Aktuella kurser

Här visas alla kurser som är skapade i LTH:s system för forskarutbildningskurser, och som har tillfällen skapade i Ladok, dvs kurser som är aktuella vald termin. För innevarande och kommande terminer skapas tillfällen löpande och efter att det finns ett tillfälle i Ladok (med status komplett) dyker kursen upp i listan.LTH-gemensamma kurser (CEE)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
GEM002F Högskolepedagogisk introduktionskurs (5.0 hp)
Introduction to Teaching and Learning in Higher Education
Kursen brukar ges två gånger per termin.
2019-10-28 –
2019-12-02

2019-12-09 –
2020-02-03

GEM006F Att kommunicera vetenskap (5.0 hp)
Communicating Science
Kursen brukar ges en gång per termin.
2019-09-03 –
2019-10-16

GEM041F Vetenskapsteori och forskningsmetodik (4.5 hp)
Theory of Science and Methodology of Research
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-09-04 –
2019-11-06

GEM046F Vetenskaplig informationshantering (3.0 hp)
Scientific Information Management
Kursen brukar ges en gång per termin.
2019-10-02 –
2019-11-20

GEM056F Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (2.0 hp)
Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at Faculty of Engineering at Lund University
Kursen brukar ges en gång per termin.
2019-11-05 –
2019-11-19

GEM060F Att läsa och förstå språkbruket i forskningsartiklar (3.0 hp)
Reading Skills and the Discourse of the Research Article
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-09-18 –
2019-11-25

GEM065F Akademiskt skrivande för publicering inom teknik- och naturvetenskaperna (6.0 hp)
Academic Writing for Publication in the Engineering and Science Disciplines
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-09-30 –
2019-12-17

2019-10-02 –
2019-12-17

Datavetenskap (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EDA050F Webbprogrammering (7.5 hp)
Web Programming
Kursen brukar ges på begäran.
2019-07-01 –
2019-12-31

EDA055F Grafiska modeller, Bayesiansk inlärning och statistisk sambandsbaserad inlärning (6.0 hp)
Graphical Models, Bayesian Learning, and Statistical Relational Learning
Kursen brukar ges på begäran.
2019-09-02 –
2020-01-14

EDAF30F Programmeringsteknik - fördjupningskurs (7.5 hp)
Programming - Second Course
Kursen brukar ges på begäran.
2019-07-01 –
2019-12-31

EDAF50F C++ - programmering (7.5 hp)
C++ - Programming
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-07-01 –
2019-12-31

EDAN20F Språkteknologi (7.5 hp)
Language Technology
Kursen brukar ges en gång per termin.
2019-09-02 –
2019-11-03

EDAN95F Tillämpad maskininlärning (7.5 hp)
Applied Machine Learning
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-07-01 –
2019-12-31

Fysiska institutionen, LTH

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FAF025F Supraledning (7.5 hp)
Theory of Superconductivity
Kursen brukar ges på begäran.
2019-07-01 –
2019-12-31

FAF150F Medicinsk optik (7.5 hp)
Medical Optics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-11-04 –
2020-01-19

FAFF01F Optik och optisk design (7.5 hp)
Optics and Optical Design
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-09-02 –
2019-11-03

FAFN01F Lasrar (7.5 hp)
Lasers
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-11-04 –
2020-01-19

FAFN25F Atom- och molekylspektroskopi (7.5 hp)
Atomic and Molecular Spectroscopy
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-09-02 –
2019-10-27

FBR031F Molekylfysik (7.5 hp)
Molecular Physics
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
2019-10-28 –
2020-01-19

FFF021F Halvledarfysik (7.5 hp)
Semiconductor Physics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-07-01 –
2019-12-31

FFF025F Metallorganisk gasfasepitaxi (7.5 hp)
Metal Organic Vapor Phase Epitaxy
Kursen brukar ges på begäran.
2019-07-01 –
2019-12-31

FFFN05F Nanomaterial - Termodynamik och kinetik (7.5 hp)
Nanomaterials - Thermodynamics and Kinetics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-11-04 –
2020-01-19

FFFN35F Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter (7.5 hp)
The Physics of Low-dimensional Structures and Quantum Devices
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-07-01 –
2019-12-31

FKFN05F Experimentella verktyg i subatomär fysik (7.5 hp)
Experimental Tools for Subatomic Physics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-10-28 –
2020-01-19

FKFN20F Kärnfysik, fördjupningskurs (7.5 hp)
Nuclear Physics, Advanced Course
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-09-02 –
2019-11-03

FMF005F Nuvarande trender i mångkroppsfysik (8.0 hp)
Modern Trends in Many-Body and Theoretical Physics
Kursen brukar ges på begäran.
2019-09-02 –
2019-12-31

Immunteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KIM055F Immunologi (15.0 hp)
Immunology
Kursen brukar ges på begäran.
2019-09-02 –
2020-01-19

Inst för biomedicinsk teknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
BMEN10F Biomekanik för vävnader (7.5 hp)
Tissue Biomechanics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-11-04 –
2020-01-19

BMEN15F Optimal och adaptiv signalbehandling (7.5 hp)
Optimum and Adaptive Signal Processing
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-09-02 –
2019-11-03

BMEN16F Signalseparation - oberoende komponenter (7.5 hp)
Signal Separation - Independent Components
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-11-04 –
2020-01-19

EEMF05F Medicinsk mätteknik (7.5 hp)
Biomedical Measurements
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-11-04 –
2020-01-19

EEMN05F EMC, störningar och störningsbegränsning (7.5 hp)
EMC, Noise and Noise Reduction
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-11-04 –
2020-01-19

EEMN10F Datorbaserade mätsystem (7.5 hp)
Computerised Measurement Systems
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-11-04 –
2020-01-19

Inst för bygg- och miljöteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
VBR001F Branddynamik i tunnlar (7.5 hp)
Fire Dynamics in Tunnels
Kursen brukar ges på begäran.
2019-10-02 –
2020-01-23

Inst för elektro- och informationsteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EDIN01F Kryptoteknik (7.5 hp)
Cryptography
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-11-04 –
2020-01-19

EIT165F Detekteringsteori (9.0 hp)
Detection Theory
Kursen brukar ges på begäran.
2019-11-05 –
2020-01-15

EIT175F Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare (7.5 hp)
Modern Wireless Systems - LTE and Beyond
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-09-02 –
2019-11-03

EIT180F Tillverkning av nanokomponenter (15.0 hp)
Nanoelectronic Device Processing
Kursen brukar ges på begäran.
2019-08-01 –
2019-09-12

2019-08-15 –
2019-09-26

EITN10F Multipelantennsystem (7.5 hp)
Multiple Antenna Systems
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-09-02 –
2019-11-03

EITN41F Avancerad webbsäkerhet (7.5 hp)
Advanced Web Security
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-11-04 –
2020-01-19

EITN70F Kanalkodning för tillförlitlig kommunikation (7.5 hp)
Channel Coding for Reliable Communication
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-11-04 –
2020-01-19

EITP01F Höghastighetselektronik (7.5 hp)
High Speed Devices
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-11-04 –
2020-01-19

ETI260F Elektromagnetiska beräkningar (6.0 hp)
Computational Electromagnetics
Kursen brukar ges på begäran.
2019-11-04 –
2020-01-19

ETIN25F Analog IC konstruktion (7.5 hp)
Analogue IC-design
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-11-04 –
2020-01-19

ETIN70F Modern elektronik (7.5 hp)
Modern Electronics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-09-02 –
2019-11-03

Inst för energivetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
MVK040F Förbränningsmotorer - grundläggande processer och koncept (15.0 hp)
Internal Combustion Engine Fundamentals
Kursen brukar ges på begäran.
2019-07-01 –
2019-12-31

MVKN55F Avancerade förbränningsmotorkoncept (7.5 hp)
Advanced Combustion Engine Concepts
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-07-01 –
2019-12-31

MVKN70F Avancerade metoder för numerisk flödesdynamik och värmeöverföring (7.5 hp)
Advanced Methods for Numerical Fluid Dynamics and Heat Transfer
Kursen brukar ges en gång per termin.
2019-07-01 –
2019-12-31

MVKN90F Turbulens - teori och modellering (7.5 hp)
Turbulence - Theory and Modelling
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-07-01 –
2019-12-31

Inst för kemiteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KET045F Transportfenomen i membranprocesser (5.0 hp)
Transport Phenomena in Membrane Processes
Kursen brukar ges på begäran.
2019-12-01 –
2020-05-31

KET085F Preparativ kromatografi (5.0 hp)
Preparative Chromatography
Kursen brukar ges på begäran.
2019-11-01 –
2020-05-31

KET120F Mikroföroreningar i avloppsvattenrening (5.0 hp)
Micropollutants in Wastewater Treatment
Kursen brukar ges på begäran.
2019-08-26 –
2020-08-23

KET121F Modellkalibrering av processystem (7.5 hp)
Model Calibration of Process Systems
Kursen brukar ges på begäran.
2019-09-02 –
2020-01-19

KETN30F Biokemisk reaktionsteknik (7.5 hp)
Biochemical Reaction Engineering
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-09-02 –
2020-01-19

Inst för Livsmedelsteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KLGN01F Probiotika (7.5 hp)
Probiotics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-07-01 –
2019-12-31

Inst för maskinteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMEN21F Kontinuumsmekanik (7.5 hp)
Continuum Mechanics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-07-01 –
2019-12-31

Inst för teknik och samhälle

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
VTV020F Trafikvetenskap - översikt (7.5 hp)
Transport Science - Overview
Kursen brukar ges en gång per termin.
2019-09-04 –
2020-05-31

Internationella miljöinstitutet

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
MIM005F Artikelinkubator för tvärvetenskaplig forskning (8.0 hp)
Interdisciplinary Article Incubator
Kursen brukar ges två gånger per termin.
2019-07-01 –
2019-12-31

2019-09-30 –
2019-12-31

Kemiska institutionen (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KAK050F Kromatografisk analys (7.5 hp)
Chromatographic Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-07-01 –
2019-12-31

KAS001F Säker arbetsmiljö - miljöhänsyn- risker (2.0 hp)
Environmental Issues and Hazards in the Chemical Research Laboratory
Kursen brukar ges på begäran.
2019-07-01 –
2019-12-31

KAS010F Avancerad polymerkemi (9.0 hp)
Advanced Polymer Chemistry
Kursen brukar ges på begäran.
2019-07-01 –
2019-12-31

KFKN10F Biofysikalisk kemi (7.5 hp)
Biophysical Chemistry
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-11-04 –
2020-01-19

KOKN01F Läkemedelskemi (7.5 hp)
Medicinal Chemistry
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-07-01 –
2019-12-31

Matematikcentrum (inst LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMA105F Bildanalys för doktorander (7.5 hp)
Image Analysis for PhD Students
Kursen brukar ges på begäran.
2019-11-04 –
2020-01-19

FMA120F Matristeori (7.5 hp)
Matrix Theory
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-09-02 –
2020-01-19

FMA121F Matristeori, mindre kurs (6.0 hp)
Matrix Theory, Minor Course
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-09-02 –
2020-01-19

FMA122F Matristeori (7.5 hp)
Matrix Theory
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-09-02 –
2020-01-19

FMA160F Riemanngeometri (7.5 hp)
Riemannian Geometry
Kursen brukar ges en gång per termin.
2019-09-16 –
2019-11-11

FMA171F Bildanalys (7.5 hp)
Image Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-09-02 –
2019-11-03

FMA305F Potentialteori i det komplexa planet (7.5 hp)
Potential Theory in the Complex Plane
Kursen brukar ges på begäran.
2019-07-01 –
2019-12-31

FMAN15F Olinjära dynamiska system (7.5 hp)
Non-linear Dynamical Systems
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-09-02 –
2020-01-19

FMAN30F Medicinsk bildanalys (7.5 hp)
Medical Image Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-11-04 –
2019-12-20

FMAN60F Optimering (6.0 hp)
Optimization
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-07-01 –
2019-12-31

FMAN80F Funktionalanalys och harmonisk analys (7.5 hp)
Functional Analysis and Harmonic Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-09-02 –
2020-01-19

FMNN02F Introduktion till numerisk linjär algebra (7.5 hp)
Introduction to Numerical Linear Algebra
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-09-02 –
2019-11-03

FMNN10F Numeriska metoder för differentialekvationer (7.5 hp)
Numerical Methods for Differential Equations
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-11-04 –
2020-01-19

FMNN25F Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy (7.5 hp)
Advanced Course in Numerical Algorithms with Python/SciPy
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-09-02 –
2019-11-03

MATM13F Differentialgeometri (7.5 hp)
Differential Geometry
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-07-01 –
2019-12-31

MATM13F Differentialgeometri (7.5 hp)
Differential Geometry
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-11-04 –
2019-12-20

MATM30F Sannolikhetsteorins matematiska grunder (7.5 hp)
Mathematical Foundations of Probability
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-09-02 –
2019-10-23

MATM30F Sannolikhetsteorins matematiska grunder (7.5 hp)
Mathematical Foundations of Probability
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-11-04 –
2020-01-19

MATP11F Distributionsteori (7.5 hp)
Distribution Theory
Kursen brukar ges på begäran.
2019-11-04 –
2020-01-19

NUMA01F Beräkningsprogrammering med Python (7.5 hp)
Computational Programming with Python
Kursen brukar ges en gång per termin.
2019-07-01 –
2019-12-31

NUMA01F Beräkningsprogrammering med Python (7.5 hp)
Computational Programming with Python
Kursen brukar ges en gång per termin.
2019-11-04 –
2020-01-19

Reglerteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FRT002F Linjära system (9.0 hp)
Linear Systems
Kursen brukar ges på begäran.
2019-07-01 –
2019-12-31

2019-08-12 –
2019-12-31

FRT085F Konvex optimering - projekt (2.5 hp)
Convex Optimization - Project
Kursen brukar ges på begäran.
2019-07-01 –
2019-12-31

FRT120F Julia för vetenskaplig programmering (5.0 hp)
Julia for Scientific Programming
Kursen brukar ges på begäran.
2019-07-01 –
2019-12-31

FRT216F Att bygga och designa molnapplikationer (7.5 hp)
Design and Implementation of Cloud Applications
Kursen brukar ges på begäran.
2019-07-01 –
2019-12-31

2019-08-30 –
2019-12-31

FRT220F Deep Learning och GANs (6.0 hp)
Deep Learning and GANs
Kursen brukar ges på begäran.
2019-07-01 –
2019-12-31

FRTN10F Flervariabel reglering (7.5 hp)
Multivariable Control
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-07-01 –
2019-12-31

FRTN30F Nätverksdynamik (7.5 hp)
Network Dynamics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-07-01 –
2019-12-31

Sidansvarig: FUD_support@lth.lu.se | 2019-10-15