Hoppa till huvudinnehåll

Vattenrening

Vattenrening – Styrning av reningsverk för effektiv rening av avloppsvatten. Målet är att det renade vattnet ska hålla en hög kvalitet oberoende av hur mycket och hur förorenat vatten som kommer till reningsverket. Förbrukningen av kemikalier och energi ska också vara låg och den klimatpåverkande effekten ska vara minimal. 
Nyckelord: avloppsvattenrening, modellering, simulering, sedimentering, rötning, växthusgaser
 

Sidansvarig: iea@iea.lth.se | 2022-06-12