Blanketter och föreskrifter

Föreskrifter och riktlinjer

Föreskrifter - allmänt

Föreskrifter - antagning/anställning

Föreskrifter - studieplaner

Avtal

Modellkontrakt för s k industridoktorander: För att underlätta för de institutioner som önskar starta projekt med doktorander som har annan arbetsgivare än Lunds universitet, har det tagits fram en mall till avtal mellan högskolan och industri/myndighet. Avtal som har upprättats i enlighet med universitets avtalsmallar - utan några materiella ändringar - behöver inte granskas av jurist. För avtal som inte upprättats i enlighet med mallen, kontakta Hanna Stam för granskning och godkännande. Därefter ska checklistan fyllas i och bifogas avtalet. Blanketten Villkor för deltagande i projekt ska även fyllas i.

Hanna Stam Jurist
hanna.stam@legal.lu.se

Vägledning

Nedan dokument öppnas i ny flik:

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2019-10-07