Hoppa till huvudinnehåll

Forskning

Elkraftsystem

Elkraftsystemet spelar en central roll i omställningen till ett hållbart energisystem: Elproduktion baserad på förnybara källor möjliggör ökad elanvändning för elektrifiering som eliminerar fossila bränslen. Detta innebär stora utmaningar för elkraftsystemet som behöver anpassas när förnybar elproduktion byggs ut, annan elproduktion och transporter och industri elektrifieras.

Nyckelord: kraftsystemanalys, nätkapacitet, stabilitet, förnybar elproduktion, vindkraft, solel, elektromobilitet 

Mer om elkraftsystem

Elektriska drivsystem

Kraftelektroniska drivsystem – För styrning av motorer och effekter på flera kilowatt används kraftelektronik. På IEA utvecklas både motorer, kraftelektronik och deras styrning för användning i exempelvis elhybridfordon och små kraftverk. 

Nyckelord: FEM-beräkningar, distribuerad generering, spänningsstyva omvandlare, reluktansmotorer, batterier, mjukmagnetiska material

Mer om elektriska drivsystem

Vattenrening

Styrning av reningsverk för effektiv rening av avloppsvatten. Målet är att det renade vattnet ska hålla en hög kvalitet oberoende av hur mycket och hur förorenat vatten som kommer till reningsverket. Förbrukningen av kemikalier och energi ska också vara låg och den klimatpåverkande effekten ska vara minimal. 

Nyckelord: avloppsvattenrening, modellering, simulering, sedimentering, rötning, växthusgaser

Mer om vattenrening

 

Sidansvarig: iea@iea.lth.se | 2022-06-17