Hoppa till huvudinnehåll

Elektriska drivsystem

Kraftelektronik används för att omvandla och styra elektrisk effekt på många olika sätt, och kan sägas vara en hörnsten i nästan all elektrisk energihantering. Kraftelektronik används t.ex. för att effektivt omvandla spänning och ström från solceller eller vindkraftverk till en form som lämpar sig för överföring över stora avstånd. Kraftelektronik används för att omvandla  3-fas växelspänning och växelström till en styrd likspänning och likström för laddning av batteriet i ett elfordon. I samma fordon används kraftelektronik till att omvandla batteriets likspänning till den form som kan användas för att styra fordonets drivmotorer. Fordonets luftkonditionering, strålkastare, uttag för laddning av mobiltelefoner, högtalare i stereon, mm mm sker också med kraftelektronik.

Kraftelektroniska omvandlare använder halvledare som dioder och transistorer dimensionerade för mycket höga spänningar och strömmar, upp till 1000-tals Volvo och 1000-tals Ampére. Kraftelektroniekns transistorer används som switchar som "slår på och av" men höga frekvenser, normalt några 10-tals kilohertz, men i vissa tillämpningar upp till Megahertz-området. En noggrann och effektiv styrning av elektrisk effekt handlar mycket om timing och kallas för modulation. Man kan grovt dela upp kraftelektroniken i två delområden; I) Konstruktion av kraftelektroniska omvandlare samt II) Styrning (modulation) av kraftelektroniska omvandlare.

IEA's forskning, liksom kurser kursutbudet, handlar om båda dessa del-områden. Inom forskningen handlar det mycket om laddsystem och drivsystem för fordon, om anslutning till elnätet av t.ex laddsystem eller stora batterilager i elnätet.

Nyckelord: Kraftelektronik, kraftelektroniska omvandlare, motordrifter, laddare, aktiva nätfilter, 

Sidansvarig: iea@iea.lth.se | 2022-06-12

LU forskningsportal