lu.se

Institutionen för kemiteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Verksamheten vid institutionen är miljörelaterad, syftande till ett uthålligt samhälle.

Forskningen baseras på resurseffektiv teknik för hållbar utveckling. Forskningen bedrivs i samarbete med andra nationella och internationella akademiska forskargrupper och företag.

Utbildningen bygger på de kemitekniska grundstenarna reaktionsteknik och enhetsoperationer samt VA-teknik.