lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Genombrottets kursutbud

1. Genombrottets ordinarie kursutbud
Ansökan
Kursstart
Högskolepedagogiska översiktskurser:
Högskolepedagogisk introduktionskurs (3v)
17 april 2017
12 nov 2017
15 maj 2017
11 dec 2017
Introduction to Teaching and Learning in
Higher Education (in English, 3v)
*
Febr 12 2017
Sept 24 2017
March 13 2017
Oct 23 2017
Högskolepedagogisk inspirationskurs (in English, 3v)
9 feb 2017
28 feb 2017
Högskolepedagogisk kurs för adjungerade lärare (1v)
På begäran
Högskolepedagogiska specialområdeskurser:
Akademisk hederlighet: Studenter bortom plagiat (2v)
Nedlagd
Communicating Science (in English, 3v/1v)**
June 9 2017
Aug 23 2017
Den goda föreläsningen (2 el 3v)
17 sept 2017
2 okt 2017
Handledning i teori och praktik (2v)
27 dec 2016
10 jan 2017
Projektbaserad kollegiekurs (2v)
På begäran
Readership Course (in English, 3v)***
June 9 2017
Aug 22 2017
Supporting Learning through Digital Resources (in English, 3v)
Not planned this year
Högskolepedagogiska fördjupningskurser:
Examination (3v)
25 jan 2017
1 febr 2017
Workshop - Den pedagogiska portföljen (1v)
1 nov 2017
9 nov 2017
Ämnesdidaktik (3v)
4 jan 2016
14 jan 2016
2. Kurser av andra kursgivare
Ansökan
Kursstart
Genuspsykologiska aspekter i undervisningen – kvinnor, män och teknik (3v)
30 jun 2015
26 aug 2015
Ledning av pedagogisk verksamhet (5v)
13 jun 2014
9 sep 2014
Högskolepedagogisk projektkurs – utbildning på forskarnivå (3v)
20 aug 2012
28 sep 2012
 
*) Motsvarar kursen Högskolepedagogisk introduktionskurs men ges på engelska.
**) Genombrottet administrerar kursen på uppdrag av LTH. Kursen är på 3v, varav 1v räknas som BHU.
***) Genombrottet administrerar kursen på uppdrag av LTH.
 

Information om kurserna:

  • Allmänna upplysningar (t ex rörande ansökningsförfarande) lämnas av Lisbeth Tempte, tel 046-222 31 22, Lisbeth.Tempte@kansli.lth.se 
  • För mer kursspecifika frågor hänvisas till kontaktperson på respektive kurs (se kurssidorna)
  • För eventuella urvalsprinciper hänvisas till respektive kurssida