Nyheter | Till nytta för samhällsbygget

7 mars 2019

Ett EU-direktiv om digital tillgänglighet blev vid årets början lag i Sverige. En vardag där fler kan delta – oavsett bakgrund och förmåga – är att vänta, säger docent Per Olof Hedvall.

4 mars 2019

Det hade han inte kunnat ana under utbildningen till LTH-brandingenjör. Att han sommaren 2018 skulle beordra Jas-plan att bomba en skogsbrand.

7 februari 2019

LTH är en plats för drömmar och upptäckter och en viktig samhällsaktör. Läs den senaste skörden av debatt- och nyhetsartiklar som berör LTH:s forskning och samverkan, till nytta för samhället. Vad kan vi lära av tågtrafiken i Tokyo? Vad är sant om bilars klimatpåverkan? Och i skolans värld, lärs teknik och etik ut bäst tillsammans?

desc
2 december 2018

Vad är ett hus ur ett filosofiskt perspektiv? Christer Malmström, chef för arkitektutbildning på LTH utforskar frågan tillsammans med Julia Svensson, chefredaktör på tidningen Arkitektur i programmet filosofiska rummet i P1.

12 september 2018

LTH och Region Skåne vill stärka och sprida kunskaper om hur hållbara städer och samhällen byggs. Per-Johan Dahl – som tillträtt ett samverkanslektorat vid Institutionen för Arkitektur och byggd miljö – vill göra det genom att samla skilda discipliner och sudda ut gränsen mellan akademi och praktik. I höst är hans arbetsplats huvudsakligen i Beirut.

27 juli 2018

Enrico Ronchi har haft i uppdrag att kartlägga hur såväl Kanada som USA kan minska sin sårbarhet för skogbränder. Men i Sverige har intresset varit svalare. Enligt honom är det hög tid att Sverige kartlägger utsatta områden.

26 juli 2018

Jerker Lessing är LTH-alumnen som idag är adjungerad professor vid Stanford University vid sidan av sitt arbete som forsknings- och utvecklingschef på bostadsföretaget BoKlok. Enligt honom saknas i Sverige insikten om att vi är ledande inom industriellt byggande och att det stora exportframgångar är möjliga.

7 december 2011

desc
28 november 2011

3 november 2011