lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Installera Kojo i Linux

För att kunna installera Kojo behöver du ha Java installerat. Hur detta går till förklaras nedan. För att installera Kojo behövs inga administratörsrättigheter om du under installationen väljer att lägga Kojo i din hemkatalog.

1. Java

Kontrollera om du har Java genom att starta programmet ”Terminal” och skriv följande kommando och tryck enter:
java -version

Om du har java skriv versionen ut, ungefär så här:

java version 1.7.0_51
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea 2.4.4) (7u51-2.4.4-0ubuntu0.13.10.1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 24.45-b08, mixed mode)

Om du inte har Java föreslås att du kan installera java med kommandot:

sudo apt-get install default-jre

Istället för att installera java med ovan kommando kan du använda programmet för programinstallation och söka på java och installera "Open JDK Java 7 Runtime".

2. Installera och köra Kojo

När du säkerställt att Java finns på din dator är det dags att hämta och installera ”Kojo” så här:

  • Hämta ner Kojo från http://www.kogics.net/kojo-download Välj att ladda ner filen Kojo Installer jar file för Unix/Mac och spara filen på lämpligt ställe, tex i Downloads (eller Hämtningar)
  • Öppna programmet "Terminal"
  • Gå till mappen där du sparat filen t.ex. med kommandot cd Hämtningar
  • Starta kojo-intalleraren med kommandot java -jar kojo-installer-xx.jar
    (Byt ut xx mot det datum som finns i filnamnet på filen du hämtade)
  • Följ instruktionerna i installeraren och installera Kojo i den föreslagna katalogen och klicka OK och Next några gånger tryck till sist på knappen "Done". 
  • Om du fick en ikon på skrivbordet kan du nu köra igång Kojo genom att dubbelklicka på ikonen Kojo Desktop. Annars kan du med programmet "Terminal" gå till mappen cd ~/Kojo2/bin och köra igång Kojo med kommandot ./kojo