Forskarskolor

Forskarskolor samlar forskarutbildning i flera ämnen inom en gemensam ram. Dessa ämnen kan sträcka sig över flera fakulteter och flera lärosäten. Endast den som är antagen till forskarutbildning kan delta i en forskarskola vid LTH. Antagning till forskarutbildning inom en forskarskola är inte skild från den vanliga antagningen, utan kanaliseras genom ett forskarutbildningsämne. Doktorand inom forskarskola deltar i forskarutbildningen på de villkor som anges i dennas individuella studieplan samt i den allmänna studieplanen för forskarutbildningsämnet.

Nedan länkar hänvisar till deras respektive webbsidor:

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2019-10-07