Hoppa till huvudinnehåll

Varsågod elnätsbranschen – ett gäng civilingenjörer!

Vårens omgång med examensarbetare inom elkraftsystem på IEA är ovanlig - ovanligt många på IEA, ovanligt många kvinnliga studenter och ovanligt många från programmet Teknisk fysik.

– Publicerad den 21 juni 2023

Ingen kan ha missat att el är aktuellt. Centralt i energiomställningen är att el från vindkraftverk och solceller ersätter fossilbaserad el men också fossila bränslen i fordon. Den snabba tillväxten i vindkraft, solel och elfordon innebär många utmaningar för elnätet. Just elnätsfrågorna har denna termin lockat nio LTH-studenter att göra examensarbete på IEA. Av dessa nio är sex kvinnliga studenter, vilket handledare Olof Samuelsson tycker är oerhört glädjande: Elbranschen – och även IEA – har långt till jämn könsfördelning, så det är roligt att ämnet lockar kvinnliga studenter.

Sju studenter från Teknisk fysik gör examensarbete inom elnät på IEA, från vänster: Gabriel Malmer, Julia Jonasson, Lovisa Thorin, Frida Lundberg, Simon Hessman, Charlotta Sporre, Pontus Herrmann.

Överraskande nog kommer ingen av de nio från Elektroteknik-programmet, utan de sju studenterna på fotot kommer alla från Teknisk fysik och de övriga två från Ekosystemteknik respektive Masterprogrammet för Hållbar energiteknik. Detta har möjliggjorts av att de olika programledningarna uppmärksammat betydelsen av den pågående elektrifieringen och släppt in kurser om elnät i sina energispecialiseringar. Medan studenter ofta frågar efter företagsförlagda examensarbeten har de sju på fotot alla valt forskningsanknutna projekt på IEA. Detta har givit koppling till två kompetenscentra som IEA deltar i och därigenom ändå givit kontakter med företag – faktiskt flera i varje projekt.

Många av de nio studenterna fick jobb redan under exjobbet, så för sju är det redan klart med anställning på Afry, E.ON, Novion, Svenska kraftnät samt Sweco. Grattis elnätsbranschen!

Fakta: Nu i juni är 32 civilingenjörsstudenter inskrivna som examensarbetare på IEA. Till det kommer 15 studenter på Campus Helsingborg. Exjobben utförs i huvudsak tillsammans med företag inom elnät, vindkraft, fordons- och automationsindustri. Alla exjobbsrapporter publiceras på LUP Student Papers (länk https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/organization/V1000203)