Hoppa till huvudinnehåll

Elkraftsystem

Elkraftsystem – Befintliga och nya tekniska lösningar används för att ge säker, tillförlitlig och resurssnål elförsörjning. Centralt är hur strömavbrott uppstår – hur de kan förhindras och hur följderna kan begränsas.
Nyckelord: kraftsystemanalys, reläskydd, stabilitet, distribuerad generering, vindkraft 

Sidansvarig: iea@iea.lth.se | 2022-06-12