Aktuella kurser

Här visas alla kurser som är skapade i LTH:s system för forskarutbildningskurser, och som har tillfällen skapade i Ladok, dvs kurser som är aktuella vald termin. För innevarande och kommande terminer skapas tillfällen löpande och efter att det finns ett tillfälle i Ladok (med status komplett) dyker kursen upp i listan.LTH-gemensamma kurser (CEE)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
GEM002F Högskolepedagogisk introduktionskurs (5.0 hp)
Introduction to Teaching and Learning in Higher Education
Kursen brukar ges två gånger per termin.
2019-03-18 –
2019-04-29

2019-05-13 –
2019-06-17

GEM006F Att kommunicera vetenskap (5.0 hp)
Communicating Science
Kursen brukar ges en gång per termin.
2019-03-08 –
2019-05-27

GEM012F Projektledning i forsknings- och utvecklingsprojekt (5.0 hp)
Project Management in Research and Development Projects
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-03-20 –
2019-05-29

GEM025F Teknik, risk och forskningsetik (4.5 hp)
Technology, Risk and Research Ethics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-02-07 –
2019-04-12

GEM045F Vetenskaplig informationshantering (3.0 hp)
Scientific Information Management
Kursen brukar ges en gång per termin.
2019-02-28 –
2019-05-08

GEM056F Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (2.0 hp)
Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at Faculty of Engineering at Lund University
Kursen brukar ges en gång per termin.
2019-05-10 –
2019-05-27

GEM060F Att läsa och förstå språkbruket i forskningsartiklar (3.0 hp)
Reading Skills and the Discourse of the Research Article
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-01-16 –
2019-04-03

GEM065F Akademiskt skrivande för publicering inom teknik- och naturvetenskaperna (6.0 hp)
Academic Writing for Publication in the Engineering and Science Disciplines
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-01-23 –
2019-06-06

2019-02-07 –
2019-05-10

2019-02-15 –
2019-05-22

Datavetenskap (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EDA040F Programvaruteknik och molntjänster (6.0 hp)
Software Engineering and Cloud Computing
Kursen brukar ges på begäran.
2019-02-04 –
2019-06-04

EDA050F Webbprogrammering (7.5 hp)
Web Programming
Kursen brukar ges på begäran.
2019-01-01 –
2019-06-30

EDAF70F Tillämpad artificiell intelligens (7.5 hp)
Applied Artificial Intelligence
Kursen brukar ges en gång per termin.
2019-01-21 –
2019-03-24

Fysiska institutionen, LTH

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FAF015F Kvantinformation (7.5 hp)
Quantum Information
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2019-03-25 –
2019-06-07

FAFN05F Ljus - materia växelverkan (7.5 hp)
Light - Matter Interaction
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-01-21 –
2019-03-22

FAFN10F Avancerade laser- och optiksystem (7.5 hp)
Advanced Optics and Lasers
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-03-25 –
2019-06-09

FAFN15F Kristalltillväxt och halvledarepitaxi (7.5 hp)
Crystal Growth and Semiconductor Epitaxy
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-01-21 –
2019-03-24

FBR001F Grundläggande förbränning (7.5 hp)
Fundamental Combustion
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-01-21 –
2019-06-09

FBR002F Laserbaserad förbränningsdiagnostik (7.5 hp)
Laser-Based Combustion Diagnostics
Kursen brukar ges en gång per termin.
2019-01-21 –
2019-06-30

FFFN25F Optoelektronik och optisk kommunikation (7.5 hp)
Optoelectronics and Optical Communication
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-01-01 –
2019-03-22

FKF030F Grundläggande Biosfärs-Atmosfärsmodellering (5.0 hp)
First Steps in Biosphere-Atmosphere Modelling
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2019-06-10 –
2019-08-31

Immunteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KIM015F Proteomik 1 (15.0 hp)
Proteomics 1
Kursen brukar ges på begäran.
2019-01-01 –
2019-06-30

2019-01-21 –
2019-06-09

KIM020F Avancerad biologisk masspektrometri (15.0 hp)
Advanced Biological Mass Spectrometry
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2019-01-21 –
2019-06-09

2019-01-21 –
2019-06-09

KIM070F Onkoimmunologi (7.5 hp)
Oncoimmunology
Kursen brukar ges på begäran.
2019-01-01 –
2019-06-30

Inst för biomedicinsk teknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
BMEN01F Medicinsk signalbehandling (7.5 hp)
Biomedical Signal Processing
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-03-25 –
2019-06-09

EEMN15F Ultraljudsfysik och teknik (7.5 hp)
Ultrasound Physics and Technology
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-01-01 –
2019-03-24

EEMN26F Lab-on-a-chip i biomedicinska tillämpningar (7.5 hp)
Lab-on-a-chip in Biomedical Applcations
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-03-25 –
2019-06-09

EIEN25F Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar (15.0 hp)
Power Electronics - Devices, Converters, Control and Applications
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-01-01 –
2019-06-30

Inst för designvetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
IDE020F Introduktion till forskarutbildning i forskarutbildningsämne vid Institutionen för designvetenskaper (4.0 hp)
Introduction to PhD studies at the Department of Design Sciences
Kursen brukar ges på begäran.
2019-01-01 –
2019-06-30

IDE020F Introduktion till forskarutbildning i forskarutbildningsämne vid Institutionen för designvetenskaper (4.0 hp)
Introduction to PhD studies at the Department of Design Sciences
Kursen brukar ges på begäran.
2019-06-30 –
2019-12-31

IDE035F Designern/ingenjören och hållbar utveckling (7.5 hp)
The Designer/Engineer and Sustainable Development
Kursen brukar ges på begäran.
2019-01-01 –
2019-06-30

IDE045F Forskningsseminarier i design och innovation (7.5 hp)
Research Seminars in Design and Innovation
Kursen brukar ges på begäran.
2019-01-01 –
2019-12-31

IDE055F Hållbar utveckling – med systemperspektiv (5.0 hp)
Sustainable Development – a Systems View
Kursen brukar ges på begäran.
2019-01-01 –
2019-07-31

INT001F Innovation och värdeskapande inom forskning (4.0 hp)
Innovation and Value Creation in Research
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-01-01 –
2019-06-30

MAM010F Läskurs i aerosolteknologi (7.5 hp)
Reading Course in Aerosol Science
Kursen brukar ges på begäran.
2019-01-01 –
2019-12-31

MAM025F Seminariekurs i aerosolteknologi (5.0 hp)
Seminar Course in Aerosol Technology
Kursen brukar ges en gång per termin.
2019-01-01 –
2019-12-31

MAM030F Nanosäkerhet (5.0 hp)
Nanosafety
Kursen brukar ges på begäran.
2019-01-01 –
2019-12-31

MAM242F Aerosolteknologi (7.5 hp)
Aerosol Technology
Kursen brukar ges en gång per termin.
2019-01-01 –
2019-12-31

MAM242F Aerosolteknologi (7.5 hp)
Aerosol Technology
Kursen brukar ges en gång per termin.
2019-01-01 –
2019-06-30

Inst för elektro- och informationsteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EDIN05F Matematisk kryptologi (7.5 hp)
Mathematical Cryptology
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-01-01 –
2019-03-24

EIT046F Köteori (7.5 hp)
Queuing Theory
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
2019-01-01 –
2019-06-30

EIT060F Estimeringsteori (9.0 hp)
Estimation Theory
Kursen brukar ges på begäran.
2019-01-01 –
2019-06-30

2019-02-25 –
2019-06-30

EIT060F Estimeringsteori (9.0 hp)
Estimation Theory
Kursen brukar ges på begäran.
2019-02-01 –
2019-06-19

EITN75F Design av trådlösa system (7.5 hp)
Wireless System Design Principles
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-03-25 –
2019-06-09

EITN80F Elektrodynamik (7.5 hp)
Electrodynamics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-03-25 –
2019-06-09

EITP01F Höghastighetselektronik (7.5 hp)
High Speed Devices
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-01-21 –
2019-03-24

EITP05F Nanoelektronik (7.5 hp)
Nanoelectronics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-03-25 –
2019-06-09

ETIN30F Integrerad radioelektronik (7.5 hp)
Integrated Radio Electronics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-01-21 –
2019-03-24

ETIN45F DSP-design (7.5 hp)
DSP-design
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-01-21 –
2019-03-24

ETIN55F Integrerade AD/DA omvandlare (7.5 hp)
Integrated AD and DA Converters
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-02-01 –
2019-05-31

ETSN10F Nätverksarkitektur och prestanda (7.5 hp)
Network Architecture and Performance
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-01-21 –
2019-03-24

Inst för kemiteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KET095F Industriella bioraffinaderier (7.5 hp)
Industrial Biorefineries
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2019-01-21 –
2019-06-09

KET105F Katalys (2.0 hp)
Catalysis
Kursen brukar ges en gång per termin.
2019-01-21 –
2019-06-09

VVAN20F Avancerad avloppsvattenrening (7.5 hp)
Advanced Wastewater Treatment
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-01-01 –
2019-06-30

Inst för maskinteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
MMTN01F Projekt - Industriell produktion (7.5 hp)
Project - Production and Materials Engineering
Kursen brukar ges på begäran.
2019-01-21 –
2019-06-09

Inst för teknisk ekonomi och logistik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
MTT055F Att göra reviews för vetenskapliga tidskrifter (5.0 hp)
Reviewing for Journals
Kursen brukar ges på begäran.
2019-01-01 –
2019-06-30

Kemiska institutionen (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KAS001F Säker arbetsmiljö - miljöhänsyn- risker (2.0 hp)
Environmental Issues and Hazards in the Chemical Research Laboratory
Kursen brukar ges på begäran.
2019-01-01 –
2019-06-30

KASN20F Polymerfysik (7.5 hp)
Polymer Physics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-01-01 –
2019-06-30

KBT015F Bioorganisk syntes (7.5 hp)
Bioorganic Synthesis
Kursen brukar ges på begäran.
2019-03-18 –
2019-09-30

2019-03-18 –
2019-09-30

KFKN01F Magnetresonans - spektroskopi och avbildning (7.5 hp)
Magnetic Resonance - Spectroscopy and Imaging
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-01-21 –
2019-06-09

2019-01-21 –
2019-03-24

KFKN10F Biofysikalisk kemi (7.5 hp)
Biophysical Chemistry
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-01-01 –
2019-06-30

Matematikcentrum (inst LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMA022F Kontinuerliga system (7.5 hp)
Introduction to Partial Differential Equations
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-01-21 –
2019-05-29

FMA091F Diskret matematik (7.5 hp)
Discrete Mathematics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-03-25 –
2019-05-29

FMA201F Variationskalkyl (7.5 hp)
Calculus of Variations
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-01-21 –
2019-06-09

FMA271F Datorseende (7.5 hp)
Computer Vision
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-01-21 –
2019-03-13

FMA271F Datorseende (7.5 hp)
Computer Vision
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-06-10 –
2019-07-14

FMAN10F Algebraiska strukturer (7.5 hp)
Algebraic Structures
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-01-21 –
2019-03-13

FMAN15F Olinjära dynamiska system (7.5 hp)
Non-linear Dynamical Systems
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-01-21 –
2019-06-09

FMAN45F Introduktion till maskinlärning (7.5 hp)
Introduction to Machine Learning
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-03-25 –
2019-06-09

FMNN05F Simuleringsverktyg (7.5 hp)
Simulation Tools
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-01-21 –
2019-03-13

FMS092F Monte Carlo-baserade statistiska metoder (7.5 hp)
Monte Carlo Methods for Statistical Inference
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-01-21 –
2019-06-09

MATM16F Topologi (7.5 hp)
Topology
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-03-25 –
2019-05-29

MATP22F Komplex analys i flera variabler (7.5 hp)
Complex Analysis in Several Variables
Kursen brukar ges på begäran.
2019-03-25 –
2019-06-09

NUMA01F Beräkningsprogrammering med Python (7.5 hp)
Computational Programming with Python
Kursen brukar ges en gång per termin.
2019-03-25 –
2019-05-29

Reglerteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FRT015F Konvex optimering med tillämpningar (7.5 hp)
Convex Optimization with Applications
Kursen brukar ges på begäran.
2019-01-01 –
2019-06-30

FRT175F Labutveckling i reglerteknik (7.5 hp)
Lab Development in Automatic Control
Kursen brukar ges på begäran.
2019-01-01 –
2019-06-30

FRT205F Studiecirkel om Reinforcement Learning (5.0 hp)
Study Circle in Reinforcement Learning
Kursen brukar ges på begäran.
2019-01-01 –
2019-06-30

FRT210F Projekt i Reinforcement Learning (3.0 hp)
Project in Reinforcement Learning
Kursen brukar ges på begäran.
2019-01-01 –
2019-06-30

Sidansvarig: FUD_support@lth.lu.se | 2019-10-15