Aktuella kurser

Här visas alla kurser som är skapade i LTH:s system för forskarutbildningskurser, och som har tillfällen skapade i Ladok, dvs kurser som är aktuella vald termin. För innevarande och kommande terminer skapas tillfällen löpande och efter att det finns ett tillfälle i Ladok (med status komplett) dyker kursen upp i listan.LTH-gemensamma kurser (CEE)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
GEM002F Högskolepedagogisk introduktionskurs (5.0 hp)
Introduction to Teaching and Learning in Higher Education
Kursen brukar ges två gånger per termin.
2020-09-28 –
2020-11-06

2020-12-07 –
2021-02-01

GEM006F Att kommunicera vetenskap (5.0 hp)
Communicating Science
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-09-01 –
2020-10-21

GEM041F Vetenskapsteori och forskningsmetodik (4.5 hp)
Theory of Science and Methodology of Research
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-09-09 –
2020-11-18

GEM046F Vetenskaplig informationshantering (3.0 hp)
Scientific Information Management
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-10-01 –
2020-12-10

GEM065F Akademiskt skrivande för publicering inom teknik- och naturvetenskaperna (6.0 hp)
Academic Writing for Publication in the Engineering and Science Disciplines
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-09-15 –
2020-12-04

2020-09-15 –
2020-12-04

GEM085F Introduktion till kvalitativa forskningsmetoder (6.0 hp)
Introduction to Qualitative Research Methods
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
2020-09-23 –
2020-12-09

Fysiska institutionen, LTH

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FAF020F LLC-kurs: Att undersöka materia med ljus (5.0 hp)
LLC-course: Probing Matter with Light
Kursen brukar ges på begäran.
2020-09-01 –
2020-12-31

FAF025F Supraledning (7.5 hp)
Theory of Superconductivity
Kursen brukar ges på begäran.
2020-07-01 –
2020-12-31

FAF150F Medicinsk optik (7.5 hp)
Medical Optics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

FAFF01F Optik och optisk design (7.5 hp)
Optics and Optical Design
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-08-31 –
2020-11-01

FAFN01F Lasrar (7.5 hp)
Lasers
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

FAFN25F Atom- och molekylspektroskopi (7.5 hp)
Atomic and Molecular Spectroscopy
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-08-31 –
2020-11-01

FFF021F Halvledarfysik (7.5 hp)
Semiconductor Physics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-07-01 –
2020-12-31

FFF025F Metallorganisk gasfasepitaxi (7.5 hp)
Metal Organic Vapor Phase Epitaxy
Kursen brukar ges på begäran.
2020-07-01 –
2020-12-31

FFFN05F Nanomaterial - Termodynamik och kinetik (7.5 hp)
Nanomaterials - Thermodynamics and Kinetics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-04 –
2021-01-19

FFFN35F Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter (7.5 hp)
The Physics of Low-dimensional Structures and Quantum Devices
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-07-01 –
2020-12-31

FKFN05F Experimentella verktyg i subatomär fysik (7.5 hp)
Experimental Tools for Subatomic Physics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

FKFN20F Kärnfysik, fördjupningskurs (7.5 hp)
Nuclear Physics, Advanced Course
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-08-31 –
2020-11-01

Inst för biomedicinsk teknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EEMN21F Introduktion till mikrofluidik och lab-on-a-chip system (7.5 hp)
Introduction to Microfluidics and Lab-on-a-Chip Systems
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-08-31 –
2020-11-01

Inst för bygg- och miljöteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
VRS005F Teorier om makt (7.5 hp)
Theories of Power
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
2020-09-02 –
2020-11-01

Inst för designvetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
INT001F Innovation och värdeskapande inom forskning (4.0 hp)
Innovation and Value Creation in Research
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-07-01 –
2020-12-31

MAM010F Läskurs i aerosolteknologi (7.5 hp)
Reading Course in Aerosol Science
Kursen brukar ges på begäran.
2020-07-01 –
2020-12-31

MAM025F Seminariekurs i aerosolteknologi (5.0 hp)
Seminar Course in Aerosol Technology
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-07-01 –
2020-12-31

Inst för energivetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
MVKN70F Avancerade metoder för numerisk flödesdynamik och värmeöverföring (7.5 hp)
Advanced Methods for Numerical Fluid Dynamics and Heat Transfer
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-08-31 –
2020-11-01

Matematikcentrum (inst LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMA171F Bildanalys (7.5 hp)
Image Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-08-31 –
2020-11-01

FMN005F Numerisk linjär algebra (7.5 hp)
Computational Linear Algebra
Kursen brukar ges på begäran.
2020-08-31 –
2021-01-17

FMSF10F Stationära stokastiska processer (7.5 hp)
Stationary Stochastic Processes
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-07-01 –
2020-12-31

FMSF15F Markovprocesser (7.5 hp)
Markov Processes
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-08-31 –
2020-11-01

FMSN20F Spatial statistik med bildanalys (7.5 hp)
Spatial Statistics with Image Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

Sidansvarig: FUD_support@lth.lu.se | 2019-10-15