LTH utser tre nya hedersdoktorer

Styrelsen för LTH har beslutat om tre nya hedersdoktorer. José van Dijck, Tord Kjellström och Arne Staby kommer att promoveras i Lunds domkyrka den 24 maj.

– Publicerad den 22 december 2018

LTH:s rektor Viktor Öwall förklarar beslutet om att utse de tre hedersdoktorerna:

– Det är en stor förmån för LTH att knyta än närmare kontakter med våra tre nya hedersdoktorer. De är alla verksamma inom forskningsområden som kan bidra till lösningar på stora samhällsutmaningar. José van Dijck kopplar exempelvis samman digitaliseringens teknik med samhälleliga aspekter, vilket är högaktuellt idag. Att hon är humanist som blir hedersdoktor vid LTH som är en teknisk fakultet kan ge oss spännande och nya infallsvinklar.

Att forskningen vid LTH är till nytta för samhället på många sätt och inom många områden betonas av LTH:s rektor:

– Tord Kjellström arbetar med klimatfrågor, ett område där det är bråttom att finna lösningar och hejda utvecklingen. Arne Staby forskar vid Novo Nordisk kring läkemedelsutveckling, som även det är en framtidsfråga och påverkar många människor. Tillsammans med hedersdoktorerna ser vi fram emot att fortsätta skapa och utforska, till nytta för samhället.


Professor José van Dijck
utses till hedersdoktor för sina framstående insatser i gränslandet mellan teknik och samhällsvetenskap.

”Utifrån ett humanistiskt perspektiv belyser van Dijck de digitala systemens samhälleliga sammanhang. Med god insikt i tekniska och ekonomiska förutsättningar analyserar hon det samhälle som skapas på och genom de globala digitala plattformarna, och ger nya perspektiv på frågor som berör artificiell intelligens, etik och den komplexa relationen mellan nyheter, sociala medier och mänskliga aktörer.”


Professor Tord Kjellström
utses till hedersdoktor för framstående forskning och engagerad kunskapsspridning inom områden som berör klimat, miljö och global hälsa.

”Kjellström har arbetat för WHO, Sida och andra organisationer i frågor om rättvis hälsa. Hans pionjärarbete om tungmetallers hälsoeffekter har omsatts i globala rekommendationer och nationell arbetsmiljölagstiftning. Kjellströms pågående forskning rör klimatförändringar ur ett folkhälso- och samhällsekonomiskt perspektiv, genom studier av hur arbetsförhållanden, hälsorisker och produktivitet påverkas av ökad värmeexponering.”


Dr Arne Staby
utses till hedersdoktor för sitt internationellt framgångsrika och strategiskt viktiga arbete inom ämnesområdena biologiska läkemedel och bioteknologi.

”Staby är en centralgestalt i det internationella forskarsamhället och arbetar med globala läkemedelsföretag för ökad säkerhet och tillgänglighet av biologiska läkemedel. Hans mångåriga engagemang i samarbetet med LTH har haft mycket stor betydelse för forskningen inom området. Genom att tydligt kommunicera Lunds universitets/LTH:s forskning har Staby verkat som ambassadör för universitetet och fakulteten inom de viktiga områdena Life Science och läkemedelsproduktion.”

 

LTH | Forskning

Vid LTH arbetar mer än tusen forskare hårt för att skapa goda livsvillkor åt människor och för ett mer varsamt användande av jordens resurser. Forskningen är till nytta för klimatet, industrin, digitaliseringen, samhällsbygget och livet självt.