Aktuella kurser

Här visas alla kurser som är skapade i LTH:s system för forskarutbildningskurser, och som har tillfällen skapade i Ladok, dvs kurser som är aktuella vald termin. För innevarande och kommande terminer skapas tillfällen löpande och efter att det finns ett tillfälle i Ladok (med status komplett) dyker kursen upp i listan.Fysiska institutionen, LTH

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FAF015F Kvantinformation (7.5 hp)
Quantum Information
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2021-03-22 –
2021-06-06

FAFN05F Ljus - materia växelverkan (7.5 hp)
Light - Matter Interaction
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-18 –
2021-03-21

FAFN10F Avancerade laser- och optiksystem (7.5 hp)
Advanced Optics and Lasers
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-03-22 –
2021-06-06

FAFN15F Kristalltillväxt och halvledarepitaxi (7.5 hp)
Crystal Growth and Semiconductor Epitaxy
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-18 –
2021-03-21

FBR001F Grundläggande förbränning (7.5 hp)
Fundamental Combustion
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-03-22 –
2021-06-06

FBR002F Laserbaserad förbränningsdiagnostik (7.5 hp)
Laser-Based Combustion Diagnostics
Kursen brukar ges en gång per termin.
2021-01-18 –
2021-03-21

FFFN20F Experimentell biofysik (15.0 hp)
Experimental Biophysics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-18 –
2021-06-06

FFFN25F Optoelektronik och optisk kommunikation (7.5 hp)
Optoelectronics and Optical Communication
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-18 –
2021-03-21

FKF035F Atmosfärskemi och -fysik (7.5 hp)
Atmospheric Chemistry and Physics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-03-22 –
2021-06-06

FKF070F Modern subatomär fysik (7.5 hp)
Modern Subatomic Physics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-03-22 –
2021-06-06

FKF100F Miljömätteknik (7.5 hp)
Methods for Environmental Monitoring
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-18 –
2021-06-06

FKFN25F Tillämpad kärn-, neutron- och reaktorfysik (7.5 hp)
Applied Nuclear, Neutron and Reactor Physics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-18 –
2021-03-21

Kemiska institutionen (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KFKN01F Magnetresonans - spektroskopi och avbildning (7.5 hp)
Magnetic Resonance - Spectroscopy and Imaging
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-01 –
2021-06-30

Sidansvarig: FUD_support@lth.lu.se | 2019-10-15