lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Referenser & Press

I media

2017-10-26

Nästa höst ska alla landets elever i grundskolan och gymnasiet ha programmering på schemat. Men lärarkårens utbildningsbehov är stort – och Lärarnas Riksförbund (LR) är kritiska till att en central utbildningsplan inte rullats ut.


Mer om Kojo och Scala och om hur man kan gå vidare