Om Institutionen för kemiteknik

Verksamheten vid institutionen är miljörelaterad, syftande till ett uthålligt samhälle.

Forskningen baseras på resurseffektiv teknik för hållbar utveckling. Forskningen bedrivs i samarbete med andra nationella och internationella akademiska forskargrupper och företag.

Utbildningen bygger på de kemitekniska grundstenarna reaktionsteknik och enhetsoperationer samt VA-teknik.

Sidansvarig: hilde.skar_olsen@chemeng.lth.se | 2021-02-17