Aktuella kurser

Här visas alla kurser som är skapade i LTH:s system för forskarutbildningskurser, och som har tillfällen skapade i Ladok, dvs kurser som är aktuella vald termin. För innevarande och kommande terminer skapas tillfällen löpande och efter att det finns ett tillfälle i Ladok (med status komplett) dyker kursen upp i listan.LTH-gemensamma kurser (CEE)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
GEM002F Högskolepedagogisk introduktionskurs (5.0 hp)
Introduction to Teaching and Learning in Higher Education
Kursen brukar ges två gånger per termin.
2020-09-28 –
2020-11-06

2020-12-07 –
2021-02-01

GEM006F Att kommunicera vetenskap (5.0 hp)
Communicating Science
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-09-01 –
2020-10-21

GEM041F Vetenskapsteori och forskningsmetodik (4.5 hp)
Theory of Science and Methodology of Research
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-09-09 –
2020-11-18

GEM046F Vetenskaplig informationshantering (3.0 hp)
Scientific Information Management
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-10-01 –
2020-12-10

GEM056F Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH (2.0 hp)
Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at Faculty of Engineering at Lund University
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-11-10 –
2020-11-12

GEM065F Akademiskt skrivande för publicering inom teknik- och naturvetenskaperna (6.0 hp)
Academic Writing for Publication in the Engineering and Science Disciplines
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-09-15 –
2020-12-04

2020-09-15 –
2020-12-04

GEM085F Introduktion till kvalitativa forskningsmetoder (6.0 hp)
Introduction to Qualitative Research Methods
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
2020-09-23 –
2020-12-09

Datavetenskap (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EDAF50F C++ - programmering (7.5 hp)
C++ - Programming
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

EDAN95F Tillämpad maskininlärning (7.5 hp)
Applied Machine Learning
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-07-01 –
2020-12-31

Fysiska institutionen, LTH

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FAF020F LLC-kurs: Att undersöka materia med ljus (5.0 hp)
LLC-course: Probing Matter with Light
Kursen brukar ges på begäran.
2020-09-01 –
2020-12-31

FAF025F Supraledning (7.5 hp)
Theory of Superconductivity
Kursen brukar ges på begäran.
2020-07-01 –
2020-12-31

FAF150F Medicinsk optik (7.5 hp)
Medical Optics
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

FAFF01F Optik och optisk design (7.5 hp)
Optics and Optical Design
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-08-31 –
2020-11-01

FAFN01F Lasrar (7.5 hp)
Lasers
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

FAFN25F Atom- och molekylspektroskopi (7.5 hp)
Atomic and Molecular Spectroscopy
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-08-31 –
2020-11-01

FBR031F Molekylfysik (7.5 hp)
Molecular Physics
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

FFF021F Halvledarfysik (7.5 hp)
Semiconductor Physics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-07-01 –
2020-12-31

FFF025F Metallorganisk gasfasepitaxi (7.5 hp)
Metal Organic Vapor Phase Epitaxy
Kursen brukar ges på begäran.
2020-07-01 –
2020-12-31

FFFN05F Nanomaterial - Termodynamik och kinetik (7.5 hp)
Nanomaterials - Thermodynamics and Kinetics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-04 –
2021-01-19

FFFN35F Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter (7.5 hp)
The Physics of Low-dimensional Structures and Quantum Devices
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-07-01 –
2020-12-31

FKFN05F Experimentella verktyg i subatomär fysik (7.5 hp)
Experimental Tools for Subatomic Physics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

FKFN20F Kärnfysik, fördjupningskurs (7.5 hp)
Nuclear Physics, Advanced Course
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-08-31 –
2020-11-01

Immunteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KIM065F Proteomikdataanalys (3.0 hp)
Proteomics Data Analysis
Kursen brukar ges på begäran.
2020-10-05 –
2020-10-09

KIM080F Onkoimmunologi - Läskurs (7.5 hp)
Oncoimmunology - Reading Course
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-10-26 –
2021-01-17

KIM085F Proteomik (3.0 hp)
Proteomics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-08-31 –
2021-01-17

Inst för biomedicinsk teknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
BME001F Avancerat akademiskt skrivande (7.5 hp)
Advanced Academic Writing
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-11-02 –
2020-12-04

BMEN10F Biomekanik för vävnader (7.5 hp)
Tissue Biomechanics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

BMEN16F Signalseparation - oberoende komponenter (7.5 hp)
Signal Separation - Independent Components
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

EEMN10F Datorbaserade mätsystem (7.5 hp)
Computerised Measurement Systems
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

EEMN21F Introduktion till mikrofluidik och lab-on-a-chip system (7.5 hp)
Introduction to Microfluidics and Lab-on-a-Chip Systems
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-08-31 –
2020-11-01

Inst för bygg- och miljöteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
VRS005F Teorier om makt (7.5 hp)
Theories of Power
Kursen brukar ges varannan hösttermin.
2020-09-02 –
2020-11-01

VRSN45F Kritiska Infrastrukturers resiliens (7.5 hp)
Critical Infrastructure Resilience
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-08-31 –
2020-11-01

Inst för designvetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
INT001F Innovation och värdeskapande inom forskning (4.0 hp)
Innovation and Value Creation in Research
Kursen brukar ges varje vårtermin.
2020-07-01 –
2020-12-31

MAM005F Tillämpad statistik (1.5 hp)
Applied Statistics
Kursen brukar ges på begäran.
2020-07-01 –
2020-12-31

MAM010F Läskurs i aerosolteknologi (7.5 hp)
Reading Course in Aerosol Science
Kursen brukar ges på begäran.
2020-07-01 –
2020-12-31

MAM025F Seminariekurs i aerosolteknologi (5.0 hp)
Seminar Course in Aerosol Technology
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-07-01 –
2020-12-31

MAM242F Aerosolteknologi (7.5 hp)
Aerosol Technology
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-07-01 –
2020-12-31

Inst för elektro- och informationsteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
EITN10F Multipelantennsystem (7.5 hp)
Multiple Antenna Systems
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-08-31 –
2020-11-01

EITN41F Avancerad webbsäkerhet (7.5 hp)
Advanced Web Security
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

ETIN50F Högfrekvensförstärkare (7.5 hp)
RF Amplifier Design
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

ETIN70F Modern elektronik (7.5 hp)
Modern Electronics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-08-31 –
2020-11-01

Inst för energivetenskaper

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
MVKF15F Grundläggande fordonssystem (7.5 hp)
Introduction to Vehicle Systems
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-08-31 –
2020-11-01

MVKN55F Avancerade förbränningsmotorkoncept (7.5 hp)
Advanced Combustion Engine Concepts
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-03 –
2021-01-17

MVKN70F Avancerade metoder för numerisk flödesdynamik och värmeöverföring (7.5 hp)
Advanced Methods for Numerical Fluid Dynamics and Heat Transfer
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-08-31 –
2020-11-01

MVKN90F Turbulens - teori och modellering (7.5 hp)
Turbulence - Theory and Modelling
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

Inst för Livsmedelsteknik

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KLGN01F Probiotika (7.5 hp)
Probiotics
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

Inst för maskinteknologi

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMEN30F Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter (7.5 hp)
Fatigue
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-07-01 –
2020-12-31

Inst för teknik och samhälle

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
VTV015F Kollektivtrafikforskningens kunskapsfält (7.5 hp)
Public Transport Research - an Overview
Kursen brukar ges på begäran.
2020-10-09 –
2021-03-05

VTV020F Trafikvetenskap - översikt (7.5 hp)
Transport Science - Overview
Kursen brukar ges en gång per termin.
2020-11-10 –
2021-06-30

Kemiska institutionen (LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
KAS001F Säker arbetsmiljö - miljöhänsyn- risker (2.0 hp)
Environmental Issues and Hazards in the Chemical Research Laboratory
Kursen brukar ges på begäran.
2020-07-01 –
2020-12-31

KAS003F Avancerad organisk syntes (7.5 hp)
Advanced Organic Synthesis
Kursen brukar ges på begäran.
2020-07-01 –
2020-12-31

KBK001F Protein Spectroscopy (3.0 hp)
Protein Spectroscopy
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-09-04 –
2020-09-09

KBK031F Enzymteknologi (7.5 hp)
Enzyme Technology
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-02 –
2021-01-08

KFKN10F Biofysikalisk kemi (7.5 hp)
Biophysical Chemistry
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-07-01 –
2020-12-31

KOKN01F Läkemedelskemi (7.5 hp)
Medicinal Chemistry
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-07-01 –
2020-12-31

Matematikcentrum (inst LTH)

Kurskod Namn Aktuella tillfällen
FMA121F Matristeori, mindre kurs (6.0 hp)
Matrix Theory, Minor Course
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-08-31 –
2021-01-17

FMA122F Matristeori (7.5 hp)
Matrix Theory
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-08-31 –
2021-01-17

FMA171F Bildanalys (7.5 hp)
Image Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-07-01 –
2020-12-31

FMA171F Bildanalys (7.5 hp)
Image Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-08-31 –
2020-11-01

FMA305F Potentialteori i det komplexa planet (7.5 hp)
Potential Theory in the Complex Plane
Kursen brukar ges på begäran.
2020-09-01 –
2021-01-17

FMAN60F Optimering (6.0 hp)
Optimization
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

FMAN80F Funktionalanalys och harmonisk analys (7.5 hp)
Functional Analysis and Harmonic Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-08-31 –
2021-01-17

FMN005F Numerisk linjär algebra (7.5 hp)
Computational Linear Algebra
Kursen brukar ges på begäran.
2020-08-31 –
2021-01-17

FMNN10F Numeriska metoder för differentialekvationer (7.5 hp)
Numerical Methods for Differential Equations
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

FMNN20F Numerisk analys för elliptiska och paraboliska differentialekvationer (7.5 hp)
Numerical Analysis for Elliptic and Parabolic Differential Equations
Kursen brukar ges på begäran.
2020-07-01 –
2020-12-31

FMNN25F Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy (7.5 hp)
Advanced Course in Numerical Algorithms with Python/SciPy
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-08-31 –
2020-11-01

FMSF10F Stationära stokastiska processer (7.5 hp)
Stationary Stochastic Processes
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-07-01 –
2020-12-31

FMSF15F Markovprocesser (7.5 hp)
Markov Processes
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-08-31 –
2020-11-01

FMSN20F Spatial statistik med bildanalys (7.5 hp)
Spatial Statistics with Image Analysis
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-11-02 –
2021-01-17

MATM13F Differentialgeometri (7.5 hp)
Differential Geometry
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-08-31 –
2021-01-17

MATM30F Sannolikhetsteorins matematiska grunder (7.5 hp)
Mathematical Foundations of Probability
Kursen brukar ges varje hösttermin.
2020-07-01 –
2020-12-31

Sidansvarig: FUD_support@lth.lu.se | 2019-10-15