Studenter och lärare firar och prisas på LTH:s examenshögtid

Onsdagen den 29 maj firar LTH studenter som tagit examen vid den högtidliga examenshögtiden i Universitetshusets aula. Samtidigt prisas ett avhandlingsarbete, fyra examensarbeten och en lärare.

– Publicerad den 29 maj 2019

LTH:s examenshögtid 2018. Bild: Kumri Altunkaynak

Våren 2019 är det omkring 200 nyutexaminerade civilingenjörer, masterstudenter, högskoleingenjörer och arkitekter som diplomeras på LTH:s examenshögtid i universitetsaulan. 

Många internationella studenter har bjudit in sina familjer från när och fjärran. Examenshögtiden är uppdelad i två tillfällen, den första börjar kl. 12 och det andra tillfället kl. 16. 

Båda högtiderna livesänds på www.lth.se/stream så att nära och kära - i och utanför Sverige - som inte kan komma, har möjlighet att följa ceremonin på distans. Viveca Selander, utvecklingschef på Verisure Innovation AB, är högtidstalare. 

Flera priser delas ut, bland annat delar Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta ut ett antal. Deras pris till särskilt framstående avhandling går till Henrik Almqvist, som utöver äran får 100 000 kronor. I sin avhandling beskriver han nya metoder för biprodukter från skogs- och jordbruk kan användas för att göra plaster som är bionedbrytbara, det vill säga kan brytas ner i naturen.   

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta delar även ut två priser till LTH-studenters examensarbeten. Det första går till Linnea Lindh för examensarbetet ”Iron-Based Dye-Sensitized Solar Cells - From Theory to'Working Solar Cells”. Hon får 25 000 kronor. Det andra delas av Rebecka Marklund och Carolina Ramberg som skrivit examensarbete, ”When comes the sun – A study of Stakeholders, Driving Forces and Future Scenarios of Solar Power in Sweden” tillsammans.

Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola har beslutat att tilldela Ingrid Ramm stipendium från Karl-Erik Sahlbergs donation på 50 000:- för examensarbetet ”Examination, Identification and Characterization of Bioactive Compounds Found in the Liver and Venom sac of Chimaera monstrosa”.

Också Sparbanksstiftelsen Skåne delar ut pris, på 25.000 kr, som i år går till Hampus Möller. Hans exjobb handlar om ny detaljerad övervakning av svängningar i elnätet, "The dissipating energy flow method for analysing generator contribution to power system damping evaluation and interpretation".  

I motiveringen står bland annat att ”Examensarbetaren har visat stor akademisk mognad i att kunna samverka både med akademiska forskare på institutionen och med problemägare inom kraftindustrin” och att ”examensarbetet har stor potential att användas” 

Till sist, delar Teknologkåren ut sitt pedagogiska pris som i år går till Andreas Jakobsson, professor i matematisk statistik. Hela motiveringen lyder: 

”Andreas anstränger sig otroligt mycket för att göra den väldigt svåra kursen Tidsserieanalys så intressant den kan bli. Han har en väldigt pedagogisk stil med att varva teori och exempel, ställa frågor till klassen samt besvara deras frågor, och visa på flera tillämpningar. Formatet med att använda kurshemsidan effektivt med filmer för att kunna repetera viktiga moment samt ställa kontrollfrågor och ta emot feedback om vad som varit svårt att förstå. Han är en av få föreläsare i specialiseringskurser som tar ansvar för att motta feedback om kursen och fånga studenternas åsikter som han sedan själv utvärderar. Han har dessutom väldigt mycket humor och är väldigt tydlig med vad han förväntar sig i kursen.”