Nyheter

Våra forskare i unikt samarbete med industrin för att utveckla ny, el-snål metod för koldioxsidavskiljning

Projektet ”Energisnål koldioxidinfångning med AMP/DMSO” är igång.  

Ett samarbete mellan forskare vid Lunds universitet och fyra företag inom svensk industri kan resultera i att en koldioxidmängd motsvarande 20 procent av de fossila växthusgasutsläppen i el- och fjärrvärmesektorn i Sverige fångas in och lagras. En energisnål anläggning för att fånga in koldioxid ska nu byggas och testas.

Pressmeddelandet i sin helhet.

Sidansvarig: hilde.skar_olsen@chemeng.lth.se | 2021-12-03