Aktuella kurser

Här visas alla kurser som är skapade i LTH:s system för forskarutbildningskurser, och som har tillfällen skapade i Ladok, dvs kurser som är aktuella vald termin. För innevarande och kommande terminer skapas tillfällen löpande och efter att det finns ett tillfälle i Ladok (med status komplett) dyker kursen upp i listan.Inst för biomedicinsk teknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
VTGN05F Grundvattenmodellering och föroreningstransport (7.5 hp)
Groundwater Modelling and Contaminant Transport
Kontakt: Gerhard Barmen
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2022-01-01 –
2022-06-30

Matematikcentrum (inst LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMA022F Kontinuerliga system (7.5 hp)
Introduction to Partial Differential Equations
2022-01-17 –
2022-06-05

FMA091F Diskret matematik (7.5 hp)
Discrete Mathematics
2022-03-21 –
2022-06-05

FMA201F Variationskalkyl (7.5 hp)
Calculus of Variations
2022-01-17 –
2022-06-05

FMA271F Datorseende (7.5 hp)
Computer Vision
2022-01-17 –
2022-03-20

FMAF05F Matematik - System och transformer (7.0 hp)
Mathematics - Systems and Transforms
2022-03-21 –
2022-06-05

FMAF35F Linjär och kombinatorisk optimering (6.0 hp)
Linear and Combinatorial Optimization
2022-01-17 –
2022-03-20

FMAN01F Biomatematik (7.5 hp)
Biomathematics
2022-01-17 –
2022-06-05

FMAN45F Introduktion till maskinlärning (7.5 hp)
Introduction to Machine Learning
2022-03-21 –
2022-06-05

Arkiv kursplaner

Sidansvarig: FUD_support@lth.lu.se | 2019-10-15