Kontakt

Forskarprofiler

 

                               

Den kommunikationstekniska forskningen inom LTH byggs upp av de enskilda forskarnas och forskargruppernas profiler samt vilka projekt som bedrivs av dessa. På portalen hittar andra forskare, företag och det omgivande samhället snabbt en väg in i just den diskussion som bidrar till att ta deras egen verksamhet vidare.

Institutioner

De tre tongivande institutionerna bakom Kommunikationsteknikportalen är Elektro- och Informationsteknik (EIT), Datavetenskap (CS) samt Reglerteknik (AC).

Varje institution innefattar ett antal forskargrupper och i många av dessa bedrivs kommunikationsteknisk forskning, ofta med samarbeten över grupp- och institutionsgränser. Kommunikationsteknikportalen överblickar dessa samarbeten.

Forskargrupper inom räckvidd

 

Ledning och personal för EIT-CS-AC

Prefekt EIT
Daniel Sjöberg

Personal EIT

Prefekt CS
Per Runesson

Personal CS

Prefekt AC
Karl-Erik Årzen

Personal AC

Övriga institutioner

Övriga institutioners forskning inom den tekniska fakulteten (LTH) samt inom övriga fakulteter på Lunds Universitet deltager från fall till fall i forskningen där kommunikationstekniska forskningsfält interagerar med andra. På LTH enbart finns ca 75 ämnesområden som är knutna till  någon av de 19 institutionerna.

Kontaktpersoner

Om du vill veta mer om Lunds Universitets kommunikationstekniska forskning kontaktar du

Anders Borgström, Forskningskoordinator Elektro- och Informationsteknik

Fredrik Tufvesson, Vice Prefekt Elektro- och Informationsteknik

Sidansvarig: Anders.Borgstrom@eit.lth.se | 2015-11-06