lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Kontakt

Lunds Tekniska Högskola

Box 118, 221 00 Lund
046-222 00 00 (växel)

Besöksadress Kårhuset
John Ericssons väg 3

Ledning och kansli

LTHs ledning

LTHs kansli

Studie- och karriärvägledning

Press

Gå till presskontakter


LTHs informationsdisk

046-222 72 00
Studiecentrum, John Ericssons väg 4

Öppettider

Tel. 046-222 72 00
Fax 046-222 40 16
E-post: Informationsdisken
Hämtställe 8 (internt LU/LTH)

LADOK-intyg om studier och resultat 

Vid nödfall

Universitetets larmtelefon:
Ank: 20 700
(+46 46 222 07 00)

Om något händer

Handlingsberedskap i krissituationer

 

 

Lunds Tekniska Högskola

Fakturaadress:

Box 188
221 00 Lund

Leveransadress
(LTH gemensamt: Kansliet, Intendenturen m.m.)
Studiecentrum, John Ericssons väg 4
223 63  Lund

Organisationsnummer
202100-3211

Momsnr
SE202100321101

Plusgiro
1 56 50-5

Bankgiro 
SE-B 5051-4728