Aktuella kurser

Här visas alla kurser som är skapade i LTH:s system för forskarutbildningskurser, och som har tillfällen skapade i Ladok, dvs kurser som är aktuella vald termin. För innevarande och kommande terminer skapas tillfällen löpande och efter att det finns ett tillfälle i Ladok (med status komplett) dyker kursen upp i listan.LTH-gemensamma kurser (CEE)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
GEM002F Högskolepedagogisk introduktionskurs (5.0 hp)
Introduction to Teaching and Learning in Higher Education
2020-09-28 –
2020-11-06

2020-12-07 –
2021-02-01

GEM006F Att kommunicera vetenskap (5.0 hp)
Communicating Science
2020-09-01 –
2020-10-21

GEM041F Vetenskapsteori och forskningsmetodik (4.5 hp)
Theory of Science and Methodology of Research
2020-09-09 –
2020-11-18

GEM046F Vetenskaplig informationshantering (3.0 hp)
Scientific Information Management
2020-10-01 –
2020-12-10

GEM056F Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (2.0 hp)
Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at Faculty of Engineering at Lund University
2020-11-10 –
2020-11-12

GEM065F Akademiskt skrivande för publicering inom teknik- och naturvetenskaperna (6.0 hp)
Academic Writing for Publication in the Engineering and Science Disciplines
Anmälningsinstruktion: För kurstider och anmälan se http://www.lth.se/english/staff/teaching-and-research/phd-studies/phd-courses/faculty-wide-phd-courses/.
Kontakt: Lene Nordrum
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-09-15 –
2020-12-04

2020-09-15 –
2020-12-04

GEM085F Introduktion till kvalitativa forskningsmetoder (6.0 hp)
Introduction to Qualitative Research Methods
2020-09-23 –
2020-12-09

Datavetenskap (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EDA070F AI och samhälle: juridiska, etiska och samhällsrelaterade aspekter av A (3.0 hp)
AI and Society: Legal, Ethical and Societal Aspects of AI
Anmälningsinstruktion: e-post till kursansvarig
Kontakt: Elin Anna Topp
Kursen brukar ges på begäran.
2020-09-01 –
2020-12-15

EDAF30F Programmeringsteknik - fördjupningskurs (7.5 hp)
Programming - Second Course
2020-07-01 –
2020-12-31

EDAF50F C++ - programmering (7.5 hp)
C++ - Programming
Anmälningsinstruktion: Kontakta kursansvarig
Kontakt: Sven Robertz
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

EDAN65F Kompilatorer (7.5 hp)
Compilers
2020-10-15 –
2020-12-31

EDAN95F Tillämpad maskininlärning (7.5 hp)
Applied Machine Learning
Anmälningsinstruktion: kontakta kursansvarig (e-post)
Ytterligare information: Hanteringen av inlämningsuppgifter för forskarstuderande kan behöva ske på annorlunda sätt än för studenter i grundutbildningen enligt överenskommelse med kursansvarig.
Kontakt: Elin Anna Topp
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-07-01 –
2020-12-31

2020-09-01 –
2020-12-31

EDAP10F Flertrådad programmering (7.5 hp)
Concurrent Programming
2020-08-31 –
2020-11-01

Fysiska institutionen, LTH

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FAF020F LLC-kurs: Att undersöka materia med ljus (5.0 hp)
LLC-course: Probing Matter with Light
2020-09-01 –
2020-12-31

FAF025F Supraledning (7.5 hp)
Theory of Superconductivity
2020-07-01 –
2020-12-31

FAF150F Medicinsk optik (7.5 hp)
Medical Optics
2020-11-02 –
2021-01-17

FAFF01F Optik och optisk design (7.5 hp)
Optics and Optical Design
2020-08-31 –
2020-11-01

FAFN01F Lasrar (7.5 hp)
Lasers
2020-11-02 –
2021-01-17

FAFN25F Atom- och molekylspektroskopi (7.5 hp)
Atomic and Molecular Spectroscopy
2020-08-31 –
2020-11-01

FBR031F Molekylfysik (7.5 hp)
Molecular Physics
2020-11-02 –
2021-01-17

FFF021F Halvledarfysik (7.5 hp)
Semiconductor Physics
2020-07-01 –
2020-12-31

FFF025F Metallorganisk gasfasepitaxi (7.5 hp)
Metal Organic Vapor Phase Epitaxy
2020-07-01 –
2020-12-31

FFFN05F Nanomaterial - Termodynamik och kinetik (7.5 hp)
Nanomaterials - Thermodynamics and Kinetics
2020-11-04 –
2021-01-19

FFFN35F Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter (7.5 hp)
The Physics of Low-dimensional Structures and Quantum Devices
2020-07-01 –
2020-12-31

FKFN05F Experimentella verktyg i subatomär fysik (7.5 hp)
Experimental Tools for Subatomic Physics
2020-11-02 –
2021-01-17

FKFN20F Kärnfysik, fördjupningskurs (7.5 hp)
Nuclear Physics, Advanced Course
2020-08-31 –
2020-11-01

Immunteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KIM065F Proteomikdataanalys (3.0 hp)
Proteomics Data Analysis
2020-10-05 –
2020-10-09

KIM080F Onkoimmunologi - Läskurs (7.5 hp)
Oncoimmunology - Reading Course
2020-10-26 –
2021-01-17

KIM085F Proteomik (3.0 hp)
Proteomics
2020-08-31 –
2021-01-17

Inst för biomedicinsk teknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
BME001F Avancerat akademiskt skrivande (7.5 hp)
Advanced Academic Writing
Kontakt: Tord Hjalt
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-11-02 –
2020-12-04

BMEN10F Biomekanik för vävnader (7.5 hp)
Tissue Biomechanics
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Hanna Isaksson
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

BMEN16F Signalseparation - oberoende komponenter (7.5 hp)
Signal Separation - Independent Components
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Frida Sandberg
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

EEMN10F Datorbaserade mätsystem (7.5 hp)
Computerised Measurement Systems
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Christian Antfolk, Josefin Starkhammar
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

EEMN21F Introduktion till mikrofluidik och lab-on-a-chip system (7.5 hp)
Introduction to Microfluidics and Lab-on-a-Chip Systems
Anmälningsinstruktion: Anmälan via e-post till kursansvarig
Kontakt: Pelle Ohlsson, Per Augustsson
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-08-31 –
2020-11-01

Inst för bygg- och miljöteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
VBR005F Metodik för forskning inom samhällsbyggnad (5.0 hp)
Methodology for Research on the Built Environment
2020-09-01 –
2021-01-31

VRS005F Teorier om makt (7.5 hp)
Theories of Power
Kontakt: Per Becker
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
2020-09-02 –
2020-11-01

VRSN45F Kritiska Infrastrukturers resiliens (7.5 hp)
Critical Infrastructure Resilience
Kontakt: Jonas Johansson
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-08-31 –
2020-11-01

Inst för designvetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
INT001F Innovation och värdeskapande inom forskning (4.0 hp)
Innovation and Value Creation in Research
Kontakt: Jessica Wadin, Anders Warell
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-07-01 –
2020-12-31

MAM005F Tillämpad statistik (1.5 hp)
Applied Statistics
Anmälningsinstruktion: Kursen hålls på svenska. Tider enligt överenskommelse med anmälda deltagare. Anmälan till jakob.londahl@design.lth.se senast 15 oktober.
Kontakt: Anders Gudmundsson, Jakob Löndahl
Kursen brukar ges på begäran.
2020-07-01 –
2020-12-31

MAM010F Läskurs i aerosolteknologi (7.5 hp)
Reading Course in Aerosol Science
Anmälningsinstruktion: Contact: jakob.londahl@design.lth.se
Kontakt: Jakob Löndahl
Kursen brukar ges på begäran.
2020-07-01 –
2020-12-31

MAM025F Seminariekurs i aerosolteknologi (5.0 hp)
Seminar Course in Aerosol Technology
Anmälningsinstruktion: Contact: jakob.londahl@design.lth.se
Kontakt: Jakob Löndahl
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-07-01 –
2020-12-31

MAM242F Aerosolteknologi (7.5 hp)
Aerosol Technology
Anmälningsinstruktion: Anmälan, underskriven av doktorandens handledare, skickas per e-post, vanlig post eller internpost (hämtställe 69) till kursansvarig.
Kontakt: Christina Isaxon
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-07-01 –
2020-12-31

Inst för elektro- och informationsteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EDIN01F Kryptoteknik (7.5 hp)
Cryptography
2020-11-02 –
2021-01-17

EITN10F Multipelantennsystem (7.5 hp)
Multiple Antenna Systems
2020-08-31 –
2020-11-01

EITN41F Avancerad webbsäkerhet (7.5 hp)
Advanced Web Security
2020-11-02 –
2021-01-17

EITP01F Höghastighetselektronik (7.5 hp)
High Speed Devices
2020-11-02 –
2021-01-17

ETIN50F Högfrekvensförstärkare (7.5 hp)
RF Amplifier Design
2020-11-02 –
2021-01-17

ETIN70F Modern elektronik (7.5 hp)
Modern Electronics
2020-08-31 –
2020-11-01

Inst för energivetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
MVKF15F Grundläggande fordonssystem (7.5 hp)
Introduction to Vehicle Systems
Kontakt: Martin Tunér
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-08-31 –
2020-11-01

MVKN55F Avancerade förbränningsmotorkoncept (7.5 hp)
Advanced Combustion Engine Concepts
Kontakt: Per Tunestål
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-03 –
2021-01-17

MVKN70F Avancerade metoder för numerisk flödesdynamik och värmeöverföring (7.5 hp)
Advanced Methods for Numerical Fluid Dynamics and Heat Transfer
Kontakt: Rixin Yu
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-08-31 –
2020-11-01

MVKN90F Turbulens - teori och modellering (7.5 hp)
Turbulence - Theory and Modelling
Kontakt: Johan Revstedt
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

Inst för kemiteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KET090F Praktisk forskningsetik (4.0 hp)
Research Ethics in practice
2020-07-01 –
2020-12-31

Inst för Livsmedelsteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KLGN01F Probiotika (7.5 hp)
Probiotics
2020-11-02 –
2021-01-17

Inst för maskinteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMEN30F Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter (7.5 hp)
Fatigue
2020-07-01 –
2020-12-31

Inst för teknik och samhälle

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMI015F Introduktion till studier i stora tekniska system och teknikvetenskap och samhälle (5.0 hp)
Introduction to Studies in Large Technical Systems and Science Technology and Society (STS)
Kontakt: Max Åhman
Kursen brukar ges på begäran.
2020-09-25 –
2020-12-16

VTV015F Kollektivtrafikforskningens kunskapsfält (7.5 hp)
Public Transport Research - an Overview
Kontakt: Helena Svensson
Kursen brukar ges på begäran.
2020-10-09 –
2021-03-05

VTV020F Trafikvetenskap - översikt (7.5 hp)
Transport Science - Overview
Kontakt: Andras Varhelyi
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-11-10 –
2021-06-30

Inst för teknisk ekonomi och logistik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
MTT060F Understanding Multi-disciplinary Research - Governance, Critical Infrastructures and Logistics (7.5 hp)
Understanding Multi-disciplinary Research - Governance, Critical Infrastructures and Logistics
Kontakt: Marianne Jahre, Andreas Norrman
Kursen brukar ges på begäran.
2020-09-22 –
2021-03-03

Internationella miljöinstitutet

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
MIM005F Artikelinkubator för tvärvetenskaplig forskning (8.0 hp)
Interdisciplinary Article Incubator
Anmälningsinstruktion: Nya doktorander antas när de börjar vid IIIEE.
Ytterligare information: Kursen ges kontinuerligt där doktoranderna påbörjar kursen i samband med att de börjar vid IIIEE, därefter följer de kursen genom hela sin doktorandperiod. Minst 2 seminarier per termin.
Kontakt: Jenny Palm
Kursen brukar ges två gånger per termin.
2020-07-01 –
2020-12-31

Kemiska institutionen (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KAS001F Säker arbetsmiljö - miljöhänsyn- risker (2.0 hp)
Environmental Issues and Hazards in the Chemical Research Laboratory
2020-07-01 –
2020-12-31

KAS003F Avancerad organisk syntes (7.5 hp)
Advanced Organic Synthesis
Kontakt: Daniel Strand
Kursen brukar ges på begäran.
2020-07-01 –
2020-12-31

KASN25F Polymerkemi (7.5 hp)
Polymer Chemistry
2020-07-01 –
2020-12-31

KBK001F Protein Spectroscopy (3.0 hp)
Protein Spectroscopy
2020-09-04 –
2020-09-09

KBK031F Enzymteknologi (7.5 hp)
Enzyme Technology
Anmälningsinstruktion: Kontakta kursansvariga
Kontakt: Patrick Adlercreutz, Cedric Dicko
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-02 –
2021-01-08

KFKN10F Biofysikalisk kemi (7.5 hp)
Biophysical Chemistry
Anmälningsinstruktion: Vänligen skicka ett e-postmeddelande till kursansvarig.
Kontakt: Kristofer Modig
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-07-01 –
2020-12-31

KMB002F Avancerad mikrobiologi (15.0 hp)
Advanced Microbiology
2020-08-31 –
2021-01-17

KOKN01F Läkemedelskemi (7.5 hp)
Medicinal Chemistry
2020-07-01 –
2020-12-31

Matematikcentrum (inst LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMA091F Diskret matematik (7.5 hp)
Discrete Mathematics
2020-11-02 –
2021-01-17

FMA121F Matristeori, mindre kurs (6.0 hp)
Matrix Theory, Minor Course
2020-08-31 –
2021-01-17

FMA122F Matristeori (7.5 hp)
Matrix Theory
2020-08-31 –
2021-01-17

FMA171F Bildanalys (7.5 hp)
Image Analysis
2020-07-01 –
2020-12-31

FMA171F Bildanalys (7.5 hp)
Image Analysis
2020-08-31 –
2020-11-01

FMA305F Potentialteori i det komplexa planet (7.5 hp)
Potential Theory in the Complex Plane
2020-09-01 –
2021-01-17

FMAN30F Medicinsk bildanalys (7.5 hp)
Medical Image Analysis
2020-08-31 –
2021-01-17

FMAN60F Optimering (6.0 hp)
Optimization
2020-11-02 –
2021-01-17

FMAN80F Funktionalanalys och harmonisk analys (7.5 hp)
Functional Analysis and Harmonic Analysis
2020-08-31 –
2021-01-17

FMN005F Numerisk linjär algebra (7.5 hp)
Computational Linear Algebra
2020-08-31 –
2021-01-17

FMNN10F Numeriska metoder för differentialekvationer (7.5 hp)
Numerical Methods for Differential Equations
2020-11-02 –
2021-01-17

FMNN20F Numerisk analys för elliptiska och paraboliska differentialekvationer (7.5 hp)
Numerical Analysis for Elliptic and Parabolic Differential Equations
2020-07-01 –
2020-12-31

FMNN25F Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy (7.5 hp)
Advanced Course in Numerical Algorithms with Python/SciPy
2020-08-31 –
2020-11-01

FMSF10F Stationära stokastiska processer (7.5 hp)
Stationary Stochastic Processes
Kontakt: Maria Sandsten
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-07-01 –
2020-12-31

FMSF15F Markovprocesser (7.5 hp)
Markov Processes
Kontakt: Stanislav Volkov
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-08-31 –
2020-11-01

FMSN20F Spatial statistik med bildanalys (7.5 hp)
Spatial Statistics with Image Analysis
2020-11-02 –
2021-01-17

FMSN45F Matematisk statistik, tidsserieanalys (7.5 hp)
Mathematical Statistics, Time Series Analysis
2020-08-31 –
2021-01-17

MATM13F Differentialgeometri (7.5 hp)
Differential Geometry
2020-08-31 –
2021-01-17

MATM30F Sannolikhetsteorins matematiska grunder (7.5 hp)
Mathematical Foundations of Probability
2020-07-01 –
2020-12-31

NUMA01F Beräkningsprogrammering med Python (7.5 hp)
Computational Programming with Python
2020-07-01 –
2020-12-31

2020-11-02 –
2021-01-29

Reglerteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FRT016F Konvex optimering med tillämpningar (7.5 hp)
Convex Optimization with Applications
2020-08-31 –
2020-10-31

FRT155F Syntes av reglersystem (10.0 hp)
Control System Synthesis
2020-09-01 –
2020-12-07

FRT200F Autonoma system del 2 (6.0 hp)
Autonomous Systems Part 2
2020-07-01 –
2020-12-31

2020-08-31 –
2020-12-31

FRT225F Storskalig konvex optimering (7.5 hp)
Large-scale Convex Optimization
2020-11-02 –
2020-11-27

FRTN55F Reglerteknik, fortsättningskurs (7.5 hp)
Automatic Control, Advanced Course
2020-08-31 –
2021-01-17

Arkiv kursplaner

Sidansvarig: FUD_support@lth.lu.se | 2019-10-15