lu.se

Institutionen för kemiteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Organisation

Ledning

Prefekt

Mattias Alveteg prefekt@chemeng.lth.se 046-222 36 27

Stf prefekt

Ola Wallberg stfprefekt@chemeng.lth.se 046-222 46 41

Studierektor grundutbildning

Krisztina Kovacs studierektorforgu@chemeng.lth.se 046-222 82 93

Studierektor forskarutbildning

Åsa Davidsson studierektorforfu@chemeng.lth.se 046-222 95 57

Administrativt stöd

Ekonomi

Gity Yahoo ekonom@chemeng.lth.se 046-222 82 69

Personal

Mia Hedin personaladministrator@chemeng.lth.se 046-222 83 52

Undervisning

Maria Messer utbildningsadministrator@chemeng.lth.se  046-222 82 85

Miljö- och säkerhet

Skyddsombud

Gunnar Lidén skyddsombud@chemeng.lth.se 046-222 08 62

Mats Galbe skyddsombud@chemeng.lth.se 046-222 82 99

Brandskyddsansvarig

Mattias Alveteg brandskyddsansvarig@chemeng.lth.se 046-222 36 27

Mats Galbe brandskyddsansvarig@chemeng.lth.se 046-222 82 99