El- och elhybridfordonsteknik

Fordonsindustrin genomför nu en både viktig och nödvändig omställning till betydligt energisnålare fordon. Denna förändring började redan i slutet av 1990-talet med introduktionen av hybridfordon. Sedan följde s. k. "Plug In-fordon" och nu är utvecklingen av rena elfordon enormt stark. Många nya tillverkare dyker upp som bara gör elfordon. Denna elektrifiering av transportsektorn sker inte utan utmaningar. En sådan är behovet av batterier som energilager ombord på fordonen. En annan är laddningsteknik. Dessa utmaningar stressar miljöfrågor vad gäller tillgång till råmaterial till drivsystem och batterier, men också elenergiproduktionen som måste ökas väsentligt. Elektrifiering av transportsektorn är både en möjlighet, kanske en nödvändighet och definitivt en utmaning.

Behovet av ingenjörer med relevanta kunskaper ökar mycket. Allt ifrån grundläggande kunskaper om fordonsdynamik och energi/effekt-behov till specialistkunnande i elektriska motordrifter, kraftelektronik, mekaniska transmissioner, batterikunnande, laddteknik etc. till systemförståelse vad gäller energiförsörjning av transporter och dess påverkan på produktion och överföring av elektrisk energi via elnätet är relevant

Denna kurs avser att ge grundläggande kunskaper inom dessa områden.

Sidansvarig: iea@iea.lth.se | 2022-06-17

Kursansvarig

Mats Alaküla

mats.alakula@iea.lth.se

Kursinformation