lu.se

Institutionen för kemiteknik

Lunds Tekniska Högskola

För mer information

Utbildningsadministratör

Maria Messer utbildningsadministrator@chemeng.lth.se 046-222 82 85

Studierektor för grundutbildning

Krisztina Kovacs studierektorforgu@chemeng.lth.se 046-222 82 93