Aktuella kurser

Här visas alla kurser som är skapade i LTH:s system för forskarutbildningskurser, och som har tillfällen skapade i Ladok, dvs kurser som är aktuella vald termin. För innevarande och kommande terminer skapas tillfällen löpande och efter att det finns ett tillfälle i Ladok (med status komplett) dyker kursen upp i listan.LTH-gemensamma kurser (CEE)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
GEM002F Högskolepedagogisk introduktionskurs (5.0 hp)
Introduction to Teaching and Learning in Higher Education
2020-03-16 –
2020-04-27

2020-05-04 –
2020-06-11

GEM006F Att kommunicera vetenskap (5.0 hp)
Communicating Science
2020-03-09 –
2020-05-27

GEM012F Projektledning i forsknings- och utvecklingsprojekt (5.0 hp)
Project Management in Research and Development Projects
2020-03-25 –
2020-05-27

GEM017F Projektledning i forsknings- och utvecklingsprojekt, fördjupningskurs (3.0 hp)
Project Management in Research and Development Projects, Specialisation
2020-03-25 –
2020-05-27

GEM026F Teknik, risk och forskningsetik (4.5 hp)
Technology, Risk and Research Ethics
2020-02-05 –
2020-04-15

GEM056F Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (2.0 hp)
Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at Faculty of Engineering at Lund University
2020-05-12 –
2020-05-28

GEM065F Akademiskt skrivande för publicering inom teknik- och naturvetenskaperna (6.0 hp)
Academic Writing for Publication in the Engineering and Science Disciplines
Anmälningsinstruktion: För kurstider och anmälan se http://www.lth.se/english/staff/teaching-and-research/phd-studies/phd-courses/faculty-wide-phd-courses/.
Kontakt: Lene Nordrum
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-02-03 –
2020-04-28

2020-02-05 –
2020-04-28

GEM080F Experimentell forskningsmetodik (7.5 hp)
Experimental Methodology in Research
2020-02-27 –
2020-06-01

Arkitektur och byggd miljö

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
AAA030F Tendenser inom arkitekturforskning (7.5 hp)
Tendencies in Architecture Research
2020-01-27 –
2020-03-03

AAM001F Miljöpsykologisk orientering (7.5 hp)
A Review of Environmental Psychology
2020-01-01 –
2020-06-30

Datavetenskap (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EDA060F Designvetenskap i programvaruteknik (6.0 hp)
Design Science in Software Engineering
Kontakt: Per Runeson, Emelie Engström
Kursen brukar ges på begäran.
2020-02-03 –
2020-04-11

EDA065F Inlärningsteori och förstärkningsinlärning (6.0 hp)
Learning Theory and Reinforcement Learning
Anmälningsinstruktion: e-post till kursansvarig
Kontakt: Elin Anna Topp
Kursen brukar ges på begäran.
2020-01-01 –
2020-06-30

EDAF30F Programmeringsteknik - fördjupningskurs (7.5 hp)
Programming - Second Course
2020-01-01 –
2020-06-30

EDAF50F C++ - programmering (7.5 hp)
C++ - Programming
2020-01-01 –
2020-06-30

EDAF70F Tillämpad artificiell intelligens (7.5 hp)
Applied Artificial Intelligence
2020-01-01 –
2020-06-30

EDAN40F Funktionsprogrammering (7.5 hp)
Functional Programming
2020-01-01 –
2020-06-30

EDAN65F Kompilatorer (7.5 hp)
Compilers
2020-01-01 –
2020-06-30

Fysiska institutionen, LTH

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FAF020F LLC-kurs: Att undersöka materia med ljus (5.0 hp)
LLC-course: Probing Matter with Light
2020-03-18 –
2020-06-30

FAFN05F Ljus - materia växelverkan (7.5 hp)
Light - Matter Interaction
2020-01-20 –
2020-03-22

FAFN10F Avancerade laser- och optiksystem (7.5 hp)
Advanced Optics and Lasers
2020-03-22 –
2020-06-07

FAFN15F Kristalltillväxt och halvledarepitaxi (7.5 hp)
Crystal Growth and Semiconductor Epitaxy
2020-01-20 –
2020-03-20

FBR001F Grundläggande förbränning (7.5 hp)
Fundamental Combustion
2020-03-23 –
2020-06-07

FBR002F Laserbaserad förbränningsdiagnostik (7.5 hp)
Laser-Based Combustion Diagnostics
2020-01-20 –
2020-03-22

FFFN20F Experimentell biofysik (15.0 hp)
Experimental Biophysics
2020-01-01 –
2020-06-30

FFFN25F Optoelektronik och optisk kommunikation (7.5 hp)
Optoelectronics and Optical Communication
2020-01-20 –
2020-03-22

FKF035F Atmosfärskemi och -fysik (7.5 hp)
Atmospheric Chemistry and Physics
2020-03-20 –
2020-06-07

FKF070F Modern subatomär fysik (7.5 hp)
Modern Subatomic Physics
2020-03-23 –
2020-06-07

FKF100F Miljömätteknik (7.5 hp)
Methods for Environmental Monitoring
Anmälningsinstruktion: Kontakta kursansvarig Adam Kristensson: adam.kristensson@nuclear.lu.se
Kontakt: Adam Kristensson
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-20 –
2020-06-07

FKFN25F Tillämpad kärn-, neutron- och reaktorfysik (7.5 hp)
Applied Nuclear, Neutron and Reactor Physics
Anmälningsinstruktion: Kontakta kursansvarig: Jan Pallon: jan.pallon@pixe.lth.se; Kevin Fissum: kevin.fissum@nuclear.lu.se; Mikael Elfman, mikael.elfman@pixe.lth.se
Kontakt: Jan Pallon, Kevin Fissum
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-20 –
2020-03-22

FMFN05F Kaos (7.5 hp)
Chaos
2020-03-23 –
2020-06-07

Immunteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KIM055F Immunologi (15.0 hp)
Immunology
2020-01-01 –
2020-06-30

Inst för biomedicinsk teknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
BME001F Avancerat akademiskt skrivande (7.5 hp)
Advanced Academic Writing
2020-03-02 –
2020-04-03

BMEA01F Medicin för tekniker (6.0 hp)
Medicine for Engineers
2020-01-20 –
2020-06-07

BMEN01F Medicinsk signalbehandling (7.5 hp)
Biomedical Signal Processing
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Leif Sörnmo
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-03-23 –
2020-06-07

EEMN15F Ultraljudsfysik och teknik (7.5 hp)
Ultrasound Physics and Technology
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Maria Evertsson, Monica Almqvist
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-20 –
2020-03-21

EIEN25F Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar (15.0 hp)
Power Electronics - Devices, Converters, Control and Applications
Kontakt: Mats Alaküla
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-01 –
2020-06-30

Inst för bygg- och miljöteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
VVR050F Avancerad hydraulik (7.5 hp)
Advanced Hydraulics
2020-02-03 –
2020-05-29

VVR070F Hållbara städer och samhällen (7.5 hp)
Sustainable Cities and Communities
Kontakt: Magnus Persson
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-02-14 –
2020-06-30

Inst för designvetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
IDE020F Introduktion till forskarutbildning i forskarutbildningsämne vid Institutionen för designvetenskaper (4.0 hp)
Introduction to PhD studies at the Department of Design Sciences
2020-01-01 –
2020-06-30

IDE035F Designern/ingenjören och hållbar utveckling (7.5 hp)
The Designer/Engineer and Sustainable Development
2020-01-01 –
2020-06-30

IDE040F Affärsmodeller och affärsmodellsinnovation (7.5 hp)
Business Models and Business Model Innovation
Anmälningsinstruktion: Kursen ges i intensivt format med tre möten: 10-11 mars, 21-22 april, 14-15 maj 2020. Från kl 10 första dagen till kl 16 andra dagen. Närvaro krävs vid samtliga möten. Anmälan till lars.bengtsson@design.lth.se
Kontakt: Lars Bengtsson, Per Runeson
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
2020-01-01 –
2020-06-30

INT001F Innovation och värdeskapande inom forskning (4.0 hp)
Innovation and Value Creation in Research
Kontakt: Jessica Wadin, Anders Warell
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-03-20 –
2020-06-30

MAM010F Läskurs i aerosolteknologi (7.5 hp)
Reading Course in Aerosol Science
Anmälningsinstruktion: Contact: jakob.londahl@design.lth.se
Kontakt: Jakob Löndahl
Kursen brukar ges på begäran.
2020-01-01 –
2020-06-30

MAM025F Seminariekurs i aerosolteknologi (5.0 hp)
Seminar Course in Aerosol Technology
Anmälningsinstruktion: Contact: jakob.londahl@design.lth.se
Kontakt: Jakob Löndahl
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-01-01 –
2020-06-30

MAM030F Nanosäkerhet (5.0 hp)
Nanosafety
Kontakt: Christina Isaxon
Kursen brukar ges på begäran.
2020-01-20 –
2020-06-07

MAM242F Aerosolteknologi (7.5 hp)
Aerosol Technology
Anmälningsinstruktion: Anmälan, underskriven av doktorandens handledare, skickas per e-post, vanlig post eller internpost (hämtställe 69) till kursansvarig.
Kontakt: Christina Isaxon
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-01-01 –
2020-06-30

MAMF35F Människan i extrema miljöer (7.5 hp)
Human in Extreme Environments
Kontakt: Chuansi Gao
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-01 –
2020-06-30

Inst för elektro- och informationsteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EIT145F Grunderna inom informationsteori (7.5 hp)
Fundamentals of Information Theory
Kontakt: Michael Lentmaier
Kursen brukar ges på begäran.
2020-03-23 –
2020-06-30

EIT150F Grunderna inom informationsteori - projekt (1.5 hp)
Fundamentals of Information Theory - Project
Kontakt: Michael Lentmaier
Kursen brukar ges på begäran.
2020-03-23 –
2020-06-30

EIT180F Tillverkning av nanokomponenter (15.0 hp)
Nanoelectronic Device Processing
2020-04-01 –
2020-05-20

EITN45F Informationsteori (7.5 hp)
Information Theory
2020-03-23 –
2020-06-30

EITN80F Elektrodynamik (7.5 hp)
Electrodynamics
2020-03-23 –
2020-06-07

EITN90F Radar och fjärranalys (7.5 hp)
Radar and Remote Sensing
2020-01-20 –
2020-03-22

EITP05F Nanoelektronik (7.5 hp)
Nanoelectronics
2020-01-20 –
2020-03-22

Inst för energivetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
MMV031F Värmeöverföring (7.5 hp)
Heat Transfer
Kontakt: Martin Andersson
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-01 –
2020-06-30

MMVN05F Numerisk strömningsmekanik och värmeöverföring (7.5 hp)
Numerical Fluid Dynamics and Heat Transfer
Kontakt: Hesameddin Fatehi
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-01 –
2020-06-30

MVK035F Avancerad kurs i turbomaskinernas teori (7.5 hp)
Advanced Theory of Turbomachinery
Kontakt: Marcus Thern
Kursen brukar ges på begäran.
2020-01-01 –
2020-06-30

MVK045F Turbulent förbränning (7.5 hp)
Turbulent Combustion
Kontakt: Xue-Song Bai
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2020-01-01 –
2020-06-30

Inst för kemiteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KET090F Praktisk forskningsetik (4.0 hp)
Research Ethics in practice
2020-01-01 –
2020-06-30

KET125F Adsorption (7.5 hp)
Adsorption
2020-01-01 –
2020-06-30

2020-01-01 –
2020-06-30

2020-01-01 –
2020-06-30

KETN01F Processimulering (7.5 hp)
Process Simulation
2020-01-01 –
2020-06-30

VVAN20F Avancerad avloppsvattenrening (7.5 hp)
Advanced Wastewater Treatment
2020-01-20 –
2020-06-07

Inst för maskinteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMEN25F Nanomekanik och flerskalig modellering (7.5 hp)
Nano Mechanics and Multiscale Modelling
2020-01-01 –
2020-06-30

Internationella miljöinstitutet

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
MIM010F Omställning till ett koldioxidsnålt och resurseffektivt samhälle (7.5 hp)
Governance and approaches for Low-Carbon and Resource Efficient Economies (LCREE)
2020-01-20 –
2020-03-22

Kemiska institutionen (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KAS001F Säker arbetsmiljö - miljöhänsyn- risker (2.0 hp)
Environmental Issues and Hazards in the Chemical Research Laboratory
2020-01-01 –
2020-06-30

KAS020F Fronter i organisk syntes (7.5 hp)
Frontiers in Organic Synthesis
Anmälningsinstruktion: Epost till kursansvarig
Kontakt: Ulf Nilsson, Kenneth Wärnmark
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2020-01-01 –
2020-06-30

KBT001F Enzymkinetik (7.5 hp)
Enzyme Kinetics
2020-01-01 –
2020-06-30

KFKN01F Magnetresonans - spektroskopi och avbildning (7.5 hp)
Magnetic Resonance - Spectroscopy and Imaging
Anmälningsinstruktion: Kontakta kursansvarig Mikael Akke
Ytterligare information: Kursen är identisk med KFKN01 (LTH) och KEMM17 (N-fak) men kan anpassas något efter doktorandens behov. Kursen vänder sig till den doktorand som har behov av en gedigen genomgång av de fundamentala teoretiska och experimentella aspekterna av NMR och MR avbildning samt ger möjlighet till väsentlig fördjupning inom ett område som bestäms av den studerande själv.
Kontakt: Daniel Topgaard, Mikael Akke
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-01 –
2020-06-30

KMB010F Avancerad mikrobiell fysiologi (7.5 hp)
Advanced Microbial Physiology
2020-01-01 –
2020-12-31

KOK002F Avancerad fysikalisk organisk kemi (15.0 hp)
Advanced Physical Organic Chemistry
2020-01-01 –
2020-06-30

Matematikcentrum (inst LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMA022F Kontinuerliga system (7.5 hp)
Introduction to Partial Differential Equations
2020-01-20 –
2020-06-07

FMA131F Analytiska funktioner (6.0 hp)
Analytic Functions
2020-01-20 –
2020-06-07

FMA145F Partiella differentialekvationer (7.5 hp)
Partial Differential Equations
2020-01-20 –
2020-06-07

FMA160F Riemanngeometri (7.5 hp)
Riemannian Geometry
2020-01-20 –
2020-06-07

FMA201F Variationskalkyl (7.5 hp)
Calculus of Variations
2020-01-01 –
2020-06-30

2020-01-20 –
2020-06-07

FMA271F Datorseende (7.5 hp)
Computer Vision
2020-01-20 –
2020-03-22

FMA280F Introduktion till mängdlära (5.0 hp)
An Introduction to Set Theory
Anmälningsinstruktion: Kontakta expeditionen, expedition@math.lth.se
Kontakt: Jörg Schmeling, Tomas Persson
Kursen brukar ges på begäran.
2020-02-11 –
2020-04-28

FMAF05F Matematik - System och transformer (7.0 hp)
Mathematics - Systems and Transforms
2020-03-23 –
2020-06-07

FMAN10F Algebraiska strukturer (7.5 hp)
Algebraic Structures
2020-01-20 –
2020-03-22

FMAN10F Algebraiska strukturer (7.5 hp)
Algebraic Structures
2020-01-01 –
2020-06-30

2020-01-20 –
2020-03-22

FMAN45F Introduktion till maskinlärning (7.5 hp)
Introduction to Machine Learning
2020-03-23 –
2020-06-07

FMAN60F Optimering (6.0 hp)
Optimization
2020-01-20 –
2020-06-07

FMN005F Numerisk linjär algebra (7.5 hp)
Computational Linear Algebra
2020-01-20 –
2020-06-07

FMN020F Iterativ lösning av storskaliga system i beräkningsteknik (7.5 hp)
Iterative Solution of Large Scale Systems in Scientific Computing
2020-03-23 –
2020-06-07

FMNN05F Simuleringsverktyg (7.5 hp)
Simulation Tools
2020-01-20 –
2020-03-22

FMNN10F Numeriska metoder för differentialekvationer (7.5 hp)
Numerical Methods for Differential Equations
2020-01-20 –
2020-06-07

FMSN35F Stationär och icke-stationär spektralanalys (7.5 hp)
Stationary and Non-stationary Spectral Analysis
Kontakt: Maria Sandsten, Andreas Jakobsson
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2020-02-01 –
2020-06-30

MATM16F Topologi (7.5 hp)
Topology
2020-03-23 –
2020-06-07

MATM16F Topologi (7.5 hp)
Topology
2020-01-20 –
2020-06-07

MATM19F Integrationsteori (7.5 hp)
Integration Theory
2020-01-20 –
2020-03-22

MATP29F Fördjupningskurs till integrationsteori (7.5 hp)
Specialised Course on Integration Theory
2020-03-23 –
2020-06-07

Reglerteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FRT016F Konvex optimering med tillämpningar (7.5 hp)
Convex Optimization with Applications
2020-06-30 –
2020-10-31

FRT130F Programmeringsspråk och -koncept (7.5 hp)
Programming Languages and Concepts
Kontakt: Anton Cervin
Kursen brukar ges på begäran.
2020-01-01 –
2020-06-30

FRT195F Autonoma system del 1 (6.0 hp)
Autonomous Systems Part 1
2020-01-01 –
2020-06-30

FRT230F Tillämpad maskininlärning I (4.0 hp)
Hands-on Machine Learning I
Kontakt: Bo Bernhardsson, Carolina Bergeling
Kursen brukar ges på begäran.
2020-01-20 –
2020-06-07

FRT245F Tillämpad maskininlärning II (3.0 hp)
Hands-on Machine Learning II
Kontakt: Bo Bernhardsson, Carolina Bergeling
Kursen brukar ges på begäran.
2020-01-20 –
2020-06-07

FRTN01F Realtidssystem (10.0 hp)
Real-Time Systems
Anmälningsinstruktion: Kontakta Karl-Erik Årzén, karlerik@control.lth.se
Kontakt: Karl-Erik Årzén
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-01 –
2020-06-30

2020-01-20 –
2020-06-30

FRTN15F Prediktiv reglering (7.5 hp)
Predictive Control
Anmälningsinstruktion: Kontakta Rolf Johansson, rolf.johansson@control.lth.se
Kontakt: Rolf Johansson
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-20 –
2020-06-30

FRTN30F Nätverksdynamik (7.5 hp)
Network Dynamics
Anmälningsinstruktion: Kontakta Giacomo Como, giacomo.como@control.lth.se
Kontakt: Giacomo Como
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-01-01 –
2020-06-30

Arkiv kursplaner

Sidansvarig: FUD_support@lth.lu.se | 2019-10-15