Aktuella kurser

Här visas alla kurser som är skapade i LTH:s system för forskarutbildningskurser, och som har tillfällen skapade i Ladok, dvs kurser som är aktuella vald termin. För innevarande och kommande terminer skapas tillfällen löpande och efter att det finns ett tillfälle i Ladok (med status komplett) dyker kursen upp i listan.LTH-gemensamma kurser (CEE)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
GEM002F Högskolepedagogisk introduktionskurs (5.0 hp)
Introduction to Teaching and Learning in Higher Education
2021-03-15 –
2021-04-22

2021-05-03 –
2021-06-10

GEM012F Projektledning i forsknings- och utvecklingsprojekt (5.0 hp)
Project Management in Research and Development Projects
2021-03-24 –
2021-05-26

GEM017F Projektledning i forsknings- och utvecklingsprojekt, fördjupningskurs (3.0 hp)
Project Management in Research and Development Projects, Specialisation
2021-03-24 –
2021-05-26

GEM026F Teknik, risk och forskningsetik (4.5 hp)
Technology, Risk and Research Ethics
2021-02-03 –
2021-04-14

GEM056F Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (2.0 hp)
Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at Faculty of Engineering at Lund University
2021-04-27 –
2021-05-18

GEM060F Att läsa och förstå språkbruket i forskningsartiklar (3.0 hp)
Reading Skills and the Discourse of the Research Article
2021-01-20 –
2021-03-31

GEM065F Akademiskt skrivande för publicering inom teknik- och naturvetenskaperna (6.0 hp)
Academic Writing for Publication in the Engineering and Science Disciplines
Anmälningsinstruktion: För kurstider och anmälan se http://www.lth.se/english/staff/teaching-and-research/phd-studies/phd-courses/faculty-wide-phd-courses/.
Kontakt: Lene Nordrum
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-02-11 –
2021-05-10

GEM090F Forskningsetik (3.0 hp)
Research Ethics
2021-05-31 –
2021-06-11

Arkitektur och byggd miljö

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
AAA040F Att ställa ut arkitektur eller utställningen som kommunikationsverktyg (7.5 hp)
Exhibiting Architecture or Architectural Exhibitionism
2021-04-26 –
2021-09-02

Datavetenskap (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EDA050F Webbprogrammering (7.5 hp)
Web Programming
Kontakt: Per Andersson
Kursen brukar ges på begäran.
2021-01-18 –
2021-03-17

EDAF50F C++ - programmering (7.5 hp)
C++ - Programming
Anmälningsinstruktion: Kontakta kursansvarig
Kontakt: Sven Robertz
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2021-01-20 –
2021-05-14

EDAF70F Tillämpad artificiell intelligens (7.5 hp)
Applied Artificial Intelligence
2021-01-01 –
2021-06-30

EDAG01F Effektiv C (7.5 hp)
Efficient C
2021-01-01 –
2021-06-30

EDAN40F Funktionsprogrammering (7.5 hp)
Functional Programming
2021-01-01 –
2021-06-30

Fysiska institutionen, LTH

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FAF015F Kvantinformation (7.5 hp)
Quantum Information
2021-03-22 –
2021-06-06

FAFN05F Ljus - materia växelverkan (7.5 hp)
Light - Matter Interaction
2021-01-18 –
2021-03-21

FAFN10F Avancerade laser- och optiksystem (7.5 hp)
Advanced Optics and Lasers
2021-03-22 –
2021-06-06

FAFN15F Kristalltillväxt och halvledarepitaxi (7.5 hp)
Crystal Growth and Semiconductor Epitaxy
2021-01-18 –
2021-03-21

FBR001F Grundläggande förbränning (7.5 hp)
Fundamental Combustion
2021-03-22 –
2021-06-06

FBR002F Laserbaserad förbränningsdiagnostik (7.5 hp)
Laser-Based Combustion Diagnostics
2021-01-18 –
2021-03-21

FBRN10F Biofotonik (7.5 hp)
Biophotonics
2021-03-22 –
2021-06-06

FFFN20F Experimentell biofysik (15.0 hp)
Experimental Biophysics
2021-01-18 –
2021-06-06

FFFN25F Optoelektronik och optisk kommunikation (7.5 hp)
Optoelectronics and Optical Communication
2021-01-18 –
2021-03-21

FKF035F Atmosfärskemi och -fysik (7.5 hp)
Atmospheric Chemistry and Physics
2021-03-22 –
2021-06-06

FKF070F Modern subatomär fysik (7.5 hp)
Modern Subatomic Physics
2021-03-22 –
2021-06-06

FKF100F Miljömätteknik (7.5 hp)
Methods for Environmental Monitoring
2021-01-18 –
2021-06-06

FKFN25F Tillämpad kärn-, neutron- och reaktorfysik (7.5 hp)
Applied Nuclear, Neutron and Reactor Physics
2021-01-18 –
2021-03-21

Immunteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KIM025F Molekylärbiologi, läskurs (7.5 hp)
Molecular Biology, Reading Course
2021-01-18 –
2021-06-06

KIM055F Immunologi (15.0 hp)
Immunology
2021-02-01 –
2021-06-30

KIM080F Onkoimmunologi - Läskurs (7.5 hp)
Oncoimmunology - Reading Course
2021-01-18 –
2021-06-06

Inst för biomedicinsk teknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
BME001F Avancerat akademiskt skrivande (7.5 hp)
Advanced Academic Writing
Kontakt: Tord Hjalt
Kursen brukar ges en gång per termin.
2021-05-03 –
2021-06-04

EEMN15F Ultraljudsfysik och teknik (7.5 hp)
Ultrasound Physics and Technology
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Maria Evertsson, Monica Almqvist
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-18 –
2021-03-21

EEMN26F Lab-on-a-chip i biomedicinska tillämpningar (7.5 hp)
Lab-on-a-chip in Biomedical Applcations
Anmälningsinstruktion: Anmälan via epost till kursansvarig
Kontakt: Thomas Laurell
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-03-22 –
2021-06-06

EIEN25F Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar (15.0 hp)
Power Electronics - Devices, Converters, Control and Applications
Kontakt: Mats Alaküla
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-18 –
2021-06-06

EIEN35F Automation för komplexa system (7.5 hp)
Automation for Complex Systems
2021-01-01 –
2021-06-30

VTGN05F Grundvattenmodellering och föroreningstransport (7.5 hp)
Groundwater Modelling and Contaminant Transport
Kontakt: Gerhard Barmen
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-01 –
2021-06-30

Inst för designvetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
IDE035F Designern/ingenjören och hållbar utveckling (7.5 hp)
The Designer/Engineer and Sustainable Development
Anmälningsinstruktion: Please send an e-mail to cilla.perlhagen@design.lth.se 1. Name of course (including number of hp) 2. Your name and birth registration number 3. Division/department 4. Faculty 5. Research subject (forskarutbildningsämne) 6. Estimated stage in your PhD-studies in hp (as in your last formal plan) 7. Your main supervisor Have your main supervisor agreed? Yes/No/Not asked yet/other comment?
Kontakt: Jessica Wadin
Kursen brukar ges på begäran.
2021-01-18 –
2021-12-15

IDE055F Hållbar utveckling – med systemperspektiv (5.0 hp)
Sustainable Development – a Systems View
Anmälningsinstruktion: Please send an e-mail to cilla.perlhagen@design.lth.se 1. Name of course (including number of hp) 2. Your name and birth registration number 3. Division/department 4. Faculty 5. Research subject (forskarutbildningsämne) 6. Estimated stage in your PhD-studies in hp (as in your last formal plan) 7. Your main supervisor Have your main supervisor agreed? Yes/No/Not asked yet/other comment?
Kontakt: Jessica Wadin
Kursen brukar ges på begäran.
2021-01-18 –
2021-06-18

MAM015F Luftburen smittspridning (2.0 hp)
Airborne Transmission of Infectious Agents
Anmälningsinstruktion: Ansök genom att meddela Malin Alsved (senast 15 april 2021): malin.alsved@design.lth.se
Ytterligare information: Preliminärt ges delar eller hela kursen på svenska
Kontakt: Jakob Löndahl, Malin Alsved
Kursen brukar ges varannan vårtermin.
2021-05-05 –
2021-05-21

MAM040F Digi MTOS - Det digitala mötet mellan människa, teknik, organisation och samhälle (7.5 hp)
Digi HTOS - The Digital Encounter between Humans, Technology, Organization and Society
Anmälningsinstruktion: https://falf.se/falfs-nationella-forskarskola-2018-2021/
Ytterligare information: Varje kurstillfälle inleds vid lunch dag 1 och avslutas efter lunch dag 2. Kurstillfälle 1 (15-16 april 2021) Det första kurstillfället ger en omfattande introduktion till digitaliseringen av samhället och olika branscher. Kurstillfälle 2 (6-7 maj 2021) Det andra kurstillfället behandlar samspelet mellan människa och teknik på organisatorisk och individuell nivå. Kurstillfälle 3 (27-28 maj 2021) Det tredje kurstillfället diskuterar framtida möjligheter och utmaningar utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.
Kontakt: Gudbjörg Erlingsdottir
Kursen brukar ges på begäran.
2021-04-15 –
2021-06-06

MAMF35F Människan i extrema miljöer (7.5 hp)
Human in Extreme Environments
Kontakt: Chuansi Gao
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-18 –
2021-06-06

MMK010F Högre seminarier i innovation och design, del 1 (2.5 hp)
Advanced Seminars in Innovation and Design, Part 1
Anmälningsinstruktion: Kontakta kursansvarig.
Kontakt: Elin Olander
Kursen brukar ges på begäran.
2021-01-25 –
2022-01-18

Inst för elektro- och informationsteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EIT190F I säkerhetsforskningens framkant (7.5 hp)
Frontiers In Security Research
2021-02-22 –
2021-06-06

EITN30F Internet inuti (7.5 hp)
Internet Inside
Kontakt: William Tärneberg
Kursen brukar ges på begäran.
2021-01-18 –
2021-03-21

EITN45F Informationsteori (7.5 hp)
Information Theory
2021-03-22 –
2021-06-06

EITN65F Mätning och modellering av centrala nervsystemets funktion (7.5 hp)
Measurement and Modeling of the Central Nervous System Function
2021-01-18 –
2021-03-21

EITN75F Design av trådlösa system (7.5 hp)
Wireless System Design Principles
2021-03-22 –
2021-06-06

EITP25F Minnesteknologi för maskininlärning (7.5 hp)
Memory Technology for Machine Learning
2021-03-22 –
2021-06-06

ETIN30F Integrerad radioelektronik (7.5 hp)
Integrated Radio Electronics
2021-01-18 –
2021-03-21

ETIN45F DSP-design (7.5 hp)
DSP-design
2021-01-18 –
2021-03-21

ETSN10F Nätverksarkitektur och prestanda (7.5 hp)
Network Architecture and Performance
2021-01-18 –
2021-03-21

Inst för energivetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
MMV031F Värmeöverföring (7.5 hp)
Heat Transfer
Kontakt: Martin Andersson
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-18 –
2021-03-10

MMVN05F Numerisk strömningsmekanik och värmeöverföring (7.5 hp)
Numerical Fluid Dynamics and Heat Transfer
Kontakt: Hesameddin Fatehi
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-03-22 –
2021-05-28

MVK035F Avancerad kurs i turbomaskinernas teori (7.5 hp)
Advanced Theory of Turbomachinery
Kontakt: Marcus Thern
Kursen brukar ges på begäran.
2021-01-18 –
2021-03-10

MVKP25F Vätgas, batterier och bränsleceller (7.5 hp)
Hydrogen, Batteries and Fuel Cells
Kontakt: Bengt Sundén
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-01 –
2021-06-30

Inst för kemiteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KETN10F Tillämpade transportprocesser (7.5 hp)
Applied Transport Phenomena
2021-01-01 –
2021-06-06

Inst för Livsmedelsteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KLG100F Handledning och högskolepedagogik i praktiken (7.5 hp)
Advising and Higher Education Pedagogics in Practise
Anmälningsinstruktion: Anmäl dig till Björn Bergenståhl
Ytterligare information: Individuell kurs utifrån deltagande i undervisning/handledning med självreflektioner.
Kontakt: Björn Bergenståhl
Kursen brukar ges en gång per termin.
2021-01-01 –
2021-06-30

2021-01-01 –
2021-06-30

Inst för teknik och samhälle

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMI020F Introduktion till studier i stora tekniska system och teknikvetenskap och samhälle, projektdel (2.5 hp)
Introduction to Studies in Large Technical Systems and Science Technology and Society, Project
2021-02-01 –
2021-03-31

VFT010F Kvantitativa metoder (7.5 hp)
Quantitative Methods
2021-01-18 –
2021-06-06

VTV025F Transportforskningsmetoder och verktyg (7.5 hp)
Transport Research Tools and Methods
2021-04-20 –
2021-06-30

Kemiska institutionen (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KAS001F Säker arbetsmiljö - miljöhänsyn- risker (2.0 hp)
Environmental Issues and Hazards in the Chemical Research Laboratory
2021-01-01 –
2021-06-30

KAS015F Avancerad polymerfysik (7.5 hp)
Advanced Polymer Physics
2021-01-01 –
2021-06-30

KFKN01F Magnetresonans - spektroskopi och avbildning (7.5 hp)
Magnetic Resonance - Spectroscopy and Imaging
Anmälningsinstruktion: Kontakta kursansvarig Mikael Akke
Ytterligare information: Kursen är identisk med KFKN01 (LTH) och KEMM17 (N-fak) men kan anpassas något efter doktorandens behov. Kursen vänder sig till den doktorand som har behov av en gedigen genomgång av de fundamentala teoretiska och experimentella aspekterna av NMR och MR avbildning samt ger möjlighet till väsentlig fördjupning inom ett område som bestäms av den studerande själv.
Kontakt: Mikael Akke
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-01 –
2021-06-30

Matematikcentrum (inst LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMA022F Kontinuerliga system (7.5 hp)
Introduction to Partial Differential Equations
2021-01-18 –
2021-06-06

FMA160F Riemanngeometri (7.5 hp)
Riemannian Geometry
2021-01-01 –
2021-06-30

FMA201F Variationskalkyl (7.5 hp)
Calculus of Variations
2021-01-18 –
2021-06-06

FMA271F Datorseende (7.5 hp)
Computer Vision
2021-01-18 –
2021-03-21

FMAF35F Linjär och kombinatorisk optimering (6.0 hp)
Linear and Combinatorial Optimization
2021-01-18 –
2021-03-21

FMAN01F Biomatematik (7.5 hp)
Biomathematics
2021-01-18 –
2021-06-06

FMAN10F Algebraiska strukturer (7.5 hp)
Algebraic Structures
2021-01-18 –
2021-03-21

FMAN45F Introduktion till maskinlärning (7.5 hp)
Introduction to Machine Learning
2021-03-22 –
2021-06-06

FMN015F Finita volymmetoder (7.5 hp)
Finite Volume Methods
2021-01-01 –
2021-06-30

FMNN05F Simuleringsverktyg (7.5 hp)
Simulation Tools
2021-01-18 –
2021-03-21

FMS092F Monte Carlo-baserade statistiska metoder (7.5 hp)
Monte Carlo Methods for Statistical Inference
Kontakt: Magnus Wiktorsson
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-01-18 –
2021-03-21

FMSF05F Sannolikhetsteori (7.5 hp)
Probability Theory
2021-01-01 –
2021-03-21

FMSF65F Försöksplanering (7.5 hp)
Design of Experiments
Kontakt: Johan Lindström
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2021-03-22 –
2021-06-06

FMSN15F Statistisk modellering av multivariata extremvärden (7.5 hp)
Statistical Modelling of Multivariate Extreme Values
2021-03-22 –
2021-06-06

FMSN30F Linjär och logistisk regression (7.5 hp)
Linear and Logistic Regression
2021-03-22 –
2021-06-06

FMSN55F Statistisk modellering av extremvärden (7.5 hp)
Statistical Modelling of Extreme Values
2021-03-22 –
2021-06-06

MATM16F Topologi (7.5 hp)
Topology
2021-01-01 –
2021-06-30

MATM19F Integrationsteori (7.5 hp)
Integration Theory
2021-01-01 –
2021-06-30

MATP11F Distributionsteori (7.5 hp)
Distribution Theory
2021-01-01 –
2021-06-30

Reglerteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FRT120F Julia för vetenskaplig programmering (5.0 hp)
Julia for Scientific Programming
2021-01-18 –
2021-06-06

FRT195F Autonoma system del 1 (6.0 hp)
Autonomous Systems Part 1
2021-01-18 –
2021-06-06

FRT250F Tillämpad maskininlärning III (3.0 hp)
Hands-on Machine Learning III
Kontakt: Bo Bernhardsson, Carolina Bergeling
Kursen brukar ges på begäran.
2021-01-18 –
2021-06-06

FRTN01F Realtidssystem (10.0 hp)
Real-Time Systems
2021-01-18 –
2021-06-06

FRTN30F Nätverksdynamik (7.5 hp)
Network Dynamics
2021-01-18 –
2021-06-06

Arkiv kursplaner

Sidansvarig: FUD_support@lth.lu.se | 2019-10-15