lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Genombrottet

Genombrottet är LTHs gemensamma pedagogiska stöd- och utvecklingsenhet. Verksamheten baseras på Boyers teorier om ”Scholarship of teaching” och omfattar bland annat behörighetsgivande högskolepedagogisk fortbildning för LTHs anställda, pedagogisk konsultverksamhet, högskolepedagogisk forskning och pedagogisk meritvärdering.

Pedagogiska kurser

I våra högskolepedagogiska kurser får kursdeltagarna möjlighet att reflektera kring sin egen undervisning och arbeta med projekt som är direkt relaterade till den egna undervisningspraktiken. Dessa projekt genomförs på ett vetenskapligt sätt och ska referera till litteratur i området samt vara granskade av en kollega. Ett syfte med dessa kurser är att främja vetenskapliga samtal om undervisning och lärande med fokus på lärarnas egna undervisningserfarenhet. Som ytterligare ett sätt att främja spridningen av pedagogisk utveckling vid LTH finns projekten tillgängliga för alla kursdeltagare.

Högskolepedagogiska projektrapporter

Högskolepedagogisk kompetensutveckling och kursutbud

 

Pedagogisk akademi

LTH inbjuder sina lärare (ej doktorander) att ansöka om att få sina pedagogiska meriter bedömda och bli antagna till LTHs Pedagogiska Akademi. Alla antagna lärare erhåller den pedagogiska kompetensgraden Excellent Teaching Practitioner (ETP) och en omedelbar löneökning. Dessutom erhåller de institutioner där dessa lärare verkar en ökad tilldelning.

Läs mer om LTHs Pedagogiska Akademi

 

Forskning om undervisning och lärande

Genombrottet har dels en egen forskningsöverbyggnad inom sitt verksamhetsområde, dels stöttar och uppmuntrar de LTH-lärare som forskar på sin egen och kollegers undervisning utifrån utvecklingsinriktade motiv.

Här hittar du Genombrottets forskningspublikationer

 

Pedagogisk inspirationskonferens

LTHs Pedagogiska Inspirationskonferens är en regelbunden konferens för att öka möjligheterna till samverkan och till utbyte av pedagogiska erfarenheter lärare emellan. Konferensen har funnits sedan 2003 och arrangeras av Genombrottet, LTHs pedagogiska stöd- och utvecklingsenhet.

Läs mer om LTHs Pedagogiska Inspirationskonferens

 

Nyhetsblad och rapporter

Genombrottet ger regelbundet ut nyhetsbladet Lärande i LTH, där många av artiklarna är skrivna av lärare, samt en rapportserie tillsammans med Engineering Education.

Här hittar du vårt nyhetsblad Lärande i LTH

Här hittar du vår rapportserie

 

Konsultstöd

Att ge pedagogiskt konsultstöd är en av Genombrottets huvudverksamheter. I budgeten finns avsatt medel för att kunna ge fritt konsultstöd i pedagogiska frågor till dem som önskar, dvs till enskilda lärare, lärarlag, institutioner, utbildningsnämnder, ledning, osv.

Hela konsultverksamheten baseras på förfrågningar från den eller de som önskar konsultstöd och vi tar emot alla konsultförfrågningar och i varje enskilt fall kommer vi överens om en rimlig omfattning på konsultstödet med avseende på vilket stöd som önskas och vilket utrymme vi har i verksamheten just då ekonomiskt och personellt.

Har du en idé? Vi är öppna för alla förslag.

Välkommen att kontakta vem som helst av oss, se Genombrottets personalsida.

 

Utvärdering

Genombrottet genomför eller hjälper till att planera kompletterande utvärderingar utöver LTHs fakultetsgemensamma utvärderingssystem, t ex utvärderingar med fokusgrupper.

Har du en idé? Vi är öppna för alla förslag.

Välkommen att kontakta vem som helst av oss, se Genombrottets personalsida.

 

 

Aktuellt

Seminarier mm på LTH våren 2014:

"Lärartricket" – hur vi förbättrar studenternas lärande utan att lägga mer tid själva Kristina Edström, KTH, torsdag 3 april kl 10.15-12.00 i sal Pepparholm, LTHs Studiecentrum

"Show and Tell" – about digital resources, Tuesday 10 June 13.15-16.30, LTH's Study Centre (in English)

 

Seminarier mm på LTH hösten 2014:

Tillämpad universitetspedagogik för övningsledare, mån 6 oktober

Aktuella konferenser

NU2014, 8-10 oktober i Umeå (deadline för bidrag 1 mars 2014)

SEFI Annual Conference, 15-19 september 2014 i Birmingham (deadline för bidrag 15 mars 2014)

LTHs 8:e Pedagogiska Inspirationskonferens, 17 december 2014 (deadline för bidrag 7 september 2014)

LU:s femte högskolepedagogiska utvecklingskonferens, preliminärt hösten 2015

Den 5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar i Uppsala, preliminärt i slutet av 2015

Lärande i LTH

Aktuellt nummer:
Lärande i LTH, blad 27 (november 2014)

Äldre nummer

Kontaktinformation

Besöksadress:
Vi finns på andra våningen i
LTHs Studiecentrum,
John Ericssons väg 4

Karta

Postadress:
Genombrottet, LTH
Box 118
221 00 Lund

Internpostadress:
Genombrottet
Hämtställe 8