Forskarutbildningskurser

Doktorandutbildningen innehåller en rad olika kurser som doktorander måste ta del av. Dessa kurser ger doktoranden förståelse för olika forskningsmetoder samt en bredare grund att stå på inom sitt eget ämne. De hjälper även doktoranden nå färdigheter och kunskaper som ger helhetsperspektiv på teknikens vetenskaper, teknikens tillämpningar och teknikens förverkligande.

Vilka kurser som ska eller får ingå i en examen framgår i de olika ämnenas allmänna studieplaner samt doktorandens egen individuella studieplan.

Allmänna och individuella studieplaner

Aktuella kurser

Forskarutbildningskurser per termin samt per institution.

Aktuella kurser

LTH-gemensamma kurser

De LTH-gemensamma kurserna ger doktoranden baskunskaper inom vetenskapsteori, forskningsmetodik, analysförmåga, kommunikation, informationssökning, artikelskrivande samt etik. Vissa av de LTH-gemensamma kurserna ges som introduktion och kan läsas av alla nyantagna som därmed får en bra bas att stå på i början av forskarutbildningen.

LTH-gemensamma doktorandkurser (på engelska) (Internationella studentwebben LTH)

Ämnesövergripande och ämnesspecifika kurser

Ämnesspecifika kurser är specifikt relaterade till ett forskarutbildningsämne och syftar till att ge bredd- eller fördjupningskunskaper inom eget eller annat ämne.

Ämnesövergripande kurser syftar till att ge doktoranden bredd- eller fördjupningskunskaper inom sitt eget och/eller närliggande ämnen.

Andra forskarutbildningskurser

Här listas ett antal andra organisationer som erbjuder forskarutbildningskurser.

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2019-10-07