Populärvetenskaplig sammanfattning

När disputationen närmar sig ska doktoranden göra en populärvetenskaplig sammanfattning, helst på svenska, som ska finnas i avhandlingen. Sammanfattningen ska också läggs ut på Internet i samband med den elektroniska spikningen. Då blir den tillgänglig för olika intressenter och kan hittas via t ex sökmotorer.

Nyttan av en populärvetenskaplig sammanfattning

En sådan här sammanfattning kan hjälpa dig som forskare i kontakter med bland annat finansiärer (som allt oftare kräver populärvetenskapliga sammanfattningar), samarbetspartners, framtida arbetsplatser och vänner och familj, inte att förglömma. Den kan också underlätta för universitetets informatörer att upptäcka intressanta ämnen att göra pressmeddelanden på, vilka i så fall görs i samråd med doktoranden. Chansen ökar då också att någon forskningsjournalist intresserar sig för din forskning.

Att skriva sammanfattningen

När man skriver sammanfattningen är det viktigaste att skriva enkelt och begripligt. Den som inte alls är insatt i ämnet ska kunna förstå vad ditt arbete handlar om. Förklara vad du kommit fram till och, om det går, vad forskningen kan användas till.  Sammanfattning bör vara mellan 1500 och 4000 tecken.

Frågor som gärna får besvaras:

  • Vad har du kommit fram till?
  • På vilket sätt kan resultaten användas?
  • Hur påverkar dina rön människa och samhälle?
  • Varför är ditt arbete viktigt?
  • Hur gjorde du?

Börja gärna med det viktigaste och mest spännande, vilket oftast är resultat och konsekvenser. Bakgrund, metod och förutsättningar kan du berätta om därefter.

Mer teoretisk orienterad grundforskning kan ju sakna direkta kopplingar till samhället och människors vardagsliv. Men det är fortfarande relevant att pedagogiskt begripliggöra den och sätta in den i ett större sammanhang!

Att skriva populärvetenskapligt

Innan du börjar - läs mer här hur man skriver populärvetenskapligt med flera konkreta tips.

Vill du ha tips och råd, är du välkommen att kontakta Kristina Lindgärde på LTH:s kommunikationsavdelning.

Email: 
kristina.lindgarde@lth.lu.se

Page Manager: Kristina.lindgarde@lth.lu.se | 2019-10-07