Organisation

Prefekt

Ola Wallberg 

prefekt@chemeng.lth.se 

+46 46 222 46 41

Ställföreträdande prefekt

Åsa Davidsson 

stfprefekt@chemeng.lth.se 

+46 46 222 95 57

Studierektor för grundutbildningen

Krisztina Kovacs

studierektorforgu@chemeng.lth.se 

+46 46 222 82 93

Studierektor för forskarutbildningen

Michael Cimbritz 

studierektorforfu@chemeng.lth.se 

+46 46 222 82 95

Sidansvarig: hilde.skar_olsen@chemeng.lth.se | 2021-05-10