lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Installera Kojo i Microsoft Windows

För att kunna installera Kojo behöver du ha Java installerat. Hur detta går till förklaras nedan. Vid installation av Java och Kojo behöver du ha admin-rättigheter. Om du inte har admin-rättigheter, be någon som sköter support på din dator om hjälp.

1. Kolla om du har Java och installera vid behov

Du behöver även Java, men många med Windows PC har redan Java installerat. Du kan testa om du har Java installerat här:
http://www.java.com/testjava/ 
Även en gammal version av Java duger, så du behöver inte ladda ner någon uppdatering - men om Java saknas på din dator så välj att installera.

2. Installera Kojo

Ladda ner "Kojo Installer" för Windows och följ instruktionerna här:
http://www.kogics.net/kojo-download