Forskning

Elkraftsystem

Befintliga och nya tekniska lösningar används för att ge säker, tillförlitlig och resurssnål elförsörjning. Centralt är hur strömavbrott uppstår – hur de kan förhindras och hur följderna kan begränsas.

Nyckelord: kraftsystemanalys, reläskydd, stabilitet, distribuerad generering, vindkraft

Mer om elkraftsystem

Elektriska drivsystem

Kraftelektroniska drivsystem – För styrning av motorer och effekter på flera kilowatt används kraftelektronik. På IEA utvecklas både motorer, kraftelektronik och deras styrning för användning i exempelvis elhybridfordon och små kraftverk. 

Nyckelord: FEM-beräkningar, distribuerad generering, spänningsstyva omvandlare, reluktansmotorer, batterier, mjukmagnetiska material

Mer om elektriska drivsystem

Vattenrening

Styrning av reningsverk för effektiv rening av avloppsvatten. Målet är att det renade vattnet ska hålla en hög kvalitet oberoende av hur mycket och hur förorenat vatten som kommer till reningsverket. Förbrukningen av kemikalier och energi ska också vara låg och den klimatpåverkande effekten ska vara minimal. 

Nyckelord: avloppsvattenrening, modellering, simulering, sedimentering, rötning, växthusgaser

Mer om vattenrening

 

Sidansvarig: iea@iea.lth.se | 2022-06-17