Aktuella kurser

Här visas alla kurser som är skapade i LTH:s system för forskarutbildningskurser, och som har tillfällen skapade i Ladok, dvs kurser som är aktuella vald termin. För innevarande och kommande terminer skapas tillfällen löpande och efter att det finns ett tillfälle i Ladok (med status komplett) dyker kursen upp i listan.LTH-gemensamma kurser (CEE)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
GEM002F Högskolepedagogisk introduktionskurs (5.0 hp)
Introduction to Teaching and Learning in Higher Education
Kursen brukar ges två gånger per termin.
2020-03-16 –
2020-04-27

2020-05-04 –
2020-06-11

GEM006F Att kommunicera vetenskap (5.0 hp)
Communicating Science
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-03-09 –
2020-05-27

GEM012F Projektledning i forsknings- och utvecklingsprojekt (5.0 hp)
Project Management in Research and Development Projects
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-03-25 –
2020-05-27

GEM017F Projektledning i forsknings- och utvecklingsprojekt, fördjupningskurs (3.0 hp)
Project Management in Research and Development Projects, Specialisation
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-03-25 –
2020-05-27

GEM026F Teknik, risk och forskningsetik (4.5 hp)
Technology, Risk and Research Ethics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-02-05 –
2020-04-15

GEM056F Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (2.0 hp)
Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at Faculty of Engineering at Lund University
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-05-12 –
2020-05-28

GEM065F Akademiskt skrivande för publicering inom teknik- och naturvetenskaperna (6.0 hp)
Academic Writing for Publication in the Engineering and Science Disciplines
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-02-03 –
2020-04-28

2020-02-05 –
2020-04-28

GEM080F Experimentell forskningsmetodik (7.5 hp)
Experimental Methodology in Research
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2020-02-27 –
2020-06-01

Arkitektur och byggd miljö

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
AAA030F Tendenser inom arkitekturforskning (7.5 hp)
Tendencies in Architecture Research
Kursen brukar ges på begäran.
2020-01-27 –
2020-03-03

AAM001F Miljöpsykologisk orientering (7.5 hp)
A Review of Environmental Psychology
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-01-01 –
2020-06-30

Datavetenskap (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EDA060F Designvetenskap i programvaruteknik (6.0 hp)
Design Science in Software Engineering
Kursen brukar ges på begäran.
2020-02-03 –
2020-04-11

EDAF30F Programmeringsteknik - fördjupningskurs (7.5 hp)
Programming - Second Course
Kursen brukar ges på begäran.
2020-01-01 –
2020-06-30

EDAF50F C++ - programmering (7.5 hp)
C++ - Programming
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-01-01 –
2020-06-30

EDAF70F Tillämpad artificiell intelligens (7.5 hp)
Applied Artificial Intelligence
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-01-01 –
2020-06-30

EDAN40F Funktionsprogrammering (7.5 hp)
Functional Programming
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-01 –
2020-06-30

Fysiska institutionen, LTH

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FAF020F LLC-kurs: Att undersöka materia med ljus (5.0 hp)
LLC-course: Probing Matter with Light
Kursen brukar ges på begäran.
2020-03-18 –
2020-06-30

FAFN05F Ljus - materia växelverkan (7.5 hp)
Light - Matter Interaction
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-20 –
2020-03-22

FAFN10F Avancerade laser- och optiksystem (7.5 hp)
Advanced Optics and Lasers
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-03-22 –
2020-06-07

FAFN15F Kristalltillväxt och halvledarepitaxi (7.5 hp)
Crystal Growth and Semiconductor Epitaxy
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-20 –
2020-03-20

FBR001F Grundläggande förbränning (7.5 hp)
Fundamental Combustion
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-03-23 –
2020-06-07

FBR002F Laserbaserad förbränningsdiagnostik (7.5 hp)
Laser-Based Combustion Diagnostics
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-01-20 –
2020-03-22

FFFN20F Experimentell biofysik (15.0 hp)
Experimental Biophysics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-01 –
2020-06-30

FFFN25F Optoelektronik och optisk kommunikation (7.5 hp)
Optoelectronics and Optical Communication
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-20 –
2020-03-22

FKF035F Atmosfärskemi och -fysik (7.5 hp)
Atmospheric Chemistry and Physics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-03-20 –
2020-06-07

FKF070F Modern subatomär fysik (7.5 hp)
Modern Subatomic Physics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-03-23 –
2020-06-07

FKF100F Miljömätteknik (7.5 hp)
Methods for Environmental Monitoring
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-20 –
2020-06-07

FKFN25F Tillämpad kärn-, neutron- och reaktorfysik (7.5 hp)
Applied Nuclear, Neutron and Reactor Physics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-20 –
2020-03-22

FMFN05F Kaos (7.5 hp)
Chaos
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-03-23 –
2020-06-07

Immunteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KIM055F Immunologi (15.0 hp)
Immunology
Kursen brukar ges på begäran.
2020-01-01 –
2020-06-30

Inst för biomedicinsk teknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
BME001F Avancerat akademiskt skrivande (7.5 hp)
Advanced Academic Writing
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-03-02 –
2020-04-03

BMEA01F Medicin för tekniker (6.0 hp)
Medicine for Engineers
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2020-01-20 –
2020-06-07

BMEN01F Medicinsk signalbehandling (7.5 hp)
Biomedical Signal Processing
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-03-23 –
2020-06-07

EEMN15F Ultraljudsfysik och teknik (7.5 hp)
Ultrasound Physics and Technology
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-20 –
2020-03-21

EIEN25F Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar (15.0 hp)
Power Electronics - Devices, Converters, Control and Applications
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-01 –
2020-06-30

Inst för bygg- och miljöteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
VVR070F Hållbara städer och samhällen (7.5 hp)
Sustainable Cities and Communities
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-02-14 –
2020-06-30

Inst för designvetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
IDE020F Introduktion till forskarutbildning i forskarutbildningsämne vid Institutionen för designvetenskaper (4.0 hp)
Introduction to PhD studies at the Department of Design Sciences
Kursen brukar ges på begäran.
2020-01-01 –
2020-06-30

IDE035F Designern/ingenjören och hållbar utveckling (7.5 hp)
The Designer/Engineer and Sustainable Development
Kursen brukar ges på begäran.
2020-01-01 –
2020-06-30

IDE040F Affärsmodeller och affärsmodellsinnovation (7.5 hp)
Business Models and Business Model Innovation
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
2020-01-01 –
2020-06-30

INT001F Innovation och värdeskapande inom forskning (4.0 hp)
Innovation and Value Creation in Research
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-03-20 –
2020-06-30

MAM010F Läskurs i aerosolteknologi (7.5 hp)
Reading Course in Aerosol Science
Kursen brukar ges på begäran.
2020-01-01 –
2020-06-30

MAM025F Seminariekurs i aerosolteknologi (5.0 hp)
Seminar Course in Aerosol Technology
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-01-01 –
2020-06-30

MAM030F Nanosäkerhet (5.0 hp)
Nanosafety
Kursen brukar ges på begäran.
2020-01-20 –
2020-06-07

MAM242F Aerosolteknologi (7.5 hp)
Aerosol Technology
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-01-01 –
2020-06-30

MAMF35F Människan i extrema miljöer (7.5 hp)
Human in Extreme Environments
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-01 –
2020-06-30

Inst för elektro- och informationsteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EIT145F Grunderna inom informationsteori (7.5 hp)
Fundamentals of Information Theory
Kursen brukar ges på begäran.
2020-03-23 –
2020-06-30

EIT150F Grunderna inom informationsteori - projekt (1.5 hp)
Fundamentals of Information Theory - Project
Kursen brukar ges på begäran.
2020-03-23 –
2020-06-30

EIT180F Tillverkning av nanokomponenter (15.0 hp)
Nanoelectronic Device Processing
Kursen brukar ges på begäran.
2020-04-01 –
2020-05-20

EITN45F Informationsteori (7.5 hp)
Information Theory
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-03-23 –
2020-06-30

EITN80F Elektrodynamik (7.5 hp)
Electrodynamics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-03-23 –
2020-06-07

EITN90F Radar och fjärranalys (7.5 hp)
Radar and Remote Sensing
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-20 –
2020-03-22

EITP05F Nanoelektronik (7.5 hp)
Nanoelectronics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-20 –
2020-03-22

Inst för energivetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
MMV031F Värmeöverföring (7.5 hp)
Heat Transfer
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-01 –
2020-06-30

MMVN05F Numerisk strömningsmekanik och värmeöverföring (7.5 hp)
Numerical Fluid Dynamics and Heat Transfer
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-01 –
2020-06-30

MVK035F Avancerad kurs i turbomaskinernas teori (7.5 hp)
Advanced Theory of Turbomachinery
Kursen brukar ges på begäran.
2020-01-01 –
2020-06-30

MVK045F Turbulent förbränning (7.5 hp)
Turbulent Combustion
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2020-01-01 –
2020-06-30

Inst för kemiteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KET125F Adsorption (7.5 hp)
Adsorption
Kursen brukar ges på begäran.
2020-01-01 –
2020-06-30

2020-01-01 –
2020-06-30

2020-01-01 –
2020-06-30

KETN01F Processimulering (7.5 hp)
Process Simulation
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-01 –
2020-06-30

VVAN20F Avancerad avloppsvattenrening (7.5 hp)
Advanced Wastewater Treatment
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-20 –
2020-06-07

Inst för maskinteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMEN25F Nanomekanik och flerskalig modellering (7.5 hp)
Nano Mechanics and Multiscale Modelling
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-01-01 –
2020-06-30

Internationella miljöinstitutet

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
MIM010F Omställning till ett koldioxidsnålt och resurseffektivt samhälle (7.5 hp)
Governance and approaches for Low-Carbon and Resource Efficient Economies (LCREE)
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2020-01-20 –
2020-03-22

Kemiska institutionen (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KAS001F Säker arbetsmiljö - miljöhänsyn- risker (2.0 hp)
Environmental Issues and Hazards in the Chemical Research Laboratory
Kursen brukar ges på begäran.
2020-01-01 –
2020-06-30

KAS020F Fronter i organisk syntes (7.5 hp)
Frontiers in Organic Synthesis
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2020-01-01 –
2020-06-30

KBT001F Enzymkinetik (7.5 hp)
Enzyme Kinetics
Kursen brukar ges på begäran.
2020-01-01 –
2020-06-30

KFKN01F Magnetresonans - spektroskopi och avbildning (7.5 hp)
Magnetic Resonance - Spectroscopy and Imaging
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-01 –
2020-06-30

KOK002F Avancerad fysikalisk organisk kemi (15.0 hp)
Advanced Physical Organic Chemistry
Kursen brukar ges på begäran.
2020-01-01 –
2020-06-30

Matematikcentrum (inst LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMA022F Kontinuerliga system (7.5 hp)
Introduction to Partial Differential Equations
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-20 –
2020-06-07

FMA131F Analytiska funktioner (6.0 hp)
Analytic Functions
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-01-20 –
2020-06-07

FMA145F Partiella differentialekvationer (7.5 hp)
Partial Differential Equations
Kursen brukar ges på begäran.
2020-01-20 –
2020-06-07

FMA160F Riemanngeometri (7.5 hp)
Riemannian Geometry
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-01-20 –
2020-06-07

FMA201F Variationskalkyl (7.5 hp)
Calculus of Variations
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-01 –
2020-06-30

2020-01-20 –
2020-06-07

FMA271F Datorseende (7.5 hp)
Computer Vision
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-20 –
2020-03-22

FMA280F Introduktion till mängdlära (5.0 hp)
An Introduction to Set Theory
Kursen brukar ges på begäran.
2020-02-11 –
2020-04-28

FMAF05F Matematik - System och transformer (7.0 hp)
Mathematics - Systems and Transforms
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-03-23 –
2020-06-07

FMAN10F Algebraiska strukturer (7.5 hp)
Algebraic Structures
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-20 –
2020-03-22

FMAN10F Algebraiska strukturer (7.5 hp)
Algebraic Structures
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-01 –
2020-06-30

2020-01-20 –
2020-03-22

FMAN45F Introduktion till maskinlärning (7.5 hp)
Introduction to Machine Learning
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-03-23 –
2020-06-07

FMAN60F Optimering (6.0 hp)
Optimization
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-01-20 –
2020-06-07

FMN005F Numerisk linjär algebra (7.5 hp)
Computational Linear Algebra
Kursen brukar ges på begäran.
2020-01-20 –
2020-06-07

FMN020F Iterativ lösning av storskaliga system i beräkningsteknik (7.5 hp)
Iterative Solution of Large Scale Systems in Scientific Computing
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-03-23 –
2020-06-07

FMNN05F Simuleringsverktyg (7.5 hp)
Simulation Tools
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-01-20 –
2020-03-22

FMNN10F Numeriska metoder för differentialekvationer (7.5 hp)
Numerical Methods for Differential Equations
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-01-20 –
2020-06-07

FMSN35F Stationär och icke-stationär spektralanalys (7.5 hp)
Stationary and Non-stationary Spectral Analysis
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2020-02-01 –
2020-06-30

MATM16F Topologi (7.5 hp)
Topology
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-03-23 –
2020-06-07

MATM16F Topologi (7.5 hp)
Topology
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-20 –
2020-06-07

MATM19F Integrationsteori (7.5 hp)
Integration Theory
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-20 –
2020-03-22

MATP29F Fördjupningskurs till integrationsteori (7.5 hp)
Specialised Course on Integration Theory
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-03-23 –
2020-06-07

Reglerteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FRT130F Programmeringsspråk och -koncept (7.5 hp)
Programming Languages and Concepts
Kursen brukar ges på begäran.
2020-01-01 –
2020-06-30

FRT195F Autonoma system del 1 (6.0 hp)
Autonomous Systems Part 1
Kursen brukar ges på begäran.
2020-01-01 –
2020-06-30

FRTN01F Realtidssystem (10.0 hp)
Real-Time Systems
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-01 –
2020-06-30

2020-01-20 –
2020-06-30

FRTN15F Prediktiv reglering (7.5 hp)
Predictive Control
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-20 –
2020-06-30

FRTN30F Nätverksdynamik (7.5 hp)
Network Dynamics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-01 –
2020-06-30

Sidansvarig: FUD_support@lth.lu.se | 2019-10-15