lu.se

Programvaruportalen LUCAS

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Det digitala samhället - slutsemniarium

Det digitala samhället är en sk Advanced Study Group (ASG) finansierad av Pufendorfinstitutet vid Lunds Universitet. Studiegruppen består av seniora forskare från 6 fakulteter och är indelad i fem teman som alla fokuserar någon del av det digitala samhället. Studiegruppen leds av Per Runeson och Stefan Larsson.

Moderator: Andreas Ekström

Mer information: 

http://www.pi.lu.se/forskning

http://digitalsociety.se

Introduktion Det Digitala samhället Pufendorfinstitutet

Metaforer och konceptuell förändring (Stefan Larsson)

Tillit, säkerhet och integritet (Per Runeson)

Informationssegregering / Delaktighet i det digitala (Thore Husfeldt)

Arbetsliv i förändring (Tobias Olsson)

Normer och lagstiftning (Jonas Ledendal)

Panelsamtal