Aktuella kurser

Här visas alla kurser som är skapade i LTH:s system för forskarutbildningskurser, och som har tillfällen skapade i Ladok, dvs kurser som är aktuella vald termin. För innevarande och kommande terminer skapas tillfällen löpande och efter att det finns ett tillfälle i Ladok (med status komplett) dyker kursen upp i listan.LTH-gemensamma kurser (CEE)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
GEM002F Högskolepedagogisk introduktionskurs (5.0 hp)
Introduction to Teaching and Learning in Higher Education
2019-10-28 –
2019-12-02

2019-12-09 –
2020-02-03

GEM006F Att kommunicera vetenskap (5.0 hp)
Communicating Science
2019-09-03 –
2019-10-16

GEM041F Vetenskapsteori och forskningsmetodik (4.5 hp)
Theory of Science and Methodology of Research
2019-09-04 –
2019-11-06

GEM046F Vetenskaplig informationshantering (3.0 hp)
Scientific Information Management
2019-10-02 –
2019-11-20

GEM056F Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (2.0 hp)
Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at Faculty of Engineering at Lund University
2019-11-05 –
2019-11-19

GEM060F Att läsa och förstå språkbruket i forskningsartiklar (3.0 hp)
Reading Skills and the Discourse of the Research Article
2019-09-18 –
2019-11-25

GEM065F Akademiskt skrivande för publicering inom teknik- och naturvetenskaperna (6.0 hp)
Academic Writing for Publication in the Engineering and Science Disciplines
Anmälningsinstruktion: För kurstider och anmälan se http://www.lth.se/english/staff/teaching-and-research/phd-studies/phd-courses/faculty-wide-phd-courses/.
Kontakt: Lene Nordrum
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-09-30 –
2019-12-17

2019-10-02 –
2019-12-17

Datavetenskap (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EDA050F Webbprogrammering (7.5 hp)
Web Programming
2019-07-01 –
2019-12-31

EDA055F Grafiska modeller, Bayesiansk inlärning och statistisk sambandsbaserad inlärning (6.0 hp)
Graphical Models, Bayesian Learning, and Statistical Relational Learning
Anmälningsinstruktion: intresseanmälan per e-post till kursansvarig
Ytterligare information: Kurstillfället är begränsat till forskarstuderande med WASP-anknytning
Kontakt: Elin Anna Topp
Kursen brukar ges på begäran.
2019-09-02 –
2020-01-14

EDAF30F Programmeringsteknik - fördjupningskurs (7.5 hp)
Programming - Second Course
2019-07-01 –
2019-12-31

EDAF50F C++ - programmering (7.5 hp)
C++ - Programming
2019-07-01 –
2019-12-31

EDAN20F Språkteknologi (7.5 hp)
Language Technology
2019-09-02 –
2019-11-03

EDAN95F Tillämpad maskininlärning (7.5 hp)
Applied Machine Learning
Anmälningsinstruktion: kontakta kursansvarig (e-post)
Ytterligare information: Hanteringen av inlämningsuppgifter för forskarstuderande kan behöva ske på annorlunda sätt än för studenter i grundutbildningen enligt överenskommelse med kursansvarig.
Kontakt: Elin Anna Topp
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-07-01 –
2019-12-31

Fysiska institutionen, LTH

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FAF025F Supraledning (7.5 hp)
Theory of Superconductivity
2019-07-01 –
2019-12-31

FAF150F Medicinsk optik (7.5 hp)
Medical Optics
2019-11-04 –
2020-01-19

FAFF01F Optik och optisk design (7.5 hp)
Optics and Optical Design
2019-09-02 –
2019-11-03

FAFN01F Lasrar (7.5 hp)
Lasers
2019-11-04 –
2020-01-19

FAFN25F Atom- och molekylspektroskopi (7.5 hp)
Atomic and Molecular Spectroscopy
2019-09-02 –
2019-10-27

FBR031F Molekylfysik (7.5 hp)
Molecular Physics
2019-10-28 –
2020-01-19

FFF021F Halvledarfysik (7.5 hp)
Semiconductor Physics
2019-07-01 –
2019-12-31

FFF025F Metallorganisk gasfasepitaxi (7.5 hp)
Metal Organic Vapor Phase Epitaxy
2019-07-01 –
2019-12-31

FFFN05F Nanomaterial - Termodynamik och kinetik (7.5 hp)
Nanomaterials - Thermodynamics and Kinetics
2019-11-04 –
2020-01-19

FFFN35F Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter (7.5 hp)
The Physics of Low-dimensional Structures and Quantum Devices
2019-07-01 –
2019-12-31

FKFN05F Experimentella verktyg i subatomär fysik (7.5 hp)
Experimental Tools for Subatomic Physics
Anmälningsinstruktion: Kontakta kursansvarig.
Kontakt: Jan Pallon
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-10-28 –
2020-01-19

FKFN20F Kärnfysik, fördjupningskurs (7.5 hp)
Nuclear Physics, Advanced Course
Anmälningsinstruktion: Kontakta kursansvarig.
Kontakt: Dirk Rudolph
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-09-02 –
2019-11-03

FMF005F Nuvarande trender i mångkroppsfysik (8.0 hp)
Modern Trends in Many-Body and Theoretical Physics
2019-09-02 –
2019-12-31

Immunteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KIM055F Immunologi (15.0 hp)
Immunology
2019-09-02 –
2020-01-19

Inst för biomedicinsk teknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
BMEN10F Biomekanik för vävnader (7.5 hp)
Tissue Biomechanics
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Hanna Isaksson
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-11-04 –
2020-01-19

BMEN15F Optimal och adaptiv signalbehandling (7.5 hp)
Optimum and Adaptive Signal Processing
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Frida Sandberg
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-09-02 –
2019-11-03

BMEN16F Signalseparation - oberoende komponenter (7.5 hp)
Signal Separation - Independent Components
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Frida Sandberg
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-11-04 –
2020-01-19

EEMF05F Medicinsk mätteknik (7.5 hp)
Biomedical Measurements
2019-11-04 –
2020-01-19

EEMN05F EMC, störningar och störningsbegränsning (7.5 hp)
EMC, Noise and Noise Reduction
Kontakt: Johan Nilsson
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-11-04 –
2020-01-19

EEMN10F Datorbaserade mätsystem (7.5 hp)
Computerised Measurement Systems
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Christian Antfolk, Josefin Starkhammar
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-11-04 –
2020-01-19

Inst för bygg- och miljöteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
VBR001F Branddynamik i tunnlar (7.5 hp)
Fire Dynamics in Tunnels
Anmälningsinstruktion: Anmälan till kursansvarig
Ytterligare information: Detaljerad schema följer via email
Kontakt: Haukur Ingason, Patrick van Hees
Kursen brukar ges på begäran.
2019-10-02 –
2020-01-23

Inst för elektro- och informationsteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EDIN01F Kryptoteknik (7.5 hp)
Cryptography
2019-11-04 –
2020-01-19

EIT165F Detekteringsteori (9.0 hp)
Detection Theory
2019-11-05 –
2020-01-15

EIT175F Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare (7.5 hp)
Modern Wireless Systems - LTE and Beyond
2019-09-02 –
2019-11-03

EIT180F Tillverkning av nanokomponenter (15.0 hp)
Nanoelectronic Device Processing
2019-08-01 –
2019-09-12

2019-08-15 –
2019-09-26

EITN10F Multipelantennsystem (7.5 hp)
Multiple Antenna Systems
2019-09-02 –
2019-11-03

EITN41F Avancerad webbsäkerhet (7.5 hp)
Advanced Web Security
2019-11-04 –
2020-01-19

EITN70F Kanalkodning för tillförlitlig kommunikation (7.5 hp)
Channel Coding for Reliable Communication
2019-11-04 –
2020-01-19

EITP01F Höghastighetselektronik (7.5 hp)
High Speed Devices
2019-11-04 –
2020-01-19

ETI260F Elektromagnetiska beräkningar (6.0 hp)
Computational Electromagnetics
2019-11-04 –
2020-01-19

ETIN25F Analog IC konstruktion (7.5 hp)
Analogue IC-design
2019-11-04 –
2020-01-19

ETIN70F Modern elektronik (7.5 hp)
Modern Electronics
2019-09-02 –
2019-11-03

Inst för energivetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
MVK040F Förbränningsmotorer - grundläggande processer och koncept (15.0 hp)
Internal Combustion Engine Fundamentals
Kontakt: Per Tunestål
Kursen brukar ges på begäran.
2019-07-01 –
2019-12-31

MVKN55F Avancerade förbränningsmotorkoncept (7.5 hp)
Advanced Combustion Engine Concepts
Kontakt: Öivind Andersson, Sebastian Verhelst
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-07-01 –
2019-12-31

MVKN70F Avancerade metoder för numerisk flödesdynamik och värmeöverföring (7.5 hp)
Advanced Methods for Numerical Fluid Dynamics and Heat Transfer
Kontakt: Bengt Sundén, Rixin Yu
Kursen brukar ges en gång per termin.
2019-07-01 –
2019-12-31

MVKN90F Turbulens - teori och modellering (7.5 hp)
Turbulence - Theory and Modelling
Kontakt: Johan Revstedt
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-07-01 –
2019-12-31

Inst för kemiteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KET045F Transportfenomen i membranprocesser (5.0 hp)
Transport Phenomena in Membrane Processes
2019-12-01 –
2020-05-31

KET085F Preparativ kromatografi (5.0 hp)
Preparative Chromatography
2019-11-01 –
2020-05-31

KET120F Mikroföroreningar i avloppsvattenrening (5.0 hp)
Micropollutants in Wastewater Treatment
2019-08-26 –
2020-08-23

KET121F Modellkalibrering av processystem (7.5 hp)
Model Calibration of Process Systems
2019-09-02 –
2020-01-19

KETN30F Biokemisk reaktionsteknik (7.5 hp)
Biochemical Reaction Engineering
2019-09-02 –
2020-01-19

Inst för Livsmedelsteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KLGN01F Probiotika (7.5 hp)
Probiotics
2019-07-01 –
2019-12-31

Inst för maskinteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMEN21F Kontinuumsmekanik (7.5 hp)
Continuum Mechanics
Kontakt: Aylin Ahadi
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-07-01 –
2019-12-31

Inst för teknik och samhälle

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
VTV020F Trafikvetenskap - översikt (7.5 hp)
Transport Science - Overview
Kontakt: Andras Varhelyi
Kursen brukar ges en gång per termin.
2019-09-04 –
2020-05-31

Internationella miljöinstitutet

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
MIM005F Artikelinkubator för tvärvetenskaplig forskning (8.0 hp)
Interdisciplinary Article Incubator
Anmälningsinstruktion: Nya doktorander antas när de börjar vid IIIEE.
Ytterligare information: Kursen ges kontinuerligt där doktoranderna påbörjar kursen i samband med att de börjar vid IIIEE, därefter följer de kursen genom hela sin doktorandperiod. Minst 2 seminarier per termin.
Kontakt: Jenny Palm
Kursen brukar ges två gånger per termin.
2019-07-01 –
2019-12-31

2019-09-30 –
2019-12-31

Kemiska institutionen (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KAK050F Kromatografisk analys (7.5 hp)
Chromatographic Analysis
Anmälningsinstruktion: Till: margareta.sandahl@chem.lu.se
Kontakt: Margareta Sandahl
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-07-01 –
2019-12-31

KAS001F Säker arbetsmiljö - miljöhänsyn- risker (2.0 hp)
Environmental Issues and Hazards in the Chemical Research Laboratory
2019-07-01 –
2019-12-31

KAS010F Avancerad polymerkemi (9.0 hp)
Advanced Polymer Chemistry
2019-07-01 –
2019-12-31

KFKN10F Biofysikalisk kemi (7.5 hp)
Biophysical Chemistry
Anmälningsinstruktion: Vänligen skicka ett e-postmeddelande till kursansvarig.
Kontakt: Kristofer Modig
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-11-04 –
2020-01-19

KOKN01F Läkemedelskemi (7.5 hp)
Medicinal Chemistry
2019-07-01 –
2019-12-31

2019-09-19 –
2019-12-31

Matematikcentrum (inst LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMA105F Bildanalys för doktorander (7.5 hp)
Image Analysis for PhD Students
2019-11-04 –
2020-01-19

FMA120F Matristeori (7.5 hp)
Matrix Theory
2019-09-02 –
2020-01-19

FMA121F Matristeori, mindre kurs (6.0 hp)
Matrix Theory, Minor Course
2019-09-02 –
2020-01-19

FMA122F Matristeori (7.5 hp)
Matrix Theory
2019-09-02 –
2020-01-19

FMA160F Riemanngeometri (7.5 hp)
Riemannian Geometry
2019-09-16 –
2019-11-11

FMA171F Bildanalys (7.5 hp)
Image Analysis
2019-09-02 –
2019-11-03

FMA305F Potentialteori i det komplexa planet (7.5 hp)
Potential Theory in the Complex Plane
2019-07-01 –
2019-12-31

FMAN15F Olinjära dynamiska system (7.5 hp)
Non-linear Dynamical Systems
2019-09-02 –
2020-01-19

FMAN30F Medicinsk bildanalys (7.5 hp)
Medical Image Analysis
2019-11-04 –
2019-12-20

FMAN60F Optimering (6.0 hp)
Optimization
2019-07-01 –
2019-12-31

FMAN80F Funktionalanalys och harmonisk analys (7.5 hp)
Functional Analysis and Harmonic Analysis
2019-09-02 –
2020-01-19

FMNN02F Introduktion till numerisk linjär algebra (7.5 hp)
Introduction to Numerical Linear Algebra
2019-09-02 –
2019-11-03

FMNN10F Numeriska metoder för differentialekvationer (7.5 hp)
Numerical Methods for Differential Equations
2019-11-04 –
2020-01-19

FMNN25F Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy (7.5 hp)
Advanced Course in Numerical Algorithms with Python/SciPy
2019-09-02 –
2019-11-03

MATM13F Differentialgeometri (7.5 hp)
Differential Geometry
2019-07-01 –
2019-12-31

MATM13F Differentialgeometri (7.5 hp)
Differential Geometry
2019-11-04 –
2019-12-20

MATM30F Sannolikhetsteorins matematiska grunder (7.5 hp)
Mathematical Foundations of Probability
2019-09-02 –
2019-10-23

MATM30F Sannolikhetsteorins matematiska grunder (7.5 hp)
Mathematical Foundations of Probability
2019-11-04 –
2020-01-19

MATP11F Distributionsteori (7.5 hp)
Distribution Theory
2019-11-04 –
2020-01-19

NUMA01F Beräkningsprogrammering med Python (7.5 hp)
Computational Programming with Python
2019-07-01 –
2019-12-31

NUMA01F Beräkningsprogrammering med Python (7.5 hp)
Computational Programming with Python
2019-11-04 –
2020-01-19

Reglerteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FRT002F Linjära system (9.0 hp)
Linear Systems
2019-07-01 –
2019-12-31

2019-08-12 –
2019-12-31

FRT085F Konvex optimering - projekt (2.5 hp)
Convex Optimization - Project
2019-07-01 –
2019-12-31

FRT120F Julia för vetenskaplig programmering (5.0 hp)
Julia for Scientific Programming
2019-07-01 –
2019-12-31

FRT190F Projekt i autonoma system (6.0 hp)
Project in Autonomous Systems
2019-07-01 –
2019-12-31

FRT216F Att bygga och designa molnapplikationer (7.5 hp)
Design and Implementation of Cloud Applications
2019-07-01 –
2019-12-31

2019-08-30 –
2019-12-31

FRT220F Deep Learning och GANs (6.0 hp)
Deep Learning and GANs
2019-07-01 –
2019-12-31

FRTN10F Flervariabel reglering (7.5 hp)
Multivariable Control
Kontakt: Anton Cervin
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2019-07-01 –
2019-12-31

FRTN30F Nätverksdynamik (7.5 hp)
Network Dynamics
Anmälningsinstruktion: Kontakta Giacomo Como, giacomo.como@control.lth.se
Kontakt: Giacomo Como
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2019-07-01 –
2019-12-31

Arkiv kursplaner

Sidansvarig: FUD_support@lth.lu.se | 2019-10-15