Aktuella kurser

Här visas alla kurser som är skapade i LTH:s system för forskarutbildningskurser, och som har tillfällen skapade i Ladok, dvs kurser som är aktuella vald termin. För innevarande och kommande terminer skapas tillfällen löpande och efter att det finns ett tillfälle i Ladok (med status komplett) dyker kursen upp i listan.LTH-gemensamma kurser (CEE)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
GEM002F Högskolepedagogisk introduktionskurs (5.0 hp)
Introduction to Teaching and Learning in Higher Education
2019-03-18 –
2019-04-29

2019-05-13 –
2019-06-17

GEM006F Att kommunicera vetenskap (5.0 hp)
Communicating Science
2019-03-08 –
2019-05-27

GEM012F Projektledning i forsknings- och utvecklingsprojekt (5.0 hp)
Project Management in Research and Development Projects
2019-03-20 –
2019-05-29

GEM025F Teknik, risk och forskningsetik (4.5 hp)
Technology, Risk and Research Ethics
Anmälningsinstruktion: För kurstider och anmälan se http://www.lth.se/omlth/kompetensutveckling/faculty_wide_phd_courses/?L=0%252.
Kontakt: Linus Broström
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-02-07 –
2019-04-12

GEM045F Vetenskaplig informationshantering (3.0 hp)
Scientific Information Management
2019-02-28 –
2019-05-08

GEM056F Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (2.0 hp)
Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at Faculty of Engineering at Lund University
2019-05-10 –
2019-05-27

GEM060F Att läsa och förstå språkbruket i forskningsartiklar (3.0 hp)
Reading Skills and the Discourse of the Research Article
2019-01-16 –
2019-04-03

GEM065F Akademiskt skrivande för publicering inom teknik- och naturvetenskaperna (6.0 hp)
Academic Writing for Publication in the Engineering and Science Disciplines
Anmälningsinstruktion: För kurstider och anmälan se http://www.lth.se/english/staff/teaching-and-research/phd-studies/phd-courses/faculty-wide-phd-courses/.
Kontakt: Lene Nordrum
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-01-23 –
2019-06-06

2019-02-07 –
2019-05-10

2019-02-15 –
2019-05-22

Arkitektur och byggd miljö

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
AAM005F Miljöpsykologisk forskning: studiedesign och metod (7.5 hp)
Environmental Psychology Research - Study Design and Methods
Kontakt: Eja Pedersen
Kursen brukar ges på begäran.
2019-01-01 –
2019-06-30

Datavetenskap (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EDA040F Programvaruteknik och molntjänster (6.0 hp)
Software Engineering and Cloud Computing
2019-02-04 –
2019-06-04

EDA050F Webbprogrammering (7.5 hp)
Web Programming
2019-01-01 –
2019-06-30

EDAF70F Tillämpad artificiell intelligens (7.5 hp)
Applied Artificial Intelligence
2019-01-21 –
2019-03-24

Fysiska institutionen, LTH

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FAF015F Kvantinformation (7.5 hp)
Quantum Information
2019-03-25 –
2019-06-07

FAFN05F Ljus - materia växelverkan (7.5 hp)
Light - Matter Interaction
2019-01-21 –
2019-03-22

FAFN10F Avancerade laser- och optiksystem (7.5 hp)
Advanced Optics and Lasers
2019-03-25 –
2019-06-09

FAFN15F Kristalltillväxt och halvledarepitaxi (7.5 hp)
Crystal Growth and Semiconductor Epitaxy
2019-01-21 –
2019-03-24

FBR001F Grundläggande förbränning (7.5 hp)
Fundamental Combustion
2019-01-21 –
2019-06-09

FBR002F Laserbaserad förbränningsdiagnostik (7.5 hp)
Laser-Based Combustion Diagnostics
2019-01-21 –
2019-06-30

FFFN25F Optoelektronik och optisk kommunikation (7.5 hp)
Optoelectronics and Optical Communication
2019-01-01 –
2019-03-22

FKF030F Grundläggande Biosfärs-Atmosfärsmodellering (5.0 hp)
First Steps in Biosphere-Atmosphere Modelling
2019-06-10 –
2019-08-31

Immunteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KIM015F Proteomik 1 (15.0 hp)
Proteomics 1
2019-01-01 –
2019-06-30

2019-01-21 –
2019-06-09

KIM020F Avancerad biologisk masspektrometri (15.0 hp)
Advanced Biological Mass Spectrometry
2019-01-21 –
2019-06-09

2019-01-21 –
2019-06-09

KIM070F Onkoimmunologi (7.5 hp)
Oncoimmunology
Kontakt: Christina Sakellariou, Malin Lindstedt
Kursen brukar ges på begäran.
2019-01-01 –
2019-06-30

Inst för biomedicinsk teknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
BMEN01F Medicinsk signalbehandling (7.5 hp)
Biomedical Signal Processing
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Leif Sörnmo
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-03-25 –
2019-06-09

EEMN15F Ultraljudsfysik och teknik (7.5 hp)
Ultrasound Physics and Technology
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Maria Evertsson, Monica Almqvist
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-01-01 –
2019-03-24

EEMN26F Lab-on-a-chip i biomedicinska tillämpningar (7.5 hp)
Lab-on-a-chip in Biomedical Applcations
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Thomas Laurell
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-03-25 –
2019-06-09

EIEN25F Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar (15.0 hp)
Power Electronics - Devices, Converters, Control and Applications
Kontakt: Mats Alaküla
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-01-01 –
2019-06-30

Inst för designvetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
IDE020F Introduktion till forskarutbildning i forskarutbildningsämne vid Institutionen för designvetenskaper (4.0 hp)
Introduction to PhD studies at the Department of Design Sciences
2019-01-01 –
2019-06-30

IDE020F Introduktion till forskarutbildning i forskarutbildningsämne vid Institutionen för designvetenskaper (4.0 hp)
Introduction to PhD studies at the Department of Design Sciences
2019-06-30 –
2019-12-31

IDE035F Designern/ingenjören och hållbar utveckling (7.5 hp)
The Designer/Engineer and Sustainable Development
2019-01-01 –
2019-06-30

IDE045F Forskningsseminarier i design och innovation (7.5 hp)
Research Seminars in Design and Innovation
Ytterligare information: De seminarier som diskuterar klassiska arbeten inom design och innovation äger rum den andra onsdagen i månaden. De seminarier som diskuterar kursdeltagarnas pågående forskning äger rum den fjärde onsdagen i månaden. Varje seminarium varar 60 minuter, 13:00-14:00. Plats utannonseras i samband med kursstart. Datum för 2018/2019: Ons 12/9 Classic seminar Ons 26/9 On-going research seminar Ons 10/10 Classic seminar Ons 24/10 On-going research seminar Ons 14/11 Classic seminar Ons 28/11 On-going research seminar Ons 12/12 Classic seminar Ons 16/1 Classic seminar Ons 30/1 On-going research seminar Ons 13/2 Classic seminar Ons 27/2 On-going research seminar Ons 13/3 Classic seminar Ons 27/3 On-going research seminar Ons 10/4 Classic seminar Senast fem veckor efter sista seminarium ska den kursavslutande reflekterande essän inlämnas, ons 15/5 2019.
Kontakt: Lars Bengtsson, Elin Olander
Kursen brukar ges på begäran.
2019-01-01 –
2019-12-31

IDE055F Hållbar utveckling – med systemperspektiv (5.0 hp)
Sustainable Development – a Systems View
2019-01-01 –
2019-07-31

INT001F Innovation och värdeskapande inom forskning (4.0 hp)
Innovation and Value Creation in Research
2019-01-01 –
2019-06-30

MAM010F Läskurs i aerosolteknologi (7.5 hp)
Reading Course in Aerosol Science
Anmälningsinstruktion: Contact: jakob.londahl@design.lth.se
Kontakt: Jakob Löndahl
Kursen brukar ges på begäran.
2019-01-01 –
2019-12-31

MAM025F Seminariekurs i aerosolteknologi (5.0 hp)
Seminar Course in Aerosol Technology
Anmälningsinstruktion: Contact: jakob.londahl@design.lth.se
Kontakt: Jakob Löndahl
Kursen brukar ges en gång per termin.
2019-01-01 –
2019-12-31

MAM030F Nanosäkerhet (5.0 hp)
Nanosafety
Kontakt: Christina Isaxon
Kursen brukar ges på begäran.
2019-01-01 –
2019-12-31

MAM242F Aerosolteknologi (7.5 hp)
Aerosol Technology
Anmälningsinstruktion: Anmälan, underskriven av doktorandens handledare, skickas per e-post, vanlig post eller internpost (hämtställe 69) till kursansvarig.
Kontakt: Christina Isaxon
Kursen brukar ges en gång per termin.
2019-01-01 –
2019-12-31

MAM242F Aerosolteknologi (7.5 hp)
Aerosol Technology
Anmälningsinstruktion: Anmälan, underskriven av doktorandens handledare, skickas per e-post, vanlig post eller internpost (hämtställe 69) till kursansvarig.
Kontakt: Christina Isaxon
Kursen brukar ges en gång per termin.
2019-01-01 –
2019-06-30

Inst för elektro- och informationsteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EDIN05F Matematisk kryptologi (7.5 hp)
Mathematical Cryptology
2019-01-01 –
2019-03-24

EIT046F Köteori (7.5 hp)
Queuing Theory
2019-01-01 –
2019-06-30

EIT060F Estimeringsteori (9.0 hp)
Estimation Theory
2019-01-01 –
2019-06-30

2019-02-25 –
2019-06-30

EIT060F Estimeringsteori (9.0 hp)
Estimation Theory
2019-02-01 –
2019-06-19

EITN75F Design av trådlösa system (7.5 hp)
Wireless System Design Principles
2019-03-25 –
2019-06-09

EITN80F Elektrodynamik (7.5 hp)
Electrodynamics
2019-03-25 –
2019-06-09

EITP01F Höghastighetselektronik (7.5 hp)
High Speed Devices
2019-01-21 –
2019-03-24

EITP05F Nanoelektronik (7.5 hp)
Nanoelectronics
2019-03-25 –
2019-06-09

ETIN30F Integrerad radioelektronik (7.5 hp)
Integrated Radio Electronics
2019-01-21 –
2019-03-24

ETIN45F DSP-design (7.5 hp)
DSP-design
2019-01-21 –
2019-03-24

ETIN55F Integrerade AD/DA omvandlare (7.5 hp)
Integrated AD and DA Converters
2019-02-01 –
2019-05-31

ETSN10F Nätverksarkitektur och prestanda (7.5 hp)
Network Architecture and Performance
2019-01-21 –
2019-03-24

Inst för kemiteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KET095F Industriella bioraffinaderier (7.5 hp)
Industrial Biorefineries
Anmälningsinstruktion: Skicka e-mail till Gunnar.liden@chemeng.lth.se eller Ola.wallberg@chemeng.lth.se
Kontakt: Ola Wallberg, Gunnar Lidén
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2019-01-21 –
2019-06-09

KET105F Katalys (2.0 hp)
Catalysis
2019-01-21 –
2019-06-09

VVAN20F Avancerad avloppsvattenrening (7.5 hp)
Advanced Wastewater Treatment
2019-01-01 –
2019-06-30

Inst för maskinteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
MMTN01F Projekt - Industriell produktion (7.5 hp)
Project - Production and Materials Engineering
2019-01-21 –
2019-06-09

Inst för teknisk ekonomi och logistik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
MTT055F Att göra reviews för vetenskapliga tidskrifter (5.0 hp)
Reviewing for Journals
Anmälningsinstruktion: Skicka anmälan till jan.olhager@tlog.lth.se
Kontakt: Jan Olhager
Kursen brukar ges på begäran.
2019-01-01 –
2019-06-30

Kemiska institutionen (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KAS001F Säker arbetsmiljö - miljöhänsyn- risker (2.0 hp)
Environmental Issues and Hazards in the Chemical Research Laboratory
2019-01-01 –
2019-06-30

KASN20F Polymerfysik (7.5 hp)
Polymer Physics
2019-01-01 –
2019-06-30

KBT015F Bioorganisk syntes (7.5 hp)
Bioorganic Synthesis
Anmälningsinstruktion: Anmälan med e-post till Patrick Adlercreutz
Ytterligare information: För ytterligare information, kontakta Patrick Adlercreutz
Kontakt: Patrick Adlercreutz
Kursen brukar ges på begäran.
2019-03-18 –
2019-09-30

2019-03-18 –
2019-09-30

KFKN01F Magnetresonans - spektroskopi och avbildning (7.5 hp)
Magnetic Resonance - Spectroscopy and Imaging
Anmälningsinstruktion: Kontakta kursansvarig Mikael Akke
Ytterligare information: Kursen är identisk med KFKN01 (LTH) och KEMM17 (N-fak) men kan anpassas något efter doktorandens behov. Kursen vänder sig till den doktorand som har behov av en gedigen genomgång av de fundamentala teoretiska och experimentella aspekterna av NMR och MR avbildning samt ger möjlighet till väsentlig fördjupning inom ett område som bestäms av den studerande själv.
Kontakt: Daniel Topgaard, Mikael Akke
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-01-21 –
2019-06-09

2019-01-21 –
2019-03-24

KFKN10F Biofysikalisk kemi (7.5 hp)
Biophysical Chemistry
Anmälningsinstruktion: Vänligen skicka ett e-postmeddelande till kursansvarig.
Kontakt: Kristofer Modig
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-01-01 –
2019-06-30

Matematikcentrum (inst LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMA022F Kontinuerliga system (7.5 hp)
Introduction to Partial Differential Equations
2019-01-21 –
2019-05-29

FMA091F Diskret matematik (7.5 hp)
Discrete Mathematics
2019-03-25 –
2019-05-29

FMA201F Variationskalkyl (7.5 hp)
Calculus of Variations
2019-01-21 –
2019-06-09

FMA271F Datorseende (7.5 hp)
Computer Vision
2019-01-21 –
2019-03-13

FMA271F Datorseende (7.5 hp)
Computer Vision
2019-06-10 –
2019-07-14

FMAN10F Algebraiska strukturer (7.5 hp)
Algebraic Structures
2019-01-21 –
2019-03-13

FMAN15F Olinjära dynamiska system (7.5 hp)
Non-linear Dynamical Systems
2019-01-21 –
2019-06-09

FMAN45F Introduktion till maskinlärning (7.5 hp)
Introduction to Machine Learning
2019-03-25 –
2019-06-09

FMNN05F Simuleringsverktyg (7.5 hp)
Simulation Tools
2019-01-21 –
2019-03-13

FMS092F Monte Carlo-baserade statistiska metoder (7.5 hp)
Monte Carlo Methods for Statistical Inference
Kontakt: Magnus Wiktorsson
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-01-21 –
2019-06-09

MATM16F Topologi (7.5 hp)
Topology
2019-03-25 –
2019-05-29

MATP22F Komplex analys i flera variabler (7.5 hp)
Complex Analysis in Several Variables
2019-03-25 –
2019-06-09

NUMA01F Beräkningsprogrammering med Python (7.5 hp)
Computational Programming with Python
2019-03-25 –
2019-05-29

Reglerteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FRT015F Konvex optimering med tillämpningar (7.5 hp)
Convex Optimization with Applications
2019-01-01 –
2019-06-30

FRT175F Labutveckling i reglerteknik (7.5 hp)
Lab Development in Automatic Control
2019-01-01 –
2019-06-30

FRT205F Studiecirkel om Reinforcement Learning (5.0 hp)
Study Circle in Reinforcement Learning
2019-01-01 –
2019-06-30

2019-02-01 –
2019-06-30

FRT210F Projekt i Reinforcement Learning (3.0 hp)
Project in Reinforcement Learning
2019-01-01 –
2019-06-30

FRTN15F Prediktiv reglering (7.5 hp)
Predictive Control
Anmälningsinstruktion: Kontakta Rolf Johansson, rolf.johansson@control.lth.se
Kontakt: Rolf Johansson
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-01-01 –
2019-06-30

2019-02-11 –
2019-06-30

Arkiv kursplaner

Sidansvarig: FUD_support@lth.lu.se | 2019-10-15