Examen

Efter införandet av nya Ladok utfärdas examensbevis av Lunds universitets Examensavdelning efter ansökan från doktoranden. Ansökan görs på särskild blankett. 

Information om examen (Lunds universitets studentwebb)

I ansökan ska det styrkas att samtliga moment som krävs för examen är fullgjorda.

Ansökningsblankett (PDF, 93 kb)

Frågor angående ansökan: examen@stu.lu.se

Doktorsexamen

För doktorsexamen fordras att doktoranden dels har blivit godkänd på de kurser som ingår i forskarutbildningen och dels har fått en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) godkänd. Doktorsavhandlingen ska ha försvarats muntligt vid en offentlig disputation. Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng. En doktorand vid LTH kan välja att ansöka om Teknologie doktorsexamen eller Filosofie doktorsexamen.

Licentiatexamen

För licentiatexamen fordras att doktoranden dels har blivit godkänd på de kurser som ingår i forskarutbildningen och dels har fått en vetenskaplig uppsats godkänd. Uppsatsen ska ha presenterats och granskats vid ett offentligt seminarium. För licentiatexamen fordras minst 120 högskolepoäng. En doktorand vid LTH kan välja att ansöka om Teknologie licentiatexamen eller Filosofie licentiatexamen.

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2019-09-27