Hoppa till huvudinnehåll

Forskning

Forskningen baseras på resurseffektiv teknik för hållbar utveckling. Forskningen bedrivs i samarbete med andra nationella och internationella akademiska forskargrupper och företag.

Vi har lång erfarenhet av förbehandling, biotekniska och termokemiska reaktioner, separationsprocesser och design av processer för framställning av kemikalier, bränslen och material från biomassa. Modellering och simulering av processer för ökad processeffektivitet är ett av våra fokusområden liksom miljörelaterade frågor som koldioxidavskiljning och vatten- och avloppsteknik.

Sidansvarig: hilde.skar_olsen@chemeng.lth.se | 2021-05-10