Aktuella kurser

Här visas alla kurser som är skapade i LTH:s system för forskarutbildningskurser, och som har tillfällen skapade i Ladok, dvs kurser som är aktuella vald termin. För innevarande och kommande terminer skapas tillfällen löpande och efter att det finns ett tillfälle i Ladok (med status komplett) dyker kursen upp i listan.LTH-gemensamma kurser (CEE)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
GEM002F Högskolepedagogisk introduktionskurs (5.0 hp)
Introduction to Teaching and Learning in Higher Education
Kursen brukar ges två gånger per termin.
2018-10-29 –
2018-12-07

2018-12-03 –
2019-02-05

GEM006F Att kommunicera vetenskap (5.0 hp)
Communicating Science
Kursen brukar ges en gång per termin.
2018-09-03 –
2018-10-19

GEM040F Vetenskapsteori och forskningsmetodik (4.5 hp)
Theory of Science and Methodology of Research
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-09-05 –
2018-11-21

GEM056F Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (2.0 hp)
Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at Faculty of Engineering at Lund University
Kursen brukar ges en gång per termin.
2018-11-05 –
2018-11-21

GEM065F Akademiskt skrivande för publicering inom teknik- och naturvetenskaperna (6.0 hp)
Academic Writing for Publication in the Engineering and Science Disciplines
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2018-09-17 –
2018-12-17

2018-09-19 –
2018-12-17

2018-09-20 –
2018-12-17

GEM075F Etik, god sed och oredlighet i forskning (1.5 hp)
Ethics, Integrity, and Misconduct in Research
Kursen brukar ges på begäran.
2018-10-03 –
2018-10-31

Datavetenskap (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EDA045F Programanalys (7.5 hp)
Program Analysis
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
2018-09-03 –
2019-01-18

2018-11-05 –
2019-01-18

EDAF80F Datorgrafik (7.5 hp)
Computer Graphics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-07-01 –
2018-12-31

EDAN01F Constraint-programmering (7.5 hp)
Constraint Programming
Kursen brukar ges en gång per termin.
2018-11-05 –
2019-01-20

EDAN65F Kompilatorer (7.5 hp)
Compilers
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-07-01 –
2018-12-31

EDAN95F Tillämpad maskininlärning (7.5 hp)
Applied Machine Learning
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-11-05 –
2019-01-20

Fysiska institutionen, LTH

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FAF080F Atom- och molekylspektroskopi (7.5 hp)
Atomic and Molecular Spectroscopy
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-09-04 –
2018-10-29

FAFF01F Optik och optisk design (7.5 hp)
Optics and Optical Design
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-07-01 –
2018-12-31

FAFN01F Lasrar (7.5 hp)
Lasers
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-11-05 –
2019-01-20

FFF021F Halvledarfysik (7.5 hp)
Semiconductor Physics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-09-01 –
2018-10-31

FFFN05F Nanomaterial - Termodynamik och kinetik (7.5 hp)
Nanomaterials - Thermodynamics and Kinetics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-11-05 –
2019-01-20

FKFN20F Kärnfysik, fördjupningskurs (7.5 hp)
Nuclear Physics, Advanced Course
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-09-03 –
2018-11-02

Immunteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KIM015F Proteomik 1 (15.0 hp)
Proteomics 1
Kursen brukar ges på begäran.
2018-07-01 –
2018-12-31

KIM055F Immunologi (15.0 hp)
Immunology
Kursen brukar ges på begäran.
2018-07-01 –
2018-12-31

KIM065F Proteomikdataanalys (3.0 hp)
Proteomics Data Analysis
Kursen brukar ges på begäran.
2018-07-01 –
2018-12-31

KIM075F Flödescytometri för analys av immunceller (3.0 hp)
Immune Cell Flow Cytometry
Kursen brukar ges på begäran.
2018-09-01 –
2018-09-28

Inst för biomedicinsk teknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
BMEN15F Optimal och adaptiv signalbehandling (7.5 hp)
Optimum and Adaptive Signal Processing
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-11-05 –
2019-01-20

EEMF05F Medicinsk mätteknik (7.5 hp)
Biomedical Measurements
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-11-05 –
2019-01-20

EEMN10F Datorbaserade mätsystem (7.5 hp)
Computerised Measurement Systems
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-11-05 –
2019-01-20

EEMN21F Introduktion till mikrofluidik och lab-on-a-chip system (7.5 hp)
Introduction to Microfluidics and Lab-on-a-Chip Systems
Kursen brukar ges en gång per termin.
2018-09-03 –
2018-11-04

Inst för bygg- och miljöteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
VRS001F Genus, kris och klimatanpassning (3.0 hp)
Gender, Disasters and Climate Risk
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-09-17 –
2018-09-21

VVR045F Avancerad hydrologi (7.5 hp)
Advanced Hydrology
Kursen brukar ges på begäran.
2018-10-25 –
2018-11-30

Inst för designvetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
IDE020F Introduktion till forskarutbildning i forskarutbildningsämne vid Institutionen för designvetenskaper (4.0 hp)
Introduction to PhD studies at the Department of Design Sciences
Kursen brukar ges på begäran.
2018-09-03 –
2019-01-20

IDE045F Forskningsseminarier i design och innovation (7.5 hp)
Research Seminars in Design and Innovation
Kursen brukar ges på begäran.
2018-07-01 –
2018-12-31

MAM242F Aerosolteknologi (7.5 hp)
Aerosol Technology
Kursen brukar ges en gång per termin.
2018-11-05 –
2019-01-20

Inst för elektro- och informationsteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EDIN01F Kryptoteknik (7.5 hp)
Cryptography
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-09-03 –
2019-01-20

EIT070F Elektromagnetisk fältteori, avancerad kurs (12.0 hp)
Electromagnetic Theory, Advanced Course
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2018-09-03 –
2019-01-20

EIT110F Digital kommunikation (9.0 hp)
Digital Communications
Kursen brukar ges på begäran.
2018-07-01 –
2018-12-31

EIT170F Routing - En introduktion till handhavande av routrar och routingprotokoll för Internet (6.0 hp)
Routing - A Practical Introduction to Router and Unicast Routing Protocol Management
Kursen brukar ges på begäran.
2018-09-03 –
2019-01-20

EIT175F Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare (7.5 hp)
Modern Wireless Systems - LTE and Beyond
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-07-01 –
2018-12-31

EIT185F Konstruktion av adaptiva nätverk med SDN-teknologi (10.0 hp)
Building Adaptive Networks with Software Defined Networking
Kursen brukar ges på begäran.
2018-11-05 –
2019-05-30

EITF80F Elektromagnetisk fältteori (7.5 hp)
Electromagnetic Fields
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-07-01 –
2018-12-31

EITN41F Avancerad webbsäkerhet (7.5 hp)
Advanced Web Security
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-07-01 –
2018-12-31

ETIN50F Högfrekvensförstärkare (7.5 hp)
RF Amplifier Design
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-11-05 –
2019-01-19

ETIN55F Integrerade AD/DA omvandlare (7.5 hp)
Integrated AD and DA Converters
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-07-01 –
2018-12-31

ETIN70F Modern elektronik (7.5 hp)
Modern Electronics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-07-01 –
2018-12-31

Inst för kemiteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KET115F Optimering av processystem (7.5 hp)
Optimization of Process System
Kursen brukar ges på begäran.
2018-07-01 –
2018-08-07

2018-07-01 –
2018-08-07

2018-09-03 –
2019-01-20

2018-09-03 –
2019-01-20

KETN30F Biokemisk reaktionsteknik (7.5 hp)
Biochemical Reaction Engineering
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-07-01 –
2018-12-31

Inst för Livsmedelsteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KLGN01F Probiotika (7.5 hp)
Probiotics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-11-05 –
2019-01-20

Inst för maskinteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMEN21F Kontinuumsmekanik (7.5 hp)
Continuum Mechanics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-09-03 –
2019-01-20

MMT220F Skärande bearbetning, fortsättningskurs (7.5 hp)
Metal Cutting, Advanced Course
Kursen brukar ges på begäran.
2018-09-03 –
2019-01-20

Kemiska institutionen (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
GEM070F Forskningsinnovation och värdeskapande (3.0 hp)
Innovation and Value Creation in Research
Kursen brukar ges en gång per termin.
2018-09-03 –
2019-01-20

KAK050F Kromatografisk analys (7.5 hp)
Chromatographic Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-07-01 –
2018-12-31

KAS003F Avancerad organisk syntes (7.5 hp)
Advanced Organic Synthesis
Kursen brukar ges på begäran.
2018-08-27 –
2019-08-25

KBK031F Enzymteknologi (7.5 hp)
Enzyme Technology
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-11-05 –
2019-01-20

KFKN10F Biofysikalisk kemi (7.5 hp)
Biophysical Chemistry
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-07-01 –
2018-12-31

KOKN01F Läkemedelskemi (7.5 hp)
Medicinal Chemistry
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-07-01 –
2018-12-31

Matematikcentrum (inst LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMA051F Optimering (6.0 hp)
Optimization
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-11-05 –
2018-12-21

FMA091F Diskret matematik (7.5 hp)
Discrete Mathematics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2018-11-05 –
2018-12-21

FMA120F Matristeori (7.5 hp)
Matrix Theory
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-09-03 –
2018-12-21

FMA121F Matristeori, mindre kurs (6.0 hp)
Matrix Theory, Minor Course
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-09-03 –
2018-12-21

FMA145F Partiella differentialekvationer (7.5 hp)
Partial Differential Equations
Kursen brukar ges på begäran.
2018-09-03 –
2018-10-24

FMA150F Algebraisk geometri och lösning av system av polynomekvationer (7.5 hp)
Algebraic Geometry and Solving Systems of Polynomial Equations
Kursen brukar ges på begäran.
2018-11-08 –
2019-01-20

FMA155F Anisotropa Banachrum för hyperbolisk dynamik (4.0 hp)
Engelska:Anisotropic Banach Spaces for Hyperbolic Dynamics
Kursen brukar ges på begäran.
2018-09-03 –
2018-11-04

FMA171F Bildanalys (7.5 hp)
Image Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-09-03 –
2018-10-24

2018-11-05 –
2018-12-21

FMA260F Funktionalanalys och harmonisk analys (7.5 hp)
Functional Analysis and Harmonic Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-09-03 –
2018-12-21

2018-11-05 –
2018-12-21

FMA305F Potentialteori i det komplexa planet (7.5 hp)
Potential Theory in the Complex Plane
Kursen brukar ges på begäran.
2018-11-05 –
2018-12-21

FMAF05F Matematik - System och transformer (7.0 hp)
Mathematics - Systems and Transforms
Kursen brukar ges en gång per termin.
2018-11-05 –
2018-12-21

FMAN15F Olinjära dynamiska system (7.5 hp)
Non-linear Dynamical Systems
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-09-03 –
2018-12-21

FMAN30F Medicinsk bildanalys (7.5 hp)
Medical Image Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-11-05 –
2018-12-21

FMN005F Numerisk linjär algebra (7.5 hp)
Computational Linear Algebra
Kursen brukar ges på begäran.
2018-09-03 –
2018-10-24

FMNN25F Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy (7.5 hp)
Advanced Course in Numerical Algorithms with Python/SciPy
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-09-03 –
2018-10-24

MATM13F Differentialgeometri (7.5 hp)
Differential Geometry
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-09-03 –
2018-11-09

MATM15F Talteori (7.5 hp)
Number Theory
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-11-05 –
2018-12-21

NUMA01F Beräkningsprogrammering med Python (7.5 hp)
Computational Programming with Python
Kursen brukar ges en gång per termin.
2018-11-05 –
2018-12-21

Reglerteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FRT125F Robust reglering (9.0 hp)
Robust Control
Kursen brukar ges på begäran.
2018-07-01 –
2018-12-31

FRT175F Labutveckling i reglerteknik (7.5 hp)
Lab Development in Automatic Control
Kursen brukar ges på begäran.
2018-09-03 –
2019-01-20

FRT185F Reglering av datorsystem (5.0 hp)
Feedback Control of Computing Systems
Kursen brukar ges på begäran.
2018-09-03 –
2019-01-20

FRT190F Projekt i autonoma system (6.0 hp)
Project in Autonomous Systems
Kursen brukar ges på begäran.
2018-09-03 –
2019-01-20

FRT200F Autonoma system del 2 (6.0 hp)
Autonomous Systems Part 2
Kursen brukar ges på begäran.
2018-09-03 –
2019-01-20

FRTN10F Flervariabel reglering (7.5 hp)
Multivariable Control
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2018-09-03 –
2019-01-20

Sidansvarig: FUD_support@lth.lu.se | 2019-10-15