Förhandsgranskning av avhandling

Från och med hösten 2020 inför LTH förhandsgranskning av doktorsavhandlingar inför disputation. Det innebär att tiden för anmälan till disputation förlängs från 8 till 12 veckor före disputationsdatum för disputationer från och med 6 november.

Riktlinjer för förhandsgranskning av doktorsavhandling

Sidansvarig: forskarutbildning@lth.lu.se | 2020-02-14