Examensarbete

I civilingenjörsutbildningen ingår att utföra ett examensarbete om 30 hp som ska visa att studenten på ett självständigt sätt kan tillämpa de kunskaper som inhämtats under utbildningen. 

Studenter på bioteknik, ekosystemteknik och kemiteknikprogrammen kan göra sitt examensarbete i kemiteknik eller VA-teknik. Student på väg- och vattenprogrammet kan göra sitt examensarbete i VA-teknik.

Översikt över examensarbete 

Förslag på examensarbete

För dig som gör examensarbete

 

Sidansvarig: hilde.skar_olsen@chemeng.lth.se | 2021-05-10