Aktuella kurser

Här visas alla kurser som är skapade i LTH:s system för forskarutbildningskurser, och som har tillfällen skapade i Ladok, dvs kurser som är aktuella vald termin. För innevarande och kommande terminer skapas tillfällen löpande och efter att det finns ett tillfälle i Ladok (med status komplett) dyker kursen upp i listan.Fysiska institutionen, LTH

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FKF030F Grundläggande Biosfärs-Atmosfärsmodellering (5.0 hp)
First Steps in Biosphere-Atmosphere Modelling
2021-08-16 –
2021-09-03

Sidansvarig: FUD_support@lth.lu.se | 2019-10-15