förlängd tills kursen fylls
9 september 2018
Videoanvändning i undervisningen och forskningskommunikation (3v)
13 januari 2019
29 januari 2019
Högskolepedagogiska fördjupningskurser:
Examination (3v)
25 jan 2017
1 febr 2017
Workshop - how to write a teaching portfolio (1v)
31 okt 2018
9 nov 2018
Ämnesdidaktik (3v)
17 okt 2018
6 nov 2018
2. Kurser av andra kursgivare
Ansökan
Kursstart
Inga externa kurser just nu
*) Motsvarar kursen Högskolepedagogisk introduktionskurs men ges på engelska.
**) Kursen ges av Gemensam forskarutbildning. Kursen är på 3v, varav 1v räknas som BHU.
***) Kursen ges av Gemensam forskarutbildning.
****) Kursen är på 1,5 veckor som inte ingår i BHU men man kan göra en extra skrivuppgift för en veckas BHU.
*****) Kursen ges av Genombrottet på uppdrag av LTHs Jämställdhetsgrupp.
 

Information om kurserna:

  • Allmänna upplysningar (t ex rörande ansökningsförfarande) lämnas av Lisbeth Tempte, tel 046-222 31 22, Lisbeth.Tempte@lth.lu.se 
  • För mer kursspecifika frågor hänvisas till kontaktperson på respektive kurs (se kurssidorna)
  • För eventuella urvalsprinciper hänvisas till respektive kurssida