Forskning i korthet

På LTH finns ca 75 ämnesområden som är knutna till någon av våra 19 institutioner. Klicka dig vidare och läs mer! Text i fet stil är institutioner medan övriga är avdelningar (vilka alla hör till en institution).

Du kan också söka bland mer än 650 ämnesord Du kan också söka bland mer än 650 ämnesord

Sök en forskare eller anställd vid LTH Hitta en forskare eller anställd vid LTH

 

A
Arkitektur och byggd miljö
Atomfysik

B
Bebyggelsevård
Biofysikalisk kemi
Bioteknik
Biomedicinsk teknik
Boende och bostadsutveckling (HDM)
Brandteknik 
Bygg- och miljöteknologi 
Byggnadsfysik
Byggnadskonstruktion
Byggnadsmaterial
Byggnadsmekanik
Byggproduktion
Byggvetenskaper

C
CERTEC - Avdelningen för rehabiliteringsteknik

D
Datavetenskap
Designvetenskaper

E
Elektro- och informationsteknik
Elektrovetenskap
Energi och ByggnadsDesign
Energihushållning
Energivetenskaper
Ergonomi och Aerosolteknologi

F
Fasta tillståndets fysik
Fastighetsvetenskap
Formlära
Fysik
Förbränningsfysik
Förbränningsmotorer
Förpackningslogistik

H
Hållfasthetslära

I
Immunteknologi
Industridesign
Industriell elektroteknik och automation
Industriell produktion
Industriell näringslära och livsmedelskemi
Informationsteknologi
Installations- och klimatiseringslära

K
Kemi
Kemiteknik
Konstruktionsteknik
Kraftverksteknik
Kärnfysik

L
Livsmedelsteknik
Livsmedelsteknologi

M
Maskinelement
Maskinkonstruktion
Maskinteknologi
Matematik
Matematikcentrum 
Matematisk fysik
Matematisk statistik
Materialteknik
Mekanik
Miljö- och energisystem
Miljöpsykologi

N
Numerisk analys och beräkningsteknik

O
Organisk kemi

P
Polymer- och materialkemi
Produktionsekonomi
Projekteringsmetodik

R
Reglerteknik

S
Strömningsteknik

T
Teknik och samhälle
Teknisk akustik
Teknisk analytisk kemi
Teknisk ekonomi och logistik
Teknisk geologi
Teknisk logistik
Teknisk mikrobiologi
Teknisk vattenresurslära
Telekommunikationssystem
Teletrafiksystem
Tillämpad biokemi
Trafik och väg

U
Urbana studier
Utlandsbyggande

V
Värmeöverföring

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2019-03-01