lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Utbildningsmaterial och länkar

Läromaterial för icke-kommersiellt bruk

Programmering för lärare i grundskola

  • Föreläsningsbilder, snabbkurs för lärarre i grundskolan. Del 1: Inspiration
  • Föreläsningsbilder, snabbkurs för lärarre i grundskolan. Del 2: Fördjupning
  • Programmering för lärare i grundskolan: Hemuppgift

Integrera programmering i undervisningen.

Programmering utan dator?

Mer om Kojo och Scala och om hur man kan gå vidare