Examen

Doktorsexamen

För doktorsexamen fordras att doktoranden dels har blivit godkänd på de kurser som ingår i forskarutbildningen och dels har fått en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) godkänd. Doktorsavhandlingen ska ha försvarats muntligt vid en offentlig disputation. Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng. En doktorand vid LTH kan välja att ansöka om Teknologie doktorsexamen eller Filosofie doktorsexamen.

Licentiatexamen

För licentiatexamen fordras att doktoranden dels har blivit godkänd på de kurser som ingår i forskarutbildningen och dels har fått en vetenskaplig uppsats godkänd. Uppsatsen ska ha presenterats och granskats vid ett offentligt seminarium. För licentiatexamen fordras minst 120 högskolepoäng. En doktorand vid LTH kan välja att ansöka om Teknologie licentiatexamen eller Filosofie licentiatexamen.

Ansök om examensbevis

Examensbevis utfärdas av Lunds universitets Examensavdelning efter du lämnat in din ansökan. Ansökan görs genom blanketten nedan och skickas till Examensavdelningen, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund. 

I ansökan ska det styrkas att samtliga moment som krävs för examen är fullgjorda.

Information om examen och ansökningsblankett (Lunds universitets webbsida)

Frågor angående ansökan: examen@stu.lu.se

Kopia av examensbevis

Behöver du en vidimerad kopia på din doktors-/licentiatexamensbevis kan du mejla examen@stu.lu.se. Om din doktors/licentiatexamen utfärdades för mer än två år sedan kan du istället kontakta universitetsarkivet@legal.lu.se

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2019-09-27