Promotion

Universitetets doktorspromotion anordnas i slutet av maj varje år. Alla som disputerat före ett visst datum (ca 20 maj) inbjuds att delta i det aktuella årets promotion. Promotionen arrangeras av universitetets övermarskalk, vilken också lämnar information om procedurer kring beställning av doktorsring och doktorshatt.

Frågor som gäller promoveringen besvaras av Promotionsexpeditionen
Telefon: 046-222 70 06 
E-post: overmarskalk@rektor.lu.se

Information om doktorspromotion (Lunds universitets webbsida)

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2019-10-07