Modellen kallas "Study Friday"

Fyra förslag på hur livslångt lärande och teknisk spetskompetens konkret kan främjas, till gagn för Sveriges konkurrenskraft. LTH:s rektor Viktor Öwall är en av dem som i en debattartikel i Dagens industri bland annat efterlyser förenklade antagningssystem och mer ändamålsenlig finansiering av kurser för redan yrkesverksamma.

Tiina Meri – Publicerad den 12 juni 2019

Nya möten i labbet? När yrkesverksamma träffar yngre studenter inom ramen för undervisningen skapas en kreativ miljö för lärande, resonerar bland andra LTH:s rektor i en debattartikel. Foto: Kennet Ruona

Företrädare för sju lärosäten, sex arbetsgivarorganisationer och Sveriges Ingenjörer är överens om en modell för livslångt lärande som de menar är basen för att svenska företag ska kunna hävda sig globalt även i framtiden:

"Det måste (...) finnas möjlighet för företag att få sitt behov av spetsutbildning tillgodosett i rimlig omfattning och form. Enskilda medarbetare måste på eget initiativ också kunna hitta och söka till liknande kurser med avsikt att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling och stärka sin position på arbetsmarknaden."   

Modellen som undertecknarna av debattartikeln i Dagens industri föreslår kallas Study Friday, vilket dock inte betyder att all kompetenshöjning ska äga rum på fredagar.

"Begreppet får stå som metafor för att man definierar när kompetensutveckling ska äga rum och vilka den omfattar."

För att utbildningssystemet ska stärka den tekniska spetskompetensen, i tider av ökad global konkurrens, föreslår undertecknarna:

  • Förenkling och utveckling av antagningssystemen så att exempelvis än fler alumner kan välkomnas tillbaka till sitt lärosäte.
  • Införande av en mer ändamålsenlig finansiering av kurser för yrkesverksamma – det vill säga en bättre måttstock när lärosäten ska ersättas ekonomiskt för fort- och vidareutbildning som är del i det livslånga lärandet.
  • Anpassning av kurser till yrkesverksamma – nya moduler och former för distansutbildningar ger ökad flexibilitet och möter behov hos både företag och enskilda ingenjörer.
  • Företag bör få göra avdrag på arbetsgivaravgiften när de investerar i anställdas kompetens, på samma sätt som när det gäller investeringar i forskning.

Modellen "Study Friday" öppnar, menar debattörerna och däribland LTH:s rektor Viktor Öwall, för en fördjupad och effektiv samverkan mellan lärosäten och företag. I fokus står då individens möjlighet att utbildas och utvecklas – något som också är till gagn för svensk konkurrenskraft.

Här kan du läsa debattartikeln i Di (10/6).