Hoppa till huvudinnehåll

Automation

Automation är ingenjörskonsten att utnyttja mätning och information i realtid för att få material- och energiflöden att fungera på bästa sätt. Syftet med kursen är att ge en överblick av de olika komponenter som ingår i ett industriellt styrsystem och hur dessa fungerar och interagerar med varandra. Kursen syftar även till att ge en grundläggande kunskap avseende de verktyg och metoder som används för att realisera, analysera och utvärdera industriella styrsystem. I kursen kombinerar vi kunskaper från skilda ämnen som t.ex. reglerteknik, matematisk statistik, mätteknik, datorteknik samt visar hur automation kan se ut i olika industriella verksamheter.

Kursinnehåll:

  • Industriella processer: Var används automation? Exempel från olika industriella tillämpningar. Hur struktureras styrningen av industriella processer? Begreppen dynamiska processer och händelsestyrda system.
  • Modeller: Kontinuerliga, tidsdiskreta och händelsestyrda system.
  • Processövervakning: Mätvärdesinsamling, filtreríng och dataanalys.
  • Strukturer för industriella styrsystem: Sekvensstyrning, kombinatoriska nät och kontinuerliga processer. Realtidsprogrammering, industriell kommunikation. Exempel på kommersiella styrsystem.
  • Styrsystemets fysikaliska delar: Mätvärdesinsamling och ställdon.
  • Hemuppgifter: Simuleringsarbete om diskreta respektive dynamiska system. Dessa redovisas i två rapporter.
  • Laborationer: Strukturering och programmering av ett enklare styrproblem på en laborationsprocess samt människa-maskin interface. 3 stycken laborationer..

Mer information om kursen

Sidansvarig: iea@iea.lth.se | 2022-06-17

Kursansvarig

Ulf Jeppsson

ulf.jeppsson@iea.lth.se

Kursinformation